Klacht: krijg geen antwoord

op 07 mei 2017 over Staatsloterij in de categorie Loterijen

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Op onderstaande mail krijg ik tot op heden geen antwoord ,

L.S.

Op mijn mail van 1 mei j.l. heb ik tot op heden nog geen antwoord mogen ontvangen .
Over deze kwestie is al verscheidene malen telefonisch contact geweest , wachttijden van 40 minuten waren geen uitzonderingen .
Wilt u onderstaande zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en ons hierover berichten .
met vriendelijke groet ,

Namens de erfgenaam J.H.P.Daems-Nieuwkerk

C.Daems

From: eugene
Sent: Monday, May 1, 2017 2:32 PM
To: akkoordklantenservice@staatsloterij.nl
Cc: anne daems
Subject: overlijdensakte

L.S.

Compensatie voor de geleden schade staatsloten .

Tweedelijnsakkoord ,

Ele-idee Registratie nummer van de loten is 13373562 .

Betreft Mevrouw K.E. Pietrowski ,
geboren : 12-06-1912
overleden: 11 –09-2004 te Almere Haven .

Erfgename : dochter : J.H.P. Daems-Nieuwkerk
adres : Nienhuis Ruyskade 94
1399 HK Muiderberg
Telefoon : 0294264401
Mail adres : annedaems7@gmail.com

Banknummer : NL13INGB0004294752

Contact gehad met vestiging Groningen

Gewenste Oplossing:

Als alles tot tevredenheid is opgelost

Bericht van Robin van Klacht.nl

10 maanden geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over Staatsloterij

Bericht van Robin van Klacht.nl

10 maanden geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over Staatsloterij nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door anneus