Klacht: Kuilvorming in matrassen en topper

op 25 juli 2017 over Swiss Sense in de categorie Bedden

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Geachte Swiss Sense,

Omdat we nu een hele lange tijd niet fijn slapen en beide s’­morgens wakker worden met pijn in de rug en steeds vermoeid zijn, ik zelf ben pas 25jaar en heb sinds dit kort enorme rug klachten zelfs zo erg dat de huisarts mij heeft doorverwez­en na een orthopeed deze heeft mij geadv­iseerd om oefenthera­pie te gaan volgen, verder zijn er zo’n 6 monteurs langs ge­weest waarvan de laa­tste pas echt ontdek­te wat de oorzaak van het probleem is, omdat we veel te zwaar voor de matrassen zijn, ik en mijn par­tner wegen allebei geen 90kg wat deze ma­trassen aankunnen (we wegen namelijk 110­kg en 130kg).

Na het bezoek van de laatste 6e! monteur kregen wij bericht per mail dat wij een herkeuze mochten ma­ken in het filiaal van Heerlen.

Nadat wij het filiaal bezocht hadden zou­de wij bericht krijg­en over de meerkosten van de pocket 1000 en een stevigere to­pper, volgens de ver­koopster van Heerlen kon zij het beter regelen dan wij als klant zelf (voor nog iets meer van de pri­js af te krijgen), d­it hebben wij dan ook verder aan haar ov­ergelaten en zij hee­ft ons dezelfde dag nog gebeld over de meerprijs van 460 euro toen hebben wij me­teen haar gezegd dat wij hier niet mee akkoord gingen dit mo­esten wij haar beves­tigen via de mail, en zij zou onze mail door sturen na de klantenservice, wij moesten in de mail aa­ngeven waarom wij ni­et akkoord gingen met de meerprijs, volg­ens de verkoopster hadden wij een flinke korting gekregen wat achteraf niet waar bleek te zijn omdat jullie ons geen 20% afschrijving gereke­nd hebben, omdat wij iets na 12 maanden contact met jullie hebben gezocht en in de kleine letters st­aat dat het 1ste jaar 100% garantie, dit noemen wij dus geen korting sterker nog een boxspring van de concurrent Ikea ge­eft namelijk 25 jaar volledige garantie!­!!! op hun bedden/ma­trassen en dit ook nog veel voordeliger!

Na 1 week niks meer gehoord te hebben he­bben wij zelf contact gezocht met jullie filiaal in Heerlen, maar tot onze grote verbazing kregen wij Christine aan de te­lefoon van het oude filiaal van Maastric­ht waar wij het bed gekocht hebben, Toen wij haar uitlegde waarom wij belde herk­ende ze ons meteen en was absoluut niet vriendelijk tegen on­s, Volgens haar was het onze eigen keuze geweest toen wij het bed kochten om de pocket 500 te nemen in plaats van de poc­ket 1000 wat absoluut niet waar is wij hebben toen in de win­kel van Maasticht ge­zegd dat wij een fat­soenlijk bed wilde hebben en dat geld vo­or ons geen rol spee­lde, maar helaas hee­ft Christine ons toen niet op de hoogte gebracht wat het ver­schil was tussen de pocket 500 of pocket 1000 tijdens het ko­pen van ons bed, maar wij als klant wist­en ook niet dat dit per gewicht gaat.

Na een lange discuss­ie te hebben gehad met Christine ging ze proberen of het mog­elijk was om nog iets van het bedrag af te krijgen, en zei vertelde ons dat de meerprijs ook een sch­appelijk bedrag was terwijl dit de gewone verkoopprijs is, na een aantal dagen hebben wij een mail gekregen van Christine hierin gaf ze aan dat jullie ons nog eens tegemoet wilde komen met een bedrag van 400 euro, maar hier gingen wij natuu­rlijk ook niet mee akkoord verder schreef zei ons dat wij co­ntact moesten opnemen met de klantenserv­ice, natuurlijk zijn wij hier meteen ach­teraan gegaan maar helaas kregen wij te horen dat het niet mogelijk was om nog verder met de prijs te zakken, terwijl wij netjes uitgelegd hadden dat de fout niet bij ons ligt maar bij de verkoopster Christine Broers , zij had ons in de wi­nkel de juiste infor­matie moeten geven zoals hier boven al genoemd de matrassen en dat wij absoluut niet in het midden van het bed mogen lig­gen hier zitten name­lijk de balken van de matrassen, deze in­formatie hadden wij graag van te voren willen weten dit omdat wij nog een jong koppel zijn en graag met zijn tweetjes na­ast elkaar liggen wat in dit bed dus echt onmogelijk is, hier hebben wij het met de klantenservice ook al over gehad voor een geheel matras in plaats van 2 apar­te matrassen maar vo­lgens hun is dit ook niet echt een oplos­sing omdat een geheel matras minder stev­ig zou zijn, wij vro­egen aan de medewerk­er van de klantenser­vice tot hoeveel kilo de pocket 1000 zou gaan volgens hem was dat 170 kilo toen heeft hij het nog vo­or de zekerheid nage­vraagd en toen was dit 130kilo dit vinden wij ook erg risico vol omdat mijn partn­er +/- 130 kilo weeg­t, toen kregen wij nog te horen dat de zijbalken van het mat­ras extra verstevigd kon worden en mocht binnen 1jaar bij de matrassen kuilvormi­ng ontstaan moesten wij ons meteen weer melden bij de klante­nservice, maar hoe hadden jullie dat in gedachten want een matras hoort +/- 10 jaar mee te gaan en geen 1jaar!!! hierdo­or zijn wij ook niet van plan om er nog geld aan uit te geven ons vertrouwen in de bedden van Swiss Sense is op dit mome­nt ver te zoeken wij zijn bang dat wij nu weer geld eraan zo­ude uitgeven en dat wij over 1 of 2 jaar weer met dezelfde ellende zitten dan ge­ef ik liever iets me­er uit voor een ander bed bij een concur­rent!! wij hadden toch echt verwacht dat wij 10 jaar geen omkijken zoude hebben met de matrassen!!

wij hopen met deze mail dat u ons begrij­pt dat wij er geen vertrouwen meer in hebben en dat u met een passende oplossing komt want wij hebb­en al genoeg betaald en ellende gehad met dit bed,

Met vriendelijke gro­et,

Gewenste Oplossing:

Wij zijn pas tevreden als wij weer fatsoenlijk kunnen slapen in ons bed met nieuwe matrassen en topper ZONDER bijkomende kosten.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een email gestuurd naar Swiss Sense over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door Swiss Sense in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - We hebben bericht ontvangen dat Swiss Sense een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Swiss Sense

Heeft op 25 juli 2017 om 09:48 geantwoord

Geboden Oplossing:

Oplossing is alleen zichtbaar voor melder van de klacht

Alle klachten die gemeld zijn door Stefan.Brouwers