Klacht: Stilzwijgend verlengen

op 13 augustus 2012 over JuroFoon in de categorie Juridisch

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Vorig jaar heb ik n.a.v. het ontvangen van een dreigbrief van een aannemer die voor mij werkzaam is geweest in de avonduren contact gezocht met Jurofoon: mijn vaste rechtsbijstandverzekering was in de avonduren niet bereikbaar en gezien de aard van de brief wilde ik graag direct advies. De dame van Jurofoon vertelde me dat ik een contract moest afsluiten voor een jaar en vroeg of ik akkoord ging met de algemene voorwaarden. Aangezien ik redelijk uit mijn doen was door de dreigbrief, heb ik hiermee ingestemd. Ik had echter niet verwacht dat een juridisch dienstverlener een addertje in deze voorwaarden zou stoppen en het contract stilzwijgend zou verlengen. Ik heb aangegeven de factuur voor het 2e jaar lidmaatschap niet te willen betalen, maar naar het ontvangen van een brief van een incassobureau heb ik dit, geheel tegen mijn principes in, toch gedaan. Jurofoon maakt mijns inziens misbruik van het feit dat mensen met spoed juridisch advies nodig hebben en door de emoties die daarmee gepaard kunnen gaan niet over ‘addertjes onder het gras’ nadenken.

Gewenste Oplossing:

Volledige terugbetaling betaalde bedrag voor 2e jaar.

Bericht van Robin van Klacht.nl

7 jaren geleden - Deze klacht is zojuist door JuroFoon in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

7 jaren geleden - We hebben bericht ontvangen dat JuroFoon een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

JuroFoon

Heeft op 14 augustus 2012 om 12:00 geantwoord

Geboden Oplossing:

Geachte heer S.,

Graag willen we een en ander verhelderen voor u en andere lezers van uw klacht alvorens een regeling voor te stellen.

U bent lid geworden op 18-4-2011. Dat was naar aanleiding van uw behoefte aan juridische hulp. De voorwaarden van het lidmaatschap zijn aan de telefoon met u doorgenomen. Dat gedeelte van het gesprek is ook opgenomen met uw goedkeuring. Daarnaast heeft u nog een bevestiging van uw lidmaatschap per e-mail ontvangen met daarin de voorwaarden. In beide gevallen is aan u ondubbelzinnig meegedeeld dat het lidmaatschap zonder opzegging verlengd wordt, wat overigens normaal is voor lidmaatschappen. Wij gaan natuurlijk geen lidmaatschap beëindigen als wij geen opzegging hebben ontvangen. Stelt u zich eens voor dat de ANWB of een sportvereniging zonder opzegging zomaar lidmaatschappen zou beëindigen.

Het moment dat wij uw telefonische opzegging hebben ontvangen was op 6-6-2012. Voor u gold 1 maand opzegtermijn en daardoor eindigde uw lidmaatschap per 6-7-2012. U kreeg daarom 32,22 euro gecrediteerd op de volledige jaarbijdrage van uw lidmaatschap. U had dit bedrag nog niet betaald en daarom resteerde door u te betalen 10,73. Dat heeft u nagelaten en daardoor zijn daar na 2 maanden 1,61 euro incassokosten bijgekomen. Dat maakt dat u nog 12,34 moe(s)t betalen. Ook die betaalde u niet en daarom is op 2 augustus de vordering automatisch naar ons incassoburo doorgezet. U schrijft dat u het lidmaatschapsgeld voldaan heeft. Zowel op onze rekening als die van ons incassoburo is nog geen betaling van u ontvangen. Wij verzoeken u rechtstreeks contact op te nemen met ons als u denkt dat er bij de overboeking iets is misgegaan.

U vraagt om volledige restitutie van een jaar lidmaatschapsgeld (48,95 euro) maar daarvan is dus sowieso al 32,22 euro gecrediteerd. Voor het overige is er geen grond voor verdere restitutie aangezien JuroFoon uw telefonische opzegging netjes verwerkt heeft en een opzegtermijn van 1 maand heeft aangehouden vanaf het moment van uw opzegging. Voor een regeling vragen we u contact op te nemen met onze adminstratie. Zij kunnen er voor zorgen dat u verdere incassokosten bespaard blijven als u de openstaande 12,34 euro aan ons betaalt. dat kan helaas niet als u al aan het incassoburo betaald heeft. Wij hoop dat nu een en ander duidelijker is en dat u nog gebruik kunt/wilt maken van de voorgestelde regeling.

Alle klachten die gemeld zijn door Guido.Smeets