Klacht: mkbusiness / edenhealth

op 03 juni 2013 over MKBusiness in de categorie Incassobureaus

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

mkbusiness continueerd hun intimidatie beleid. Dreigen met hoge kosten met de hoop dat je betaald voor de de zeer twijfelachtige praktijken die ze samen met Eden Health hebben opgezet. Ik heb keurige berichten geschreven aan Eden Health waarom ik niet een verbintenis met hun hebt. Maar ik krijg geen antwoord van Eden Health. Dus geen argumentatie van hun kant. Ik heb alles op tijd teruggestuurd naar Eden Health, dus ik heb ook geen goederen van hun in mijn bezit. In plaats van een fatsoenlijk antwoord van Eden Health krijg ik deze dreig brief van MKBusiness. Je zou toch maar in de schoenen staan van “De Heer” Wijnen: als je zo aan je geld wil komen. Wat ze schrijven klopt oon nog eens niet. Ik heb al mijn berichten aan MKBusiness gekopieerd, dus zij hebben wel degelijk kommunikatie met mij. Bij deze de dreig brief:

Geachte heer van Beek,

We hebben u op verschillende manieren getracht te bereiken, echter tot op heden zonder resultaat. Uit onze administratie blijkt dat u de achterstallige vordering van € 83,86 nog steeds niet heeft voldaan.

Wij verzoeken u en, voor zover nodig, sommeren wij u het door u verschuldigde bedrag binnen 5 dagen over te hebben gemaakt op bankrekeningnummer SNS 85.17.44.745 t.n.v. Stichting Derdengelden MKBusiness onder vermelding van dossiernummer D051392176.

Indien het volledige bedrag op deze dag niet in ons bezit is, stellen wij u reeds nu voor alsdan in gebreke en in wettig verzuim.

Tevens achten wij ons vrij om vanaf deze datum over te gaan tot het nemen van alle rechtsmaatregelen die wij noodzakelijk achten en schakelen wij onze gerechtsdeurwaarders in. De ze gerechtelijke kosten zullen de achterstallige vorderingen met honderden Euro’s verhogen en zullen geheel voor uw eigen rekening komen. Wij vertrouwen erop dat u het niet zo ver zult laten komen.

Meer informatie over uw vordering en betaling kunt u vinden op onze website:

http://www.mkbusiness.nu/login-debiteuren . Mocht u deze brief per email ontvangen kunt u hier klikken voor directe betaling via iDEAL.

Met vriendelijke groet,

De heer W. Wijnen

MKBusiness Incasso

Gewenste Oplossing:

Bevestiging dat ik geen verbintenis met Eden Health heb en dat er geen vorderingen zijn.

Bericht van Robin van Klacht.nl

2 jaren geleden - Deze klacht is zojuist door MKBusiness in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

2 jaren geleden - We hebben bericht ontvangen dat MKBusiness een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

MKBusiness

Heeft op 14 juni 2016 om 12:30 geantwoord

Geboden Oplossing:

Geachte heer, mevrouw,

Wij vinden het erg vervelend om te vernemen dat u vindt dat er onterecht gelden van uw rekening zijn afgeschreven. Wij baseren onze informatie op hetgeen onze opdrachtgevers aanleveren.

Graag wil ik u verzoeken om met inhoudelijke vragen, klachten of opmerking contact op te nemen met onze opdrachtgever.
.

Alle klachten die gemeld zijn door beekbase