Klacht: nationale nederlanden vertragingstactieken mbt uitbetalen lijfrente

op 26 september 2012 over Nationale Nederlanden in de categorie Verzekering

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Ik ben nu sedert 4 juli 2012 druk doende om nationale nederlanden mijn polis te laten uitkeren.
Ik had nadat ik had gemeld dat ik de betr. lijfrentepolis van 1993, wilde afkopen uiteindelijk op 11 juli j.l. het betreffende formulier ingezonden naar Nationale nederlanden, waarop ik aanvankelijk niets meer vernam. op 19 juli mailde ik nogmaals met de vraag hoe lang e.e.a. nog ging duren.
met op 20 juli een reminder op 24 juli kreeg ik een bericht dat er een brief zou zijn gestuurd dat de betr. afdeling een schriftelijke verklaring van de belastingdienst nodig had omdat anders niet kon worden uitgekeerd? Hierop de belastingdienst gecontacteerd en daar was de betr. persoon op vakantie, uiteindelijk kreeg ik 3e week van augustus van de belastingdienst een schrijven per mail, waarin werd gezegd dat je in principe helemaal geen verklaring nodig hebt omdat de verklaring slechts bedoeld is om na te gaan of je korting krijgt op de wettelijk in te houden kosten m.b.t. de genoten voordelen t.a.v. de betaalde premies van de polis aangaande verrekening met de aangifte inkomstenbelasting.
Hoewel ik de betr. premies nog nooit heb verrekend, heb ik, gezien de ouderdom van de polis, waarop al zo’n 15 jaar niet meer wordt betaald,geen gegevens meer van voor 2001, de belastingdienst vertelde mij dat zij slechts gegevens heeft van de afgelopen 10 jaar en dat alles daarvoor dient te worden bewezen door de eigenaar van de polis.
De belastingdienst vertelde mij, we hebben dan nodig een overzicht van betaalde premie alsmede een kopie van de polis.
Deze kopie is niet in mijn bezit en is destijds verdwenen in een verhuizing. Dus kon ik op geen enkele manier betaling krijgen.
Na veel heen en weer geschrijf en verzoeken om mij van kopieen te voorzien, welke ik tot op heden nog steeds niet heb ontvangen, is men nu bereid, om onder inhouding van 20%revisierente en 52% inkomstenbelasting, alsnog uit te keren
ik houd dus van de afkoopsom van Euro 6500,00 als ik het goed begrijp euro 2400,00 over.
Maar kan dan, mits ik natuurlijk de kopietjes krijg, bij mijn aangifte IB 2012 e.e.a. alsnog verrekenen.
Nu stelt NN weer dat ik de kopie polis niet nodig heb en dat ik hem daarom ook niet krijg, alsmede het overzicht van betaalde premies, althans zo lees ik hun laatste email van 26 september (ja u leest het goed) waarin staat dat gerekend vanaf 21 sept. het 14 dagen duurt voordat het dossier wordt afgehandeld? wat dat betekent heb ik ook gevraagd, maar daar krijg je geen eenduidend antwoord op. Wat betekent afgehandeld? Het schijnt voor al die verzekeringboys met hun misplaatste arrogantie en veel te grote leaseauto’s te ingewikkeld om gewoon een simpele email te sturen dat er dan en dan wordt overgemaakt.
Tevens heb ik al diverse brieven de afgelopen weken ontvangen, welke allemaal gaan over het niet kunnen halen van afgesproken termijnen excuses blabla binnen zoveel tijd krijgt u alsnog bericht.
Ik denk dat er gewoon een afdeling bij NN zit om dit soort flauwekulbrieven rond te strooien om van de kosten van al dat gedoe niet te spreken.
Ik ben nu bijna 3 maanden bezig om het e.e.a. voor elkaar te krijgen maar ik heb nog steeds geen geld, geen kopiepolis en ook geen betalingsoverzicht.
Des te schrijnender is het dat NN, onderdeel van het noodlijdende ING, meent alles te moeten sponsoren wat er maar
te sponsoren valt om een zo groot mogelijke doelgroep te bereiken, welke men vervolgens alleen maar brieven kan sturen dat ze het veel te druk hebben? snapt u het nog?
U begrijpt uit mijn schrijven dat ik geen fan ben van NN welke polis overigens dateerd uit de periode dat RVS nog zaken deed, of beter gezegd, via hun zgn. adviseurs alles verbloemden om de hoogste courtages binnen te hengelen en hordes normale mensen de teil in lieten gaan.
En als er dan iemand vraagt om notabene zijn eigen geld….
dan probeer je met man en macht dit op allerhande manieren tegen te gaan, want de schoorsteen moet blijven roken….toch? althans bij NN en aanverwante artikelen.

Gewenste Oplossing:

Eigenlijk ben ik al veel te laat met dit schrijven, ware het niet dat ik nog steeds niet zeker ben of ik de gevraagde spullen en mijn geld ook werkelijk voor 12 oktober (ja u leest het goed) ga ontvangen.
zijn we 3,5 maanden verder..... is het geen comedy capers daar bij NN??
Mensen werken er zat, gezien alle figuren waarvan ik onzinberichten en brieven ontvang, dus daar kan het niet aan liggen.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door Nationale Nederlanden in behandeling genomen

Alle klachten die gemeld zijn door twee1012