Klacht: contractbreuk

op 17 december 2012 over KPN Vaste Telefonie in de categorie Vaste Telefonie

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Ik ben 32 jaar klant geweest bij Kpn. Er kwam een consultant van euphony (die persoon kunnen wij goed) en wilde ons een 3 in een pakket verkopen. Wij staan sowieso huiverig tegenover providers, maar nu betaalden wij veel te veel. Telefonie van kpn (met isdn) en televisie en internet van ziggo. Dat zou bij Euphony aanzienlijk minder worden. Voordat wij besloten met hem in zee te gaan hebben we eerst KPN gebeld of wij wel daadwerkelijk kosteloos over konden stappen. Hij vroeg ons klantnummer en zei tenslotte dat dat zo was, dus kosteloos. Dus wij getekend en alles over laten gaan naar Euphony. Zij hebben verder alles geregeld en wat schept onze verbazing. Wij kregen op 10 december jl. een rekening van € 403,00 van kpn. Daar begrepen wij niks van, dus gebeld. En wat bleek, wij hebben een zakelijk contract, terwijl wij gewoon particulier bellen, dus ons contract bleek niet afgelopen te zijn bij KPN en wij hadden dus contractbreuk gepleegd. Eerst moesten wij eigenlijk lachen, maar dat was geen grapje. Wij hebben hemel en aarde bewogen om die ongedaan te maken en ook gezegd dat die jongeman van KPN gezegd had dat het kosteloos was. Dat was dom van die jongen, maar daar konden wij niks aan doen. Dus gewoon betalen. Wij hebben dus geen bewijs en het kan ze ook niks schelen. Nu heb ik een klacht gestuurd en ben benieuwd of ik nog wat te horen krijg. Wat moeten wij nu doen, want € 400,– is voor ons een heleboel geld. Wij werken allebei keihard om onze jongens een gedegen opleiding te laten volgen, betalen alles en iedereen en dan moeten wij boeten voor een foutieve mededeling hunnerzijds.

Gewenste Oplossing:

Als U het zover kunt krijgen om die rekening ongedaan te maken, zullen wij een gat in de lucht springen. Ik wacht ook nog hun antwoord af, maar heb er weinig vertrouwen in.

Bericht van Robin van Klacht.nl

6 jaren geleden - Deze klacht is zojuist door KPN Vaste Telefonie in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

6 jaren geleden - We hebben bericht ontvangen dat KPN Vaste Telefonie een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

KPN Vaste Telefonie

Heeft op 20 december 2012 om 15:07 geantwoord

Geboden Oplossing:

Beste thea56,

De afgelopen periode zien wij regelmatig berichten over eindfacturen bij het opzeggen of overstappen binnen de contractstermijn, van het product zakelijke telefonie (vast bellen).

KPN werkt met zakelijke vaste telefonie met jaarcontracten. Dat is gebruikelijk in de zakelijke markt, vrijwel alle andere providers doen dat ook. Mocht u uw contract willen opzeggen, dat kunt u op MijnKPN of bij de Business Service Desk nagaan of en tot wanneer uw contract loopt. U kunt hier dan rekening mee houden bij de opzegging. Als u uw contract toch eerder op wil zeggen, dan is dat mogelijk. In dat geval worden de abonnementskosten van de resterende maanden in rekening gebracht.

Wij zijn natuurlijk erg benieuwd naar de reden van uw opzegging en gaan graag in gesprek of er wellicht een ander product beter geschikt is. U kunt namelijk binnen uw contract kosteloos overstappen naar een ander product van KPN. U hoeft dan geen rekening te houden met uw einde contractsdatum.

KPN vindt het belangrijk dat financiële zaken adequaat met u worden besproken, vandaar dat wij ervoor kiezen deze berichten niet via ons Forum met u af te handelen. Mocht u bezwaar willen maken tegen eerder genoemde procedure, dan verzoeken wij u via ons klachtenformulier uw bezwaar kenbaar te maken.

Neemt u hierbij de volgende artikelen uit de leveringsvoorwaarden in acht:
11.1 Een Overeenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan, wordt na afloop van de initiële
contractsduur telkens stilzwijgend verlengd met een periode van één (1) jaar, tenzij
Opdrachtgever of Leverancier de Overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van
een opzegtermijn van drie (3) maanden voor het einde van de initiële contractsduur of de
verlengingsperiode. Overeenkomsten die krachtens de geldende wet- en regelgeving naar
hun aard niet langer aangegaan mogen worden dan vijf (5) jaar, zullen na het verstrijken van
die vijf(5) jaar niet stilzwijgend worden verlengd. Deze overeenkomsten kunnen wel op
initiatief van Opdrachtgever worden verlengd. Op deze verlenging zijn de in de eerste en
tweede zin genoemde uitgangspunten van toepassing.

11.3 Indien Opdrachtgever een Dienst vóór het verstrijken van de (minimale) contractduur opzegt
is Leverancier gerechtigd tot de resterende vergoedingen welke verschuldigd zouden zijn als
de Overeenkomst niet tussentijds zou zijn opgezegd.

Om de geldende voorwaarden voor Vast Bellen in te zien verwijzen wij u naar de onderstaande links:
http://www.kpn.com/web/file?uuid=5da7e823-aecd-4fd6-a7a3-c3f4e91b5f5f&owner=5521a0b2-36c2-4cb9-9261-f1a2b6adaa3e
http://forum.kpn.com/t5/Vast-Zakelijk-Bellen-en-Internet/Opzeggen-zakelijk-vast-bellen/td-p/59062

Ik vertrouw erop u met deze informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

Ivette
KPN Webcare Specialist

Alle klachten die gemeld zijn door thea56