Klacht: Motor onherstelbaar beschadigd door garage waar auto naar toe was gebracht op gezag van de ANWB.

op 17 juli 2012 over ANWB in de categorie Pechhulpdiensten

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Woensdag 2 mei 2012 op ca. 130 km ten zuidoosten van Parijs worden wij rond 14:00 geconfronteerd met veel geratel en gereutel en een steeds afslaande motor.
Na dat direct aan de ANWB-alarmcentrale gemeld te hebben wordt onze Saab 9000, de volgende dag, 3 mei, door bemiddeling van de ANWB getransporteerd naar Garage Anatole France nabij Parijs en wordt ons gezegd direct naar de garage te gaan om te overleggen wat er moet gebeuren. Daar aangekomen wordt ons een stoel aangeboden. De auto staat met de motorkap open. Verder gebeurt er niets, geen uitleg en geen overleg.
Op 4 mei om 9:56 belt de ANWB wat de reparatiekosten zijn met de mededeling dat zij voor 10:00 uur antwoord wil, “zo niet dan moeten we het maar zelf verder uitzoeken”. We moeten dus binnen 4 minuten beslissen! Dat nadat we meerdere malen de ANWB hebben gemeld dat wij totaal geen vertrouwen hebben in wat er gebeurt en telkenmale verzochten de auto naar NL te transporteren en ons naar huis te laten gaan met vervangende auto of trein. We voelen ons volkomen voor het blok gezet!
Om 13:26 belt de ANWB dat we naar Garage Anatole kunnen gaan, de auto zal nu wel ongeveer klaar zijn. Dat verbaast ons niet, de vermeende reparatie, het vervangen van de bobine, is een klusje van niets. Is uit te wisselen met slechts 4 boutjes. De auto is alles behalve klaar! In de loop van de middag zien we de auto een paar keer vertrekken, naar later blijkt voor proefritten.
Rond 16:45 wordt gevraagd de auto, die inmiddels buiten staat geparkeerd, even te verzetten. Hij blijkt niet te starten en opnieuw is er de waarschuwing “check engine”. Paniekerige monteurs er omheen en de auto verdwijnt weer in de werkplaats.
Om 17:09 belt de ANWB met de mededeling dat de auto gereed is. Wij laten weten dat de auto niet wilde starten, dat “check engine” weer brandt, kortom wij vertrouwen het niet. “We moeten maar gaan rijden en mocht zich onderweg opnieuw iets voordoen dan wordt er direct gezorgd voor vervangend vervoer en wordt de auto naar NL getransporteerd”, aldus de boodschap van de ANWB.
Na ruim 48 uur en na betaling van 883,37 euro vertrekken we op 4 mei uit Villeneuve st. Georges.
Na amper 90 km te hebben gereden staan wij opnieuw met een kapotte Saab op de autoroute péage A1 Parijs-Lille en worden wij door de dépannage van de weg afgehaald en in Compiegne ondergebracht. Pas de maandag daarop, het was immers weekend, horen we wel verder wat er gaat gebeuren. Eerst moet in een garage onderzocht worden wat er aan de hand is”, aldus de ANWB. Dat wij dat onacceptabel vinden wordt door de ANWB als onzin beschouwd.
De volgende ochtend vroeg op 5 mei gebeld met ING-reisverzekering en het relaas uit de doeken gedaan. Zij zullen direct contact opnemen met de ANWB en zorgen voor vervangend vervoer. Om 8:55 wordt dat bevestigd door de ANWB maar zelfs dat snel organiseren kost moeite. Na ons telefoontje dat alles om 12:00 sluit belt de ANWB om 11:19 dat we snel naar Herz in Compiegne moeten gaan omdat ze om 12:00 sluiten! Precies voor sluitingstijd kunnen we naar huis vertrekken!

Nadat onze Saab 9000 uiteindelijk in NL is gearriveerd blijkt de motor onherstelbaar beschadigd, de krukas-lagers zijn er uitgelopen.

Op 13 Juli hebben wij de hele geschiedenis, van minuut tot minuut vastgelegd, voorgelegd aan Team Klacht van de ANWB en op 16 juli werd medegedeeld dat zij ons “tot hun spijt niet verder van dienst kunnen zijn”.

Gewenste Oplossing:

Op zijn minst terugbetaling van 883,37 euro, het bedrag van de zogenaamde reparatiekosten die zijn betaald aan Garage Anatole France in Villeneuve st. Georges.
Dat de ANWB haar leden serieus neemt en in voorkomende gevallen adequaat helpt zonder tegenstrijdige berichten en instructies. (Ondergetekende is lid sinds 1968)

J.L. Walvisch, Haarlem

Bericht van Robin van Klacht.nl

6 jaren geleden - Deze klacht is zojuist door ANWB in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

6 jaren geleden - We hebben bericht ontvangen dat ANWB een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

ANWB

Heeft op 18 juli 2012 om 12:00 geantwoord

Geboden Oplossing:

Uw klacht is al bekend binnen de afdeling Team Klacht. Zij nemen binnenkort contact met u op. Uw klacht hebben wij hier om systeemtechnische redenen op opgelost gezet, de afdeling zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Reactie van de melder van de klacht wal1944

6 jaren geleden - Klacht is niet opgelost.

Reactie van de melder van de klacht wal1944

6 jaren geleden - Klacht niet opgelost!!! ANWB maakt zich er met een Jantje-van-Leiden af. Meldt doodleuk "Uw klacht is al bekend binnen de afdeling Team Klacht. Zij nemen binnenkort contact met u op. Uw klacht hebben wij hier om systeemtechnische redenen op opgelost gezet, de afdeling zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen." Team Klacht schrijft: "We hebben uw klacht en bijbehorend dossier van de Alarmcentrale zorgvuldig bestudeerd" en wijst naar de algemene voorwaarden. zij is niet aansprakelijk voor dergelijke schade. Verder: "Het spijt ons u te moeten mededelen, u niet verder van dienst te kunnen zijn. wellicht is uw eventuele rechtsbiistandverzekeraar of Het Europees Consumenten-centrum in staat om de veroorzaker van de schade(s) aansprakelijk te stellen" .... " Het spijt ons dat we niet aan uw verwachtingen hebben kunnen voldoen". ANWB laat auto transporteren naar een garage waar zij (kennelijk) een relatie mee heeft (gedurende ons verblijf in de garage werden meerdere NL auto's binnen gebracht). Volkomen afhankelijk van de keuze van de ANWB voor Garage Anatole France en het binnen 4 minuten akkoord moeten gaan met reparatie, "zo niet, dan zoekt u het verder maar zelf uit", maakt de ANWB verantwoordelijk voor wat er is gebeurd. Des te meer daar wij voortdurend hebben gemeld dat wij er geen vertrouwen in hadden en hebben verzocht de auto naar NL te transporteren opdat een Saab specialist de auto kon repareren. Ons is uitdrukkelijk gezegd: "Wij, ANWB, hebben er vertrouwen in". Helaas is ons voorgevoel uitgekomen en stonden we na amper 90 km weer met pech. Garage Anatole France is wellicht geschikt voor de verkoop van accessoires en het oplossen van kleine akkefietjes maar heeft geen kaas gegeten van meer complexe motorproblemen! Zij had met haar handen van onze Saab 9000 af moeten blijven. Gewenste oplossing Dat de ANWB haar verantwoordelijkheid neemt en de zogenaamde reparatiekosten ad. 883,37 euro vergoed.

Reactie van de melder van de klacht wal1944

6 jaren geleden - Klacht niet opgelost! ANWB-Team Klacht beroept zich op de Algemene voorwaarden, "U bent opdrachtgever", punt! ANWB verzorgt transport naar een garage waar zij een relatie/(hulp)overeenkomst mee heeft, dat is dat. Al meld je bij voortduring dat je het niet vertrouwd, dat doet niet ter zake. Sterker nog ANWB stuurt je de weg op met alle risico's van dien. ANWB ontkent haar verantwoordelijkheid, "U doet maar een beroep op uw rechtsbijstandverzekeraar of Het Europees Consumenten-centrum".

Bericht van Robin van Klacht.nl

6 jaren geleden - De melder van de klacht heeft zojuist de oplossing van ANWB beoordeeld.

Alle klachten die gemeld zijn door wal1944