Klacht: Gezinsvoogd neemt klakkeloos grove leugens voor waarheid aan en meent van daaruit te kunnen handelen

op 11 februari 2018 over Jeugdbescherming in de categorie Hulpverlening

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Het begon allemaal wat eigenlijks als een onschuldig logeerpartijtje had moeten zijn, maar in plaats daarvan begon voor mij een verschrikkelijke nachtmerrie. Ik ben een alleenstaande vader van een tienerdochter van momenteel 15 jaar. Vorig jaar zomer bracht ik mijn dochter naar haar 10 jaar oudere halfzus in de stad voor een logeerpartijtje voor een week. Eerste dag niets aan de hand. Ik kreeg vrolijke whats-app berichtjes van mijn dochter binnen en ook de tweede en derde dag was er niets aan de hand. Tot opeens de vierde dag als donderslag bij heldere hemel alles op z’n kop stond. Dit heb ik alles nadien vernomen. Jeugdbescherming werd erbij gehaald en werd mijn dochter plotseling versleept naar wat werd genoemd B6T. Wat binnen 6 weken thuis moet heten. Daar kwam al niets van terecht. Een paar dagen later werk ik gesommeerd op het kantoor van JB-Noord (Jeugdbescherming) te verschijnen. Daar werd me gemeld dat ik als vader mijn dochter zou hebben mishandeld en dat die 10 jaar oudere halfzus daar melding van had gemaakt bij de Jeugdbescherming. Nu moet erbij gemeld worden dat die 10 jaar oudere halfzus zelf ook moeder van inmiddels een kleuter is. Zij moest dat kind al bij de geboorte al afstaan vanwege haar leefgedrag. Kennelijk zag zij haar kans schoon om nu bij mij eens flink de knuppel in het hoenderhok te gooien. Al van een andere bron vernam ik later dat zij al langer tussen mij en mijn dochter zat te stoken met allerlei valse meldingen richting de desbetreffende instanties. In ieders geval werd haar verhaal klakkeloos geloofd, hoewel geen bewijs in die richting kan worden aangetoond. In mijn ogen blaast Jeugdbescherming Noord hoog van de toren met lege handen. Maar zoals altijd, ze gaan met dat verhaal naar zo’n kinderrechter (voor ingenomen rechter) om daarmee hun zogenaamde rechtspositie te kunnen verstevigen, om van daaruit hun handelen te kunnen rechtvaardigen. Of zo’n gelogen verhaal klopt, daar wordt niet naar gekeken en merkwaardig genoeg gaan die rechters daar klakkeloos in mee. Ik kan dat geen goede rechtsgang noemen, dat is gewoon het gelogen verhaal van de instantie aanhoren en hop de instantie krijgt gelijk. Hoewel in de media talloze voorbeelden worden genoemd dat zulke kinderen trauma’s kunnen oplopen, wanneer ze permanent bij zo’n instanie worden ondergebracht. Dus per definitie is zo’n kind bij zo’n instantie dus ook niet veilig, zoals dat wordt beweerd. Mijn dochter is uit huis geplaatst en na wat heen en weer gesleep van B6T naar Veendam (onderdeel van Leger des Heils), werd ze uiteindelijk naar Veendam geplaatst, waar zij nu reeds een half jaar verblijft. Mij werd toegezegd dat “er gewerkt wordt van uw dochter naar huis”. Tot op heden heb ik daar niets van gemerkt of vernomen. De gezinsvoogd bepaald de regels en noemt dat gemakshalve afspraken. Eénzijdige afspraken wel te verstaan. Voordat de uithuisplaatsing werd uitgesproken in het gerechtsgebouw, deed er in de wachtruimte van dat gerechtsgebouw een intensief emotioneel tafereel tussen mij en mijn dochter voor. We hadden elkaar al langer dan een week niet gezien en huilend knuffelden we elkaar en dat in het bijzijn van de gezinsvoogd die even niet wist wat zij zag. Zij moest mij daarom dan ook wel bezoektijd gunnen, hoewel dat niet van harte ging. Want later las ik dat ik als vader uitnodigend zou zijn naar mijn dochter toe voor dat tafereel. Het blijkt dus dat ze daarmee de emotionele band tussen mij en mijn dochter wil gaan uithollen, want dat bevalt haar niet, omdat dat niet overeenkomt met wat haar door die 10 jaar oudere halfzus is verteld. Het past namelijk niet in het profiel, beeldvorming en al helemaal niet in het straatje. En daarmee wordt ik constant mee tegengewerkt ondanks alle tegenbewijs die ik als vader hun heb kunnen overleggen. Daar wordt niet naar gekeken, wordt zomaar van de tafel geveegd als niet ter zake doende. Nee, de Jeugdbescherming Noord meent dat zij gelijk hebben en al het andere is dan niet belangrijk. Wel wordt er tussen neus en lippen door gemurmeld dat zij ook wel zien dat mijn dochter wel van me houdt. En daarmee houdt het dan echt op. Inmiddels heb ik hoger beroep via een advocaat aangevraagd dat binnenkort dient. Dit naar aanleiding van mijn dochter die bij de instantie aangaf wel degelijk naar huis te willen. Maar mijn indruk is, op dat moment dat zij aangaf naar huis te willen er krachten aan het werk zijn om haar daar vanaf te brengen en mij als een boeman neer te zetten dan wel af te schilderen. Ik merk dat haar motivatie daarin dalende is. Dit allemaal ter genoegdoening van de Jeugdbescherming en gezinsvoogd. Bij een IQ-test bij Accare van mijn dochter kwam naar voren, dat mijn dochter gevoelig is voor beïnvloeding. Het is meer dan mogelijk dat die 10 jaar oudere halfzus mijn dochter gouden bergen heeft beloofd en daar in is meegegaan. Met de uitspraak van de rechter in de hand zwaaiend meent de gezinsvoogd dat mijn dochter naar elders moeten worden geplaatst. Haar keuze viel op Beilen, omdat ze “daar een goed gevoel bij had”, zoals zij dat noemde. Ook moet mijn dochter van school veranderen, hoewel mijn dochter zich daar eerst heftig tegen verzette (er waren reeds andere plannen van de gezinsvoogd in die richting), laat ze dat nu ook min of meer varen. Ik word aan de kant gezet, hoewel ik wel degelijk een gezagshoudende ouder ben. En dat moet dan allemaal in een rap tempo door m’n strot worden gedouwd en als dat nog even kan ook nog voor de zitting van het hoger beroep. Het is nog maar de vraag of deze plotselinge verandering van plaatsing goed voor mijn dochter is. Gezien haar niet al te hoge IQ heeft zij stabiliteit nodig en met deze plotselinge verandering is dat niet het geval. Van de gezinsvoogd werd bepaald dat mijn dochter maar alvast daar voor een weekend moest gaan logeren, om te kunnen “wennen” zoals dat werd genoemd. De adresgegevens met telefoonnummer van die instelling in Beilen werden mij niet verstrekt. Dat hele weekend ben ik in het donkere gebleven omtrent de “toekomstige” verblijfplaats van mijn dochter. Ik ben er kapot van, dat zo’n iemand op grond grove leugens zulk soort beslissingen domweg door kan voeren en je staat erbij en kijkt ernaar en je staat als het ware met de rug tegen de muur, dat je elke strohalm vast kunt grijpen die je maar grijpen kunt. In mijn ogen in dit geen stijl gelijk. Naar aanleiding van een klacht bij de Jeugdbescherming Noord, omdat ik niet met die gezinsvoogd door één deur kan werd besloten door de manager van Jeugdbescherming Noord het geheel over te dragen aan de William Schrikker Groep. Daar zijn de klachten ook al over heb ik al weg gelezen. Gezinsvoogden maken zich maar al te graag schuldig aan machtsmisbruik en menen vanuit een verhaal, of ie correct is of niet, daaruit te kunnen handelen. Ook rechters die familierecht onder hun hoede hebben zouden er goed aan doen zich meer achter hun oor te krabbelen of het verhaal van die instantie lui dan ook wel klopt ja of nee. En niet zomaar daar in mee gaan in hun beweringen. Het is niet altijd zo dat kinderen beter af zouden zijn, als zij permanent bij zo’n instantie geplaatst worden. Daar zijn voorbeelden genoeg te vinden in de media van mishandeling van kinderen bij zo’n instantie. Het is de kortzichtigheid en de tunnelvisie wat bij zulke instanties schering en inslag is, waar je als ouder constant tegenaan loopt. En dat zou eens veranderd moeten worden in dit land!

Gewenste Oplossing:

Wanneer ik mijn dochter weer gewoon in huis heb en de draad weer kunnen oppakken

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over Jeugdbescherming nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door J.R.E.