Klacht: Bezwaar ingediend bij van [email protected]

op 27 juli 2017 over Fitlife4U in de categorie Sportclub/-school

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Ik heb op 26-07-2017 een mail ontvangen van [email protected] of ik binnen drie dagen €40,00 het restant van de vordering wil betalen ter voorkoming van rechtsmaatregelen en de daaraan verbonden hoge kosten.

Ik heb op 20-07-2017 bezwaar ingediend via de site van [email protected] en ook een mail gestuurd naar [email protected] met daarin ook de correspondentie met Fitlife4U, ik heb ook telefonische gesproken met mevrouw Sars van [email protected] over mijn situatie tot heden heb ik hierover geen bericht ontvangen van mijn bezwaar en mail.
Vandaag 26-07-2017 weer een mail gestuurd via [email protected] over deze betaling.

Graag wil ik hier een antwoord van u ontvangen zodat ik contact kan opnemen met de consumentenbond die hiervan op de hoogte is.

Gewenste Oplossing:

Dat de incasso kosten onterecht is ivm dat ik heb getekend onder de vorige sportschool Olympia.

Reactie van de melder van de klacht margaretha1960

3 jaren geleden - Vandaag heb ik een mail ontvangen van [email protected], ik contact opgenomen met juridisch loket, zij hebben mij geadviseerd om hierop te reageren, op 27-07-2017 gelijk een mail gestuurd naar [email protected] Geachte heer,mevrouw, U stuurt mij een aanmaning d.d. 27-07-2017 in verband op basis van art.6:96. U brengt daarbij extra kosten in rekening. Hierbij maak ik bezwaar tegen deze kosten en wel om de volgende reden. Voor het in rekening brengen van incassokosten onder welke naam dan ook (b.v. bureaukosten, aanmaankosten, administratiekosten) gelden aparte regels. Voordat u incassokosten in rekening mag brengen moet u eerst een aanmaning sturen met een betalingstermijn van minimaal 14 dagen na ontvangst van de aanmaning. De Hoge Raad heeft bepaald dat een termijn "binnen 14 dagen na heden" of "binnen 14 dagen na dagtekening" niet geldig is. Bovendien moet volgens artikel 6:96 lid 6 Burgerlijk Wetboek in deze aanmaning tevens staan: een aankondiging van de gevolgen indien niet op tijd wordt betaald; in het bijzonder de hoogte van de incassokosten die dan verschuldigd is; en indien van toepassing de hoogte van de BTW die dan over de incassokosten berekend zal worden. Het versturen van een aanmaning die voldoet aan de hierboven vermelde eisen is een harde voorwaarde om bij een volgende stap incassokosten in rekening te mogen brengen. Zo nodig zal de schuldeiser moeten aantonen dat deze brief is verstuurd en door de debiteur is ontvangen. Ik heb niet eerder een aanmaning van u ontvangen die aan bovengenoemde voorwaarden voldoet, op 20-07-2017 heb ik een mail van u ontvangen hierop heb ik op gereageerd, en mijn bezwaar ingediend op de site van [email protected]

Alle klachten die gemeld zijn door margaretha1960