Klacht: Laatste wil genegeerd: niet begraven maar gecremeerd. Betalen voor een uitvaart die je niet wenst.

op 29 juni 2016 over Yarden in de categorie Verzekering

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

In maart 2016 werd mijn tante door de politie dood in haar woning gevonden. Door de politie werd een slechthorende broer gevonden die Yarden vroeg haar uitvaart te regelen. Twee dagen later werd ik als testamentair executair en enige erfgename van het overlijden op de hoogte gesteld. In plaats van begraven zou een crematie plaatsvinden, er was geen katholiek afscheid gepland. Tante zou niet op haar laatste rustplaats in Limburg gegraven worden maar gecremeerd. We hebben de laatste wil van Tante aan Yarden gemaild, maar desondanks wist Yarden van geen wijken. Eerste als wij de kosten zouden getalen, was Yarden bereid het stoffelijk lichaam over te dragen.

Gewenste Oplossing:

1. Dat Yarden voortaan in het landelijk register nakijkt of iemand een laatste wil heeft. Dit is via internet in enkele minuten te regelen en kost bijna niets, waardoor dit soort zaken vermeden kunnen worden.
2. Dat Yarden de as van mijn overleden tante vrijgeeft zodat haar as alsnog in Zuid-Limburg kan worden uitgestrooid en ze alsnog de zegen mag ontvangen. Yarden weigert dat en zegt dat de opdrachtgever haar broer is en zij niets met ons te maken hebben.
De uitvaart koste 5063,40 Euro voor slechts een handvol personen en een korte plechtigheid. Tante was verzekerd voor 4150,- Euro.
Alhoewel de opdrachtgever voor de uitvaart haar broer is, krijgen wij een rekening gepresenteerd van 913,40 Euro voor een uitvaart die helemaal niet conform de wens van de overledene is uitgevoerd. Juridisch gezien is er sprake van een wanprestatie. We eisen kwijtschelden van deze kosten en een financiële genoegdoening van 500 Euro voor een plechtige mis in de Kerk waar tante begraven had willen worden.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een email gestuurd naar Yarden over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door Yarden in behandeling genomen

Bericht van Yarden

1 jaar geleden - Yarden heeft op 19 juli 2016 een schriftelijke reactie verzonden naar aanleiding van bovenstaande klacht. In de brief is uitleg gegeven over de procedure rond de afwikkeling van de uitvaart.

Reactie van de melder van de klacht Combally

1 jaar geleden - Ik kreeg 23 juli jl. een korte brief van Yarden´s manager klantsignalen, Irene Ahles. Hierin staat letterlijk: "het is niet aan de uitvaartorganisatie om te bepalen wat de wensen van de overledene zijn of daar onderzoek naar te doen." Met andere woorden ook toen we als Yarden wisten wat de laatste wil van de overledene was, hebben we daar niets aan gedaan om daar ook maar iets van te realiseren, dus niet de muziek draaien die de overledene wenst, niet de teksten voorlezen die de overledene heeft opgesteld, noch een geestelijk gevraagd toen we ontdekten dat de laatste wens een katholieke begrafenis was. Een "laatste wil" die u bij de notaris heeft laten vastleggen is in de ogen van Yarden van geen enkele betekenis. Yarden ziet een uitvaart als een puur zakelijke overeenkomst. " De opdrachtgever van de uitvaart tekent voor de begroting en is verantwoordelijk voor de betaling daarvan. De uitvaartnota staat op naam van de broer; hij is verantwoordelijk voor de betaling", aldus de brief. Ja, maar deze broer zal de testamentair executair vragen om de begrafenis te betalen. Dus inderdaad kan ik betalen voor een crematie die ik en de overledene niet wensten. Haar laatste wil was uitdrukkelijk een katholieke begrafenis. Yarden krijgt jaar op jaar de trofee voor het "luisterend oor". Misschien zou men de daad eens bij het woord kunnen voegen. Man begraven, vrouw gecremeerd..... Oh dat had andersom gemoeten...

Bericht van Yarden

1 jaar geleden - Helaas kan ik niet anders dan u mededelen dat Yarden vanuit wet-en regelgeving in deze geen partij is.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - We hebben bericht ontvangen dat Yarden een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Yarden

Heeft op 20 oktober 2016 om 13:02 geantwoord

Geboden Oplossing:

Helaas kan ik niet anders dan u mededelen dat Yarden vanuit wet-en regelgeving in deze geen partij is. 0

Heeft op 21 oktober 2016 om 09:36 geantwoord

Yarden verwijst naar wet- en regelgeving, maar vergeet te vermelden om welke Wet- en Regelgeving het gaat. Het gaat hier niet om Wet- en regelgeving over het niet nakomen van de laatste wil, maar om goed fatsoen, namelijk een overledene die uitvaart te geven die het beste bij haar zou hebben gepast en in dit geval het meest overeenkomt met laatste wil die n.b. notarieel door haar werd vastgelegd. Iemand die Katholiek is en tot voor kort haar overlijden nog naar de Kerk ging, dient de absoute (laatste zegen van het lichaam van de overledene) te ontvangen. Ook aan de extra kosten van een crematie, die de overledene niet gewenst heeft, waar de nabestaande (test. ex.) mee wordt opgezadeld, doet Yarden helemaal niets. Yarden heeft helemaal geen luisterend oor; het is voor Yarden alleen maar belangrijk iemand te vinden die men voor de financiële afwikkeling aansprakelijk kan stellen. In dat kader past ook de uitspraak van Yarden, dat de nabestaande de broer van de overledene kan aanspreken op betaling, omdat hij voor de kosten getekend heeft.

Alle klachten die gemeld zijn door Combally