Klacht: klacht over prijsstijging 2014

op 02 februari 2014 over Eneco in de categorie Energieleveranciers

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

2014 is ruim 4 weken jong. Nu pas een brief van Eneco ontvangen over de nieuwe tarieven per 01-01-2014.
a) Vermeld wordt dat de huur van de warmte afleverset met bijna eu 30,- op jaarbasis stijgt (van eu 141,- naar eu 170,46).Onderbouwing ontbreekt.
Een warmte afleverset heeft een gem. levensduur van 15 jaar en kost bij vervanging rond de eu 1400,-(info. van Eneco). Met de door Eneco aangegeven stijging betalen wij gem. over 15 jaar ruim 200,- teveel (rekening houdend met inflatie). Door verplicht gebruik stadsverwarming kunnen wij niet van leverancier veranderen: Eneco maakt hier o.i. misbruik van haar monopoliepositie.
b) Eneco heeft per 1-1-2014 ook haar vastrecht warmte op het wettelijke maximum gezet: voor ons een prijsstijging van eu 230,20 naar eu 278,54. Wettelijk maximum houdt niet in dat je als leverancier verplicht bent je tarieven te maximeren. Dit is een keuze. Waarom heeft Eneco hiervoor gekozen?

Gewenste Oplossing:

1) Gedetailleerde uiteenzetting van de opbouw van het betreffende tarief zowel van de huur warmte afleverset als het vastrecht warmte (ook voorgaande jaren) en uitleg (a)waarom deze stijging nu juist per 2014 wordt ingevoerd,
b) Eneco kiest voor maximering tarief.
Gewenste oplossing: het terugdraaien van deze prijsstijgingen.

2) Prijsstijgingen uiterlijk een maand voor start van een nieuw tariefjaar aan de consument mededelen.

3) Dure advertentiekosten/ personeelskosten (die via de portemonnaie van haar consumenten wordt doorvertaald)sterk terugschroeven, waardoor tarieven omlaag kunnen. Eneco publiceert dat zij in 2013 forse winstmarges heeft behaald: Dat is mooi voor Eneco, maar daar is de consument wel de dupe van met die forse prijsstijgingen. Eneco stelt op haar website dat ze altijd probeert mee te denken met de consument. Waar blijkt uit dat Eneco ook meedenkt met de portemonnaie van de consument?

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 jaren geleden - Ik heb een email gestuurd naar Eneco over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 jaren geleden - Ik heb Eneco een herinnering gestuurd dat deze klacht nog niet in behandeling is genomen.

Heeft op 05 februari 2014 om 09:37 geantwoord

De onderbouwing van de huur warmte afleverset : wordt in de toelichting van Eneco (bijgevoegde link) niet voldoende onderbouwd met feitelijke kosten van o.a. aansluit, huur, vervanging etc over een gem. periode van 15 jaar staat niet vermeld in de uitlegbrief onder bijgevoegde link. O.i berekent Eneco nog steeds een ruime marge. Ergo niet tevreden met het antwoord van Eneco

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 jaren geleden - Deze klacht is zojuist door Eneco in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 jaren geleden - We hebben bericht ontvangen dat Eneco een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Eneco

Heeft op 05 februari 2014 om 10:03 geantwoord

Geboden Oplossing:

Geachte heer, mevrouw,

Hartelijk bedankt voor uw bericht. Ik kan mij uw vraag bijzonder goed voorstellen. We geven u dan ook graag een heldere en duidelijke uitleg. U kunt inmiddels een verklaring omtrent de wijzigingen naar aanleiding van de Warmtewet in het algemeen en de verhoging van de huur afleverset vinden via deze link: http://thuis.eneco.nl/groene-energie/warmte/warmtewet/. Ik hoop dat onze uitleg uw vragen en/of de onduidelijkheden wegneemt.

Met vriendelijke groet,

Martijn, Eneco Webcare

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 jaren geleden - De melder van de klacht heeft zojuist de oplossing van Eneco beoordeeld.

Bericht van Eneco

4 jaren geleden - Geachte heer, mevrouw, Inmiddels hebben we een nieuwe aanvulling gemaakt op de informatie rondom de nieuwe tarieven en de invoering van de Warmtewet. Hiervoor verwijs ik u graag naar onze website. We geven hier een toelichting op de tarieven van Zuid Holland en Amstelveen en die van de regio Utrecht. Bij de uitleg zit ook een tweetal filmpjes. Ik vraag u deze ook te bekijken. Uitleg Regio Zuid Holland en Amstelveen: http://thuis.eneco.nl/~/media/eol/pdf/nieuws/warmtewet_reactievanenecoopvragenregiozuidhollandenamtelveen.ashx Uitleg Regio Utrecht: http://thuis.eneco.nl/~/media/eol/pdf/nieuws/warmtewet_reactievanenecoopvragenregioutrecht.ashx Met vriendelijke groet, Martijn, Eneco

Alle klachten die gemeld zijn door pearme3