Klacht: Oneigenlijke klantwerving/ Geen prijsopgave VOORAF(cf. gedaan verzoek)

op 27 juni 2016 over CKH Advocaten in de categorie Advocatenkantoren

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

I. Ben via internet geworven. ZONDER in te gaan op mijn verzoek om prijsopgave vooraf, heeft een advocaat (mw. X) mijj een hoger beroepszaak ingerommeld.
Heb de inmiddels in gang gezette hoger-beroepsprocedure moeten doen afbreken:
a) toen mij in volle omvang duidelijk werd tot welke zeer hoge kosten de aanzienlijke uurtarieven voor verlening van jur. diensten, in de praktijk leiden;
(kosten die overigens totaal niet rijmen met het doel van de oorspronkelijke zaak)
b) doordat mij uit via zij-instroom bereikte info, bekend werd, dat de tegenpartij, zich bij een beroepsproces, ter rechtszitting door een advocaat terzijde moet laten staan;
c) waardoor de totale proceskosten, door verdubbeling extrapolerend op de reeds ondervonden eigen schade, zouden kunnen oplopen tot €4.000;
d) hetgeen het belang van de zaak verre zou overtreffen;
e) zoals iedere adviseur TEVOREN zou hebben kunnen vertellen;
f) en daarenboven een OOK juridisch ONAANVAARDBARE wanverhouding in rechtskosten aan het licht zou brengen van 1:20 tussen het aaanhangig maken van een zaak (kosten: griffierecht ad. €178), en de poging ACHTERAF het vonnis te doen herzien.

II. Men heeft een zorgplicht:
een klant mag mss. niet eens, zoals ik, onderbewind gesteld zjn: is niet solvabel, opgenomen in het Curatele register.
Had men mij over moeten inlichten.

III. AL het voorgaande heb ik al, soms herhaaldelijk, gemaild.
Geen reactie, zelfs geen bevestiging van ontvangst.

IV. Wel blijft men rekeningen zenden, tbv. €500, aanvullend op de reeds betaalde €1500..
OP een verzoek om tenminste een urenspecifikatie toe te voegen wordt NIET gereageerd, zie III.
Dit (laatste) punt is aanleiding tot het plaatsen van bg. (4) klachten.

Gewenste Oplossing:

PER VERKLARING AFZIEN VAN AANSPRAKEN op BETALING.

Alle klachten die gemeld zijn door ericldl