Klacht: Klacht niet opgelost

op 24 maart 2017 over Segoria in de categorie Incassobureaus

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

HAD iets besteld net voor de kerst
Betaling via klarna, met kerst drukte ben ik de betaling vergeten te betalen, geen e-mails over ontvangen en ook geen aanmaning thuis ontvangen niets, had wel het geld wat later overgemaakt naar klarna

Maar incasso blijven aan de gang met brieven sturen en trekken niets van mijn bezwaarschrift aan ,en gaat gewoon door met vragen voor 26,50 te betalen ook geen antwoordt via de mail en weigert mij bewijs te leveren dat ik dit geld moet betalen . Zie kopie bezwaar schrift dat op 03 maart aangetekend is naar segoria is gestuurd, waarop ik tot op heden geen antwoordt heb ontvangen.

Aan
Segoria
Antwoordnummer 3003
3109 VA Schiedam

Onderwerp: Onterechte vordering

IJsselstein 03-03-2017

Geachte heer, mevrouw

Op 27-02-2017 stuurde u mij een brief waarin u € 26,50 van mij vordert. Ik kan met deze vordering niet instemmen en wel om de volgende redenen.

Voor zover ik kan nagaan heb ik aan al mijn betalingsverplichtingen tegenover uw opdrachtgever voldaan. Bewijsstukken van betaling zijn als bijlagen bij deze brief gevoegd.
Verder heb ik nooit aanmaning van u klant en of schriftelijk herinneringen mogen ontvangen zie Bijlage Voor wettelijk regels.

Ik verzoek u de vordering te laten vallen en mij hiervan binnen 7 dagen na dagtekening van deze brief een bewijs te verstrekken. Indien u hiertoe niet bereid bent, verzoek ik u mij gemotiveerd en gedocumenteerd aan te tonen op grond waarvan ik de vordering wel zou moeten voldoen. Tevens ga ik ervan uit dat u verdere invorderingsmaatregelen zult staken totdat deze kwestie is opgehelderd.

Hoogachtend,

Simon Bullock

Bijlagen:
Kopie invorderingsbrief
Bewijsstukken van betaling
Gewenste Oplossing

dit is antwordt van klarna

We zijn van mening dat als u een bestelling plaatst en geen factuur ontvangt, u contact opneemt met onze klantenservice. Ik kan echter zien dat er nooit contact is opgenomen met de klantenservice van Klarna om dit aan te geven.
Wij gaan er ook vanuit dat als we de facturen niet retour ontvangen (zowel per e-mail als per post) dat het goed is afgeleverd.
De aanmaning wordt tevens ook verstuurd naar hetzelfde adres waarop u de incassovordering heeft ontvangen.
In uw klacht geeft u ook aan bezwaar te hebben tegen de incassokosten. Ik zou u daarom vriendelijk willen verzoeken om verdere vragen over de factuur neer te leggen bij Segoria. Zij kunnen u een antwoord geven op uw vraag//opmerking. U kunt Segoria telefonisch bereiken via: 020 – 80 82 854 of via het contactformulier op hun website: https://www.segoria.com/nl/contact-us/
Ik wens u een prettig weekend!
Groet, Loredana

Gewenste Oplossing:

Beste mevrouw
Ik heb geen enkel e-mails ontvangen en aanmaningen ook niet per post wettelijk staat ook dat een herinnering of aanmaning per post gestuurd moet woerden .
Het enige moment dat ik wist dat er een rekening openstond was pas dat jullie een incasso had ingeschakeld ik eb telefonisch contact gezocht met de incasso bedrijf maar kreeg alleen een onbeschoft antwoordt dat de incasso kosten terecht waren ik heb ook een nette bezwaarschrift naar de incasso bedrijf gestuurde deze is ook negeert .
Ik begrip ook niet u opmerking dat ik contact moet zoeken met jullie klanten service als ik geen betaling verzoek ontvangen heeft zoals als ik eerder verklaart ik heb geen e-mails of herinnering in mijn email box ontvangen ook niet per post .

Alle klachten die gemeld zijn door simonbull