Klacht: klacht tegen invoering milieuzone

op 29 april 2016 over Gemeente - Rotterdam in de categorie Gemeente

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Nicole Vermont
Provenierssingel 31a
3033 EG Rotterdam

Rotterdam, 29 april 2016

Betreft: klacht over definitieve invoering milieuzone

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij wil ik een klacht indienen over de definitieve invoering van de milieuzone per 1 mei 2016. De milieuzone is al ingegaan per 1-1-2016, maar vanaf 1 mei wordt men bekeurd.
Tot mijn verbazing is de regering tegen de invoering van de milieuzone, maar helaas laat zij het aan de gemeenten over om een milieuzone in te voeren of niet. Ik heb ook begrepen dat vele bezwaren tegen de milieuzone gegrond verklaard zijn, maar desondanks wordt de milieuzone toch ingevoerd.

Ik ben dan ook echt verontwaardigd dat ik met mijn golf de stad, waar ik al 14 jaar woon, niet meer in mag. Ik wil graag benadrukken dat ik deze golf al 16 jaar heb, met veel plezier. Het gaat me aan het hart om afstand te moeten doen van mijn auto.

Hieronder treft u mijn bezwaren tegen de milieuzone aan:
• Ik heb nu een golf diesel van 1997. Deze rijdt nog heel goed. Ik ben er tegen om een goede wagen te slopen. Dit kan nooit goed voor het milieu zijn.
• De peildatum is (30 juni 1992 voor benzineauto’s en 1 januari 2001 voor diesels) totaal willekeurig gesteld. Wie zegt dat mijn auto meer uitstoot dan een soortgelijke van 2002?
• Ik word op kosten gejaagd. Voor het geld van de sloopregeling kan ik nooit zo’n zelfde betrouwbare auto kopen.
• Ik ben van mening dat de milieuzone de luchtkwaliteit niet of onvoldoende zal verbeteren. De meeste luchtvervuiling komt uit de havens en de industrie van de havens. Ook doen steeds vaker (wekelijks) cruiseschepen Rotterdam aan en nog wel liefst in het centrum. Onlangs zijn twee kolencentrales geopend. Zij hebben een enorme CO2 uitstoot. Afgesproken was dat dit ondergronds opgeslagen zou worden. Dit gebeurt niet en toch worden de kolencentrales geopend. En ik mag met mijn dieselauto de stad niet meer in?
• Wat ik vreemd vind is dat de zone niet geldt in Rotterdam Zuid en op Noordereiland. Omdat ik toevallig in Rotterdam centrum/Noord woon, ben ik de dupe van het milieubeleid. En als de milieuzone zo effectief zou zijn, waarom geldt daar de zone niet?
• Ik betaal al wegenbelasting en de vervuiler betaalt. Bovendien betaalt men in Zuid Nederland al de meeste wegenbelasting. Elk jaar wordt mijn auto gekeurd, heb een roetfilter. Ik voldoe aan alle eisen, maar mag niet deel nemen aan het verkeer in het centrum van Rotterdam.
• Ik deel de mening van de VVD dat er meer resultaten behaald worden t.a.v. de vermindering van de cO2 uitstoot als er maatregelen genomen worden ter bevordering van de doorstroming van het verkeer. Die worden niet genomen. Enkele voorbeelden: de “groene golf” op de schieweg/schiekade doet het 95% van de tijd niet. Er is veel eenrichtingsverkeer, waardoor vele extra kilometers gemaakt moeten worden om op de plaats van bestemming te komen. Veel stoplichten staan verkeerd afgesteld. Op de Schiekade wordt nog steeds rekening gehouden met de tram richting Provenierssingel, die niet meer rijdt. Hierdoor moet de automobilist onnodig lang wachten. Nog maar te zwijgen over de afstemming van de stoplichten op de Oostmolenwerf, voor het links afslaand verkeer richting de Burgemeester van Walsumweg en in tegenovergestelde richting naar de Oostzeedijk. De toekomstige plannen voor de Coolsingel (1 rijbaan aan beide zijden) bevordert de doorstroming ook niet.

Kortom de effectiviteit van de milieuzone betwijfel ik ten zeerste. Er kunnen veel andere maatregelen genomen worden om de luchtkwaliteit te verbeteren.
Het zou naar de bewoners toe eerlijker geweest zijn om te bepalen dat de eerst volgende auto die de bewoners in de milieuzone aanschaffen, aan bepaalde eisen moet voldoen. Op termijn zijn de zgn. vervuilende auto´s dan ook uit het centrum verdwenen.

Met grote belangstelling zie ik uw reactie tegemoet.

Hoogachtend,

Nicole Vermont

Gewenste Oplossing:

Als de milieuzone opgeheven wordt.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over Gemeente - Rotterdam

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over Gemeente - Rotterdam nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door Nicole Vermont