Klacht: Misleiding

op 13 juni 2016 over Telfort in de categorie Mobiele Telefonie

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Geachte heer, mevrouw,

Eind maart 2016 heb ik contact opgenomen met Telfort in verband met het verlengen dan wel beëindigen van mijn abonnement. Ik had dit online via mijntelfort kunnen regelen echter komt het meer dan regelmatig voor dat de website niet werkt en of storingen aangeeft zodat van deze mogelijkheid geen gebruik kan worden gemaakt. Via Telfort kreeg ik te horen dat ik mijn abonnement kon verlengen of kon beëindigen. Ik heb destijds ervoor gekozen om mijn abonnement te beëindigen en over te stappen naar T-Mobile.

Via het internet sloot ik bij T-mobile een nieuw abonnement af, op 2 mei jl. Kreeg ik een bericht dat mijn bestelling klaar lag, deze heb ik opgehaald op de Eerste van Swindenstraat te Amsterdam. Aldaar werd genoemd dat per 6 juni 2016 mijn abonnement zou gaan lopen en aldaar werd ook aangegeven dat zij meteen nummerbehoud voor mij zouden kunnen regelen en hiervoor een verzoek zouden indienen.

Op 6 juni 2016 zou ik gebruik kunnen maken van mijn abonnement echter lukte het mij niet om de simkaart te installeren. Daarop heb ik de klantenservice van T-Mobile gebeld, daar werd aangegeven dat mijn kaart met eigen nummer niet kon worden gebruikt aangezien Telfort mijn aanvraag nummerbehoud heeft geweigerd aangezien mijn contract pas in november 2016 zou kunnen worden beëindigd. Hierop heb ik bij T-mobile het verzoek gedaan om alsnog mijn abonnement te beëindigen en mij in november 2016 een nieuw abonnement plus toestel uit te laten zoeken. Hierop heeft T-Mobile gereageerd met: ‘ Dit is helaas niet mogelijk, u zult tot einde contractduur dubbele abonnementskosten moeten betalen’.

Ik wil nogmaals benadrukken dat ik destijds telefonisch contact met Telfort heb gehad en aldaar duidelijk werd aangegeven dat het contract in de maand mei 2016 kon worden beëindigd,nte meer werd dit benadrukt aangezien ik zelf heb aangegeven over te willen stappen naar T-MOBILE. Er was dus geen sprake van of verwarring met de optie verlengen.

Telfort had mij hier dan ook beter over moeten inlichten. Tijdens dit gesprek is geen enkele keer genoemd dat ik enkel zou kunnen verlengen en pas per november 2016 zou kunnen beëindigen. In mijn ogen is dit pure misleiding. Wederom neem ik op 6 juni jl. contact op met Telfort alwaar wordt aangegeven dat hier geen notitie van is gemaakt, men kan mij dan ook niet verder helpen.

Naar aanleiding van het bovenstaande heb ik T-mobile verzocht om een van de onderstaande maatregelen te nemen:
– Of u neemt contact op met Telfort en dient het verzoek in mijn contract alsnog per direct (of per 1 juli 2016) te beëindigen,afkopen;
– Of u beëindigd het door mij afgesloten contract met T-Mobile (door mij is immers nog geen gebruik gemaakt van de Simkaart, telefoonnummer dan wel de bundel zelf).
Telfort geef ik langs deze weg de mogelijkheid om met T-mobile in contact te treden en dit probleem alsnog op te lossen. Ik ben namelijk niet van plan om dubbele abonnementskosten te gaan betalen, temeer aangezien ik zelf niet bewust hiervoor heb gekozen, maar ben misleid door informatie afkomstig van uw zijde.

Ik wil u erop wijzen dat dergelijke misleidende situaties erg veel voorkomen. Reeds meerdere malen heb ik te maken gehad met uw zeer slechte bereikbaarheid, voorlichten en klantonvriendelijke service. Mocht u dan ook niet overgaan tot de genoemde maatregelen dan zal ik verdere gerechtelijke stappen ondernemen wegens misleiding en het achterhouden van informatie. Ik had immers nooit een nieuw abonnement afgesloten wanneer ik wist dat mijn oude contract pas in november 2016 zou aflopen. Nu moet ik dubbele abonnementskosten betalen en ik neem aan dat ook u begrijp dat dit niet de bedoeling is.

Ik verzoek u mij hierover verder in te lichten.

Gewenste Oplossing:

Beëindigen contract of beëindiging contract bij T-mobile
Beide partijen dienen hier een oplossing voor te vinden aangezien zij degenen zijn die hebben misleid en informatie hebben achter gehouden

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over Telfort

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over Telfort nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door JJMR