Klacht: Geen spoed bij rioolwater schade

op 16 december 2016 over Dekra in de categorie Autodealers

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Eergisteren op 14 december is er een standleiding verstopt geraakt waardoor mijn woonkamer volledig onder water is komen te staan tot wel 5 centimeters hoog. Er zijn verschillende werkzaamheden verricht om de lek te dichten. Nu is er gisteren een opzichter geweest om de situatie te bekijken wat betreft de schade. De man is maar 5 minuten binnen geweest, een aantal woorden genoteerd waarbij ik moest tekenen en is er weer vandoor gegaan. Hierbij voelde ik mij niet serieus genomen wat betreft het aangeven van een spoed ongeacht feestdagen of geen feestdagen.

Vandaag werd ik dus gebeld door Dekra experts om een afspraak in de plannen voor een schade inventarisatie. De eerst mogelijke afspraak is 9 januari 2017. Bij meerdere malen aan te geven dat dit veel te laat is kon de mevrouw niets anders dan de betreffende datum in te plannen. Tot heden zijn er nog geen foto\\\’s gevraagd die ik overigens wel heb.

Nu heb ik een research gedaan naar rioolwaterschade. Waarbij is gebleven dat het zeer gevaarlijk kan zijn voor je gezondheid.Hieronder wat informatie erover;

Wat is rioollucht?

Rioollucht is niet alleen vervelend en overlastgevend, maar kan ook schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid. De lucht uit het riool bestaat uit verschillende gassen, waarvan waterstofsulfide en methaan de belangrijkste zijn.

Waterstofsulfide – ook wel zwavelwaterstof genoemd ¬– is een sterk ruikend en giftig gas dat bekend staat als een rotte eierenlucht. Het ontstaat bij de rotting van vele zwavelhoudende organische stoffen, zoals eiwitten of ontlasting. Ook komt het voor in darmgassen om bepaalde voedingsstoffen af te breken. Let op: waterstofsulfide is een zéér gevaarlijk gas. Inademing van hoge tot zeer hoge concentraties waterstofsulfide kan leiden tot onder andere:

Oogirritaties/oogschade
Verlamming van het reukorgaan
Longembolie
Versnelde ademhaling
Bewusteloosheid
Ademuitval
Overlijden

Methaan is een minder giftig gas dan waterstofsulfide, maar kan ook schade aan de gezondheid toebrengen. Methaan wordt ook wel moerasgas genoemd omdat het in moerassen geproduceerd wordt. Zonder zuurstof hebben bepaalde bacteriën hier vrij spel. Ook in het riool kan methaan worden geproduceerd. Bijvoorbeeld op plekken waar vet en slib zich ophopen of in een biofilm (slijmlaag) aan de wanden van het leidingwerk. In lage hoeveelheden is inademing van methaan niet gevaarlijk. Bij hoge concentraties wordt zuurstof verdrongen en kunnen de volgende symptomen ontstaan:

Kortademigheid
Duizeligheid
Misselijkheid
Hoofdpijn
Flauwvallen
Bewusteloosheid
Verstikking

Nu is het zo dat er een enorme onaangename vreemde geur in mijn woonkamer hangt en ik hier aan mijn lot word overgelaten. Overigens is mijn woongenot ook bedorven en ligt alles ondersteboven door alle werkzaamheden die er zijn geweest en is het niet meer leefbaar. Nu vraag ik mij af; wat nu? En kan dit?

Overigens heb ik er een aantal foto\\\’s bij gedaan van hoe de situatie eruit zag en hoe het er nu voor staat.

Met vriendelijke groet,

Randy

Gewenste Oplossing:

Ik ben pas tevreden als de zaak hier serieus wordt genomen.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een email gestuurd naar Dekra over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door Dekra in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

11 maanden geleden - We hebben bericht ontvangen dat Dekra een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Dekra

Heeft op 20 juni 2017 om 08:13 geantwoord

Geboden Oplossing:

Oplossing is alleen zichtbaar voor melder van de klacht

Alle klachten die gemeld zijn door Randy2017