Klacht: Examencommissie geeft geen motivering voor beslissingen

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

De examencommissie van de Open Universiteit weigert om toelichtingen te geven op haar beslissingen. Dit is nu al de tweede keer dat ze een beslissing niet hebben gemotiveerd.

De Examencommissie heeft geen aanvullende informatie ingewonnen, noch een verklaring gegeven waarom de gronden voor mijn verzoek tot een \\\\\\\’alternatieve tentaminering\\\\\\\’ niet afdoende zouden zijn. Er is wederom geen enkele motivering te bekennen. Ze hebben alleen de constatering gemaakt dat de aangedragen gronden niet afdoende zouden zijn. Ondanks de verklaring van mijn huisarts. Tevens heb ik een maand moeten wachten voordat ik een beslissing kreeg op een zaak die eigenlijk al meer dan een half jaar loopt en daardoor de nodige spoed heeft. Alleen door een beroep in te dienen (!) zou ik een motivering kunnen krijgen. Mocht ik geluk hebben.

En dit acht de Open Universiteit de normale gang van zaken.

Ik wordt gedwongen om een groepsbijeenkomst bij te wonen van een vijandige docent die sarcastische opmerkingen zit te maken over mijn verzoeken aan de examen- en beroepscommissies van de OU. Verzoeken die ik alleen heb moeten doen omdat zij en de infobalie mij verkeerd hebben voorgelicht over de te bewandelen weg in deze bureaucratische en ontoegankelijke school.

Vervolgens doe ik het op de correcte wijze (nadat mijn vorige inschrijving was verlopen en ik mij opnieuw heb moeten inschrijven) en word ik op deze manier afgewezen. Zonder ook maar enige concrete toelichting. Nu kan ik weer maandenlang gaan wachten op beroepsprocedures.

Ook staat er in de gedragscode van de Open Universiteit dat er rekening gehouden dient te worden met stressvolle situaties in het algemeen en stress die door OU medewerkers in leven worden geroepen. Ik heb dit ook specifiek gemeld in dit verzoek. Ook hierop is niet inhoudelijk ingegaan.

Daarnaast heb ik de opdrachten van deze module allang voltooid. Alleen een overbodige ‘videochat’ (je kan het net zo goed schriftelijk afronden) en een oppervlakkige \\\\\\\’boekbespreking\\\\\\\’ bij een vijandige docent resteren nog. Deze docent verdraait mijn argumenten, weigert mijn vragen te beantwoorden (over het tentamen) en verschoont zich van elke verantwoordelijkheid jegens haar student.

Ik zit al in een stressvolle periode vanwege een ziek familielid en deze universiteit lijkt er een sport van te maken om studenten te belasten met nodeloze procedures en vijandigheid.

Je hebt verder een goede staat van dienst. Cijfers zijn degelijk, weinig beroep gemaakt op de voorzieningen van de OU, verder om geen uitzonderingen gevraagd en vervolgens kom je bij het einde van de master en wordt je op deze wijze behandeld.

TL;DR:

– OU student wordt als vuil behandeld en is zelfs geen motivering waard
– Docent loopt studenten nodeloos te duperen
– Procedures duren maandenlang waardoor tentamenkansen verlopen en de student (nu al een halfjaar) studievertraging oploopt (dit schijnt de normale gang van zaken te zijn bij de OU, waar ik pas bij het einde van de master achter ben gekomen, omdat ik niet eerder problemen met hun heb gehad)
– Interne klachteninstantie doet er alles aan om klachten over de module niet te behandelen/dan wel de behandeling uit te stellen
– Studentenraad staat geen individuele studenten bij
– Examencommissie weigert beslissingen te motiveren
– De (interne) beroepscommissie van de OU vond dit tijdens de eerste procedure de normale gang van zaken, dekte de docent in en weigerde eerder de examencommissie een sanctie op te leggen omtrent deze gang van zaken.

Hoe kan een instantie wegkomen met het niet geven van een motivering? Willen ze studenten helpen of juist afstraffen? Wat is dit voor een universiteit? Je bent totaal overgeleverd aan de willekeur van deze mensen. Hebben ze ditmaal wel een goede bui? Of had ik toch nog een weekje moeten wachten.

Update: zie onder voor mijn twee aanvullingen. De Open Universiteit had nooit gereageerd op deze site.

Gewenste Oplossing:

Deze module verdwijnt dit jaar nog, waardoor ik genoodzaakt zou zijn om hem NOG een keer te bestellen, maar dan in de vorm van een combinatie met een andere module.

Dus in principe zou ik hem driemaal moeten aanschaffen als dit niet voor augustus wordt opgelost. En dan zou het al meer dan een jaar hebben geduurd voordat de Open Universiteit eindelijk een student ter wille zou komen. Ik heb al meerdere alternatieven aangereikt. Geen ervan kost geld.

Ik wil mijn masterstudie kunnen afronden.

Bericht van Robin van Klacht.nl

2 jaren geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over Open Universiteit

Bericht van Robin van Klacht.nl

2 jaren geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over Open Universiteit nog niet in behandeling is genomen.

Reactie van de melder van de klacht Ontevreden Masterstudent Deel2

1 jaar geleden - Van de student: Mijn klachten zijn op 31-5-2016 nog steeds niet afgehandeld door deze universiteit. Een eenzijdig door de universiteit zelf opgestelde 'minnelijke schikking' is door deze examencommissie afgewezen omdat ze van mening zijn dat een medische verklaring vereist is voor iets dat binnen de ervaringsnormen van de gemiddelde mens valt. Ook de huisarts gaf aan dat er eigenlijk geen medische verklaring vereist was. Daarnaast claimt deze examencommissie dat hun motivering afdoende was, en dat ze door middel van een ongemotiveerde afwijzing mij de gelegenheid wilden geven om toch een medische verklaring in te dienen die wel afdoende was, maar dan tijdens de beroepsprocedure. Maar uiteraard zou ik dit niet hebben geweten als ik überhaupt geen beroepsprocedure had ingesteld, want ze gaven ook geen toelichting op hun ongemotiveerde afwijzing, ondanks mijn verzoek hiertoe. Hierover moest ik klagen in het beroepsschrift, alvorens zij wilden reageren. (In een normale procedure zou er onderzoek worden verricht en de gelegenheid worden gegeven om een onvolledige/niet afdoende aanvraag aan te vullen met de nodige stukken.) En nu houden ze de beroepsprocedure aan alvorens ik toestemming heb van een vertegenwoordiger van de examencommissie om zogenaamd de beroepsprocedure te mogen beginnen bij het beroepscollege. Althans dat wordt op deze wijze misleidend gepresenteerd in de brief van de vertegenwoordiger van de examencommissie. Net zoals ze dat de vorige keer hadden gedaan. Maar waarom zou ik toestemming nodig hebben van de examencommissie als het beroepscollege zogenaamd onafhankelijk is? En waar gaat het eigenlijk om? Een verplichtte videobijeenkomst (waarover uiteindelijk na een jaar duidelijk werd dat je hier ook geen cijfer voor krijgt) en een andere bijeenkomst die beschreven wordt als een 'leerzame gezelligheidsbijeenkomst'. Ik had meerdere malen om cijfers gevraagd voor de opdrachten die zouden worden besproken tijdens deze videobijeenkomst. Verder had ik ook alternatieven aangeboden voor de andere 'gezelligheidsbijeenkomst met versnaperingen', maar dit blijkt teveel moeite te zijn voor deze examinator en deze organisatie.

Reactie van de melder van de klacht Ontevreden Masterstudent Deel2

1 jaar geleden - Van de student: Update: (voor geïnteresseerde partijen) Eind juli 2016 kreeg ik uiteindelijk een antwoord op mijn verzoek tot een 'alternatieve tentaminering'. Hieruit blijkt dat als je door een ziek familielid of een sterftegeval in het gezin niet kan participeren in een tentamen je eerst via de huisarts naar een psycholoog moet om een medische verklaring te verkrijgen ter bevestiging van dit feit. Vervolgens dien je acht weken te wachten voor de behandeling van je verzoek door de examencommissie. Mocht de medische verklaring niet afdoende zijn, dan krijg je geen herstelmogelijkheden, maar moet je in plaats daarvan beroep aantekenen. Wat ook weer een paar maanden kan duren. Tijdens dit proces krijg je geen steun, advies of begeleiding door de verantwoordelijke medewerkers van de Open Universiteit. Informatieverzoeken worden niet gehonoreerd. De tentamenkansen die je in de tussentijd hebt gemist worden niet vergoed of later teruggegeven. Dit komt voor rekening van de student. Als je verkeerd wordt ingelicht door een medewerker komt dit ook voor jouw rekening. Er wordt ook niet rekening gehouden met het type tentamen. Dit wordt niet meegewogen bij de beoordeling van mijn verzoek. In mijn geval was dat een onbeoordeelde videochat (wat acht maanden later vast kwam te staan) en een slecht geregelde eindbijeenkomst waarvoor tot op heden geen beoordelingscriteria lijken te bestaan. Voor beiden was de informatievoorziening afwezig. Je bent dus gewaarschuwd. ------------- In juni 2016 kreeg ik overigens een 'officiële reactie' op mijn klachten na een reeks van vertragingen en doorverwijzingen van bijna een jaar. De reactie staat vol met 'opzienbarende' conclusies. Wat de commissie vaststelt is oa: - de modulebeschrijving van de inschrijvingspagina van de OU website zal worden aangepast, maar dit was schijnbaar niet misleidend - de mededeling dat er geen deadlines bestaan wordt aangepast, maar dit was schijnbaar niet misleidend - een examinator kan besluiten om klachten te negeren en om vragen niet te beantwoorden (e.g. over alternatieve tentaminering, het tentamen of functioneren van tentamensoftware) voor een periode langer dan acht maanden. Dit wordt aangemerkt als 'niet pro-actief zijn', maar de gevolgen (extreme studievertraging) komen in principe voor rekening van de student - een klachtenloket kan heel creatief omgaan met jouw klachten - eindeloze vertragingen, eigen regels niet nagevolgd, etc. - zonder dat de verantwoordelijke medewerkers ter verantwoording worden geroepen. De vertraging wordt wel halfslachtig geconstateerd, maar daar blijft het bij. Wat wel bijzonder kwalijk wordt genomen door het klachtenloket is dat de student kiest voor een officiële klacht in plaats van een 'minnelijk gesprek' met een onwillige examinator. De rest van de conclusies hebben een vergelijkbare strekking. Als tegemoetkoming werd voorgesteld om het 'tentamen' dan maar bij een andere examinator af te nemen. Wat de beoordelingscriteria zijn en waarom het niet schriftelijk kan is nog steeds niet duidelijk. Tot dusver de altijd 'klantvriendelijke' Open Universiteit die feilloos inspeelt op de individuele studiebehoeften van de student -- een jaar na dato.

Alle klachten die gemeld zijn door Ontevreden Masterstudent Deel2