Klacht: Eteck brengt spookverbruik in rekening

op 19 mei 2020 over Eteck in de categorie Energieleveranciers

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

1) Mijn verbruik over 2019 is volgens mijn Eteck Dashboard 5,42 GJ. Eteck heeft echter over 2019 voor 7 GJ in rekening gebracht.

2) De slimme meter geeft corrupte meterstanden door. Zonder afname van verwarming of tapwater blijft de meter doorlopen. Naar schatting wordt zo nog eens één derde van het verbruik ten onrechte in rekening gebracht.

3) Eteck is niet transparant naar cliënten. a) In het Dashboard worden geen meterstanden geregistreerd. b) het verbruik in GJ wordt met 0 of 2 in plaats van 3 decimalen gepresenteerd.

4) Hierbij maak ik ernstig bezwaar tegen deze onbetrouwbare praktijk en het misbruik van de voor bewoners noodgedwongen afhankelijkheid van Eteck

5) Verzoek om een nieuwe credit-nota 2019 op basis van een verbruik van 23 x 5,42 3,16 GJ

Gewenste Oplossing:

1) Het installeren van een deugdelijke meter
2) Terugbetaling van het teveel betaalde

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 maanden geleden - Ik heb een email gestuurd naar Eteck over deze klacht.

Reactie van de melder van de klacht Martin33

4 maanden geleden - Naar aanleiding van mijn klacht van 19 mei 2020 stuurt Eteck mij onderstaande e-mail en sluit vervolgens de klacht zonder verdere afstemming met klant.Hoewel Eteck aangeeft Voor een adequate afhandeling raden wij u aan om contact te zoeken via mijnEteck wordt de klachtafhandeling NIET geregistreerd in mijnEteck.Eteck negeert volledig het 1e onderdeel van de klacht waarin klant stelt dat de administratie van Eteck ondeugdelijk is. Het geregistreerde verbruik in Dashboard wijkt af van de afrekening.1) Mijn verbruik over 2019 is volgens mijn Eteck Dashboard 5,42 GJ. Eteck heeft echter over 2019 voor 7 GJ in rekening gebracht.Hoewel Eteck verantwoordelijk is voor de energielevering, een deugdelijke registratie, administratie en afrekening, schuift zij haar verantwoordelijkheid af op de contractant i.c. Staate Beheer B.V. Zij stelt: Na controle van de door ons ontvangen meetgegevens blijken er geen afwijking geconstateerd te zijn.Eteck geeft de klant daarbij GEEN inzicht waaruit deze controle zou hebben bestaan. Controleert Eteck individuele standen op basis van gemiddelden? Het is Eteck bekent dat meerdere huurders klachten hebben omtrent buitensporig hoog geregistreerd verbruik.2) De slimme meter geeft corrupte meterstanden door. Zonder afname van verwarming of tapwater blijft de meter doorlopen. Naar schatting wordt zo nog eens één derde van het verbruik ten onrechte in rekening gebracht.Eteck negeert vervolgens het 3e punt van de klacht en volhardt er in om het verbruik in Giga Joule in nul decimalen naar de klant te blijven presenteren:3) Eteck is niet transparant naar cliënten. a) In het Dashboard worden geen meterstanden geregistreerd. b) het verbruik in GJ wordt met 0 of 2 in plaats van 3 decimalen gepresenteerd.E-mail Eteck 20 mei 2020Op uw jaarnota verreken wij het verbruik over de periode 14 januari 2019 tot en met 31 december 2019. Op basis van de door ons ontvangen meetgegevens hebben wij 7 GJ afgerekend.Binneninstallatie en controleNa controle van de door ons ontvangen meetgegevens blijken er geen afwijking geconstateerd te zijn. Bij twijfel aan het verbruik en de registratie van meetgegevens adviseren wij u ten alle tijden uw binneninstallatie te laten controleren. Uw binneninstallatie stuurt onze installatie aan waarnaar er verbruik ontstaat. Onder uw binneninstallatie valt: Naregeling (kamerthermostaat, thermostaten), Vloerverwarming en toebehoren, zoals: Vloerverwarmingsverdeler, Regelaar, Inlaatcombinatie koudwaterleiding en Klepmotor.Bovenstaande meldt u bij de verhuurder als u niet de eigenaar van de woning bent zodat zij een onderhoudspartij kunnen inschakelen. Bent u zelf eigenaar van de woning dan kunt u zelf beslissen welke onderhoudspartij u de controle laat uitvoeren. Als uit controle blijkt dat onze installatie een extra verbruik veroorzaakt of de meter niet het juiste verbruik registreert dan zetten zij dit in hun rapport. Wij zien indien van toepassing het rapport graag tegemoet.Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op. Voor een adequate afhandeling raden wij u aan om contact te zoeken via mijnEteck. Neemt u contact op per e- mail, vermeld dan altijd uw klantnummer enof aansluitadres.Met vriendelijke groet,Giovanni HordijkCustomer Care

Bericht van Eteck

4 maanden geleden - Beste mevrouw Van Stigt Thans, Bedankt voor uw bericht. Wij hebben u voorzien van een reactie per mail. Mocht u daar nog vragen over hebben dan vernemen wij het graag. Met vriendelijke groet, Ana van het Eteck Webcareteam

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 maanden geleden - Deze klacht is zojuist door Eteck in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 maanden geleden - We hebben bericht ontvangen dat Eteck een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Eteck

Heeft op 27 mei 2020 om 14:22 geantwoord

Geboden Oplossing:

Oplossing is alleen zichtbaar voor melder van de klacht

Alle klachten die gemeld zijn door Martin33