Klacht: not observing the 14 days right to give up on their services, unclear communication, pushy and offensive

[email protected] op 02 december 2020 over De Gratis Makelaar in de categorie Makelaars

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

I have contacted De Gratis Makelaar to sell a flat. Eventually, I deciced to postpone the sell because the flat is in a bad condition. I was called by the Gratis Makelaar that I will be called by one of their partners for an appointment. So, I was called by a makelaar and I made an appointment with them which eventually I have cancelled, becasue I deciced to postpone the sell. I have not received any other appointmet requests for that day, therefore I thought this was the partner of the Gratis Makelaar and expected that they will inform them. Obviously, there was a miscommunication and somoene else called me and I told them that I am not in the house.
Later on De Gratis Makelaar texted me outside of normal working hours that they are going to charge me 1999 VAT becasue I have sold the house. Which is not correct. I know how pushy these companies are and I have told them it was sold so they do not bother me.
The terms and conditions of De Gratis Makelaar are only in Dutch and I do not speak Dutch well enough to understand them. However, none of them ever asked me to go through the terms and conditions.
Furthermore, as a consumer De Gratis Makelaar takes away from you the opportunity to refuse their services within 14 days, because you have given up on this rigth by accepting their conditions which are in a language that you do not speak and noone has bothered to inform you about this conditions, neither via e-mail, nor via phone.
Now thy have accepted my cancellation, however, they still want to charge me 250 for a service I have not received (intake of the property and price estimation).
As a consumer, I feel exploited and as someone is taking advantage of the fact that I do not speak the language well in order to make me pay for nothing.

Translated via Google Translate:

Ik heb contact opgenomen met De Gratis Makelaar om een ​​appartement te verkopen. Uiteindelijk besloot ik de verkoop uit te stellen omdat de flat in slechte staat verkeert. Ik ben gebeld door de Gratis Makelaar dat ik gebeld zal worden door een van hun partners voor een afspraak. Dus ik werd gebeld door een makelaar en maakte een afspraak met hen die ik uiteindelijk heb opgezegd, omdat ik besloot de verkoop uit te stellen. Ik heb voor die dag geen andere afspraakverzoeken ontvangen, daarom dacht ik dat dit de partner was van de Gratis Makelaar en verwachtte dat zij hen zouden informeren. Er was duidelijk een miscommunicatie en iemand anders belde me en ik vertelde hen dat ik niet in huis was.
Later stuurde De Gratis Makelaar mij buiten de normale werktijden een sms dat ze mij 1999 btw in rekening zouden brengen omdat ik het huis heb verkocht. Dat klopt niet. Ik weet hoe opdringerig deze bedrijven zijn en ik heb ze verteld dat het is verkocht, zodat ze me niet storen.
De voorwaarden van De Gratis Makelaar zijn alleen in het Nederlands en ik spreek niet goed genoeg Nederlands om ze te begrijpen. Geen van hen heeft me echter ooit gevraagd om de algemene voorwaarden door te nemen.
Bovendien neemt De Gratis Makelaar u als consument de mogelijkheid om hun diensten binnen 14 dagen te weigeren, omdat u dit recht hebt opgegeven door hun voorwaarden te accepteren die zijn opgesteld in een taal die u niet spreekt en niemand de moeite heeft genomen om dit te informeren. u over deze voorwaarden, noch via e-mail, noch telefonisch.
Nu u mijn annulering hebt geaccepteerd, willen ze me nog steeds 250 in rekening brengen voor een service die ik niet heb ontvangen (inname van het onroerend goed en prijsschatting).
Als consument voel ik me uitgebuit en als iemand profiteert ik van het feit dat ik de taal niet goed spreek om me voor niets te laten betalen.

Gewenste Oplossing:

I will be satisfied when De Gratis Makelaar:
1) does not ask me to pay the EUR 250;
2) provides their terms in conditions in English;
3) informs clients about the terms and conditions and makes sure that the clients have understood them.

Bericht van Robin van Klacht.nl

3 jaren geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over De Gratis Makelaar

Bericht van Robin van Klacht.nl

3 jaren geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over De Gratis Makelaar nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door [email protected]