Klacht: Eerlijk duurt het langst

op 13 februari 2018 over Dierenkliniek Makatsi in de categorie Dierenwinkels

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Onze hond (Lemmy) is 13 en 16 okt 2017 bij de kliniek geweest voor urine en bloedonderzoek. Uiterlijk 3 dagen later zouden we de uitslag daarvan ontvangen.
20 Okt 2017 hebben we gebeld naar de kliniek voor informatie maar die was nog niet binnen en ons werd verteld om niet te bellen want men zou contact met ons opnemen.
Inmiddels gaat het beter met onze hond dus wachten we rustig af.
31 Okt 2017 kregen we een rekening binnen terwijl er nog steeds geen uitslag bij ons bekend was.We wachten vervolgens even met de betaling en bellen 10 Nov 2017 maar eens weer naar de kliniek om verhaal te halen.
Ons wordt verteld dat de uitslag nog niet in te zien is maar men kan wel zien dat ons idd een rekening verstuurd is.
Wederom wordt ons verzocht niet terug te bellen want men zou in overleg gaan en we zouden dan vervolgens terug gebeld worden!!
Inmiddels wordt het 5 Dec 2017 wanneer er wederom een rekening op de mat valt terwijl we nog steeds geen uitslag hebben ontvangen.
Vervolgens hebben we 14 Dec 2017 daarop een reactie per brief gestuurd waarin we stelden dat we vooralsnog niet gingen betalen wegens nalatigheid en niet geboden diensten met het voorstel om telefonisch contact met ons op te nemen voor een eventuele regeling.
Na dus meerdere pogingen te hebben gedaan om opheldering te verkrijgen van de dierenarts , zowel telefonisch als per brief , ontvingen wij 19 Dec 2017 een brief waarin men stelde dat wij wel degelijk gebeld waren over de uitslag op nota bene 10 Nov 2017 , de datum waarop wij zelf naar de kliniek hebben gebeld!!
Met andere woorden : de dierenarts stelt hiermee dat wij liegen en verzoekt alsnog zonder uitslag te leveren dat we moeten betalen.
Na aanleiding van deze reactie hebben we contact gezocht met Telfort om telefoongegevens op te vragen.
Deze konden we alleen verkrijgen van de nummers die wij gebeld hadden en niet andersom.
De gegevens hebben we vervolgens uitgeprint om iig aan te kunnen geven dat wij gebeld hebben naar de kliniek.
Vervolgens hebben we weer een brief verstuurd op 22 Dec 2017 met de vraag om alsnog contact op te nemen en de vraag om gegevens te verstrekken van wie , met welk nummer , en met wie die persoon gesproken heeft te overleggen.
Op 11 Jan 2018 ontvingen wij een brief met het antwoord dat men ze deze vragen niet kon beantwoorden en dat we de uitslag alsnog konden verkrijgen bij een dierenarts naar keuze en na betaling.
Bijgevoegd had men formulieren van het UVDL als bewijs dat het onderzoek iig had plaatsgevonden met de afnamedatum maar geen uitslagdatum!!
Om die datum te achterhalen hebben we zelf het UVDL gebeld en is ons medegedeeld dat de uitslag in zijn geheel 17 Okt 2017 aan de kliniek is verstrekt en niet pas op 10 Nov zoals de kliniek beweerde in de brief van 19 Dec 2017.
Hiermee hadden we dus het bewijs voor handen dat de kliniek zelf liegt over de datum van ontvangst uitslag en men kan ook geen telefoongegevens overleggen waaruit blijkt dat ze ons gebeld hebben wat simpelweg is op te vragen!!
Met deze feiten hebben we de kliniek geconfronteerd in een brief die verstuurd is 15 Jan 2018
Daarin hebben we gesteld nogmaals om niet tot betaling over te gaan aangezien de kliniek weigert haar fouten te erkennen , weigert contact op te nemen , ons foute informatie verstrekt of geen informatie kan/wil leveren.
Antwoord daarop kwam 18 Jan 2018 per brief met de mededeling dat de kliniek niet in wil gaan op deze punten en er werd alsnog gewezen op de betaling van de factuur.
Inmiddels is het 8 Febr en ligt er bij ons een aanmaning op de mat met dreiging van een incassobureau!!

Gewenste Oplossing:

Wat wij willen is dat de dierenkliniek cq Mevr S.Hendriks de gemaakte fouten erkent , toegeeft dat men gelogen heeft , uitgebreid excuses daarvoor aanbied , de uitslag aan ons overhandigd en de kosten van de rekening op zijn minst deelt uit coulance cq kwijtscheld.

Alle klachten die gemeld zijn door Edwin Nijland