Klacht: Betaling van het volledige opleiding,wegens tussentijds mijn opleiding te hebben beëindigd

op 18 maart 2020 over NTI in de categorie Opleidingen en cursussen

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Geachte heermevrouw,

Naar aanleiding een email te hebben ontvangen,waarin staat beschreven nog verder te betalen van het 6 maanden lesgeld.Dat ik het Nti nog verschuldigd ben.

Studentennummer:995192964
Op 4 november 2019 had ik me digitaal ingeschreven voor de opleiding Doktersassistente. En op 6 maart de opleiding (officieel) digitaal te hebben laten beëindigen.

Inhoud studie

De opleiding Doktersassistente vraagt veel doorzettingsvermogen om goed te kunnen leren. Jammer genoeg is de inhoud, lesstof, examens en begeleiding niet professioneel. De lesstoffen komen niet overeen met de gevraagde examens,het is een verouderde versie.Ook geen opties om meerdere proefexamens te kunnen maken en daarvoor een cijfer te krijgen.In het begin van de opleiding waren er geen negatieve aanknopingspunten te vinden of opmerken.Dit gaf mij een positieve indruk en gevoel.En heb ik met dit vertrouwen mijn opleiding voortgezet. Door de eerste toets van Triage en Voorlichting te hebben gemaakt, ervaarde ik pas de negatieve aanknopingspunten en hoe erg ik me in de maling voelde genomen. Als studente ben ik meer aan mijn lot overgelaten. Met zelfdiscipline heb ik tijd en energie in mijn opleiding gestoken, die achteraf niet de moeite waard is geweest.

Bedenktijd

Een herroepingsrecht van 14 dagen voor een volledige MBO opleiding geeft geen mogelijkheid om meteen te ervaren hoe de opleiding in werkelijkheid wordt gegeven. Ook ruilen van opleidingsmogelijkheid is tot 3 maanden, terwijl je de theoretische toetsen niet binnen 3 maanden kunt gaan maken.Door alleen maar te lezen en met weinig keus hebt goed te kunnen oefenen met meerdere oefenvragenexamen. Hierin ben je genoodzaakt de lesstof vaker opnieuw te herhalen voor je toets voorbereidingen. De opleiding bevat veel hoofdstukken om te gaan leren voor een examen. Ik heb geen gelegenheid gehad, om na te kunnen gaan of de opleiding wel of niet voldoet aan mijn verwachtingen.Met een korte herroepingsrecht die het Nti blijft aanhouden.Door deze ervaring ben ik geld kwijt geraakt, zonder een diploma en betere opties ervoor te kunnen krijgen.

Opzegtermijn van de opleiding

Bij opleidingen met een studieduur van 12 maanden of korter is bij tussentijdse beëindiging het volledige les en examengeld verschuldigd.

Ik ben een opleiding aan gegaan met een studieduur van 18 maanden, op nti.nl wordt er per opleidingen aangegeven vanaf 12,18,24 en 36 maanden.Er wordt alleen bij 6,9 en 12 maanden of korter beschreven het volledige lesgeld en examen te betalen van 6 maanden.Ik kan nergens vinden dat dit ook geldt voor (bijna)alle studieduren,ongeacht de verstreken herroepinsrecht. Ik voel me opgelicht en misleid.

Oplossing

In plaats van het verschuldigde lesgeld te betalen van 6 maanden, dit te kunnenwillen kwijtschelden, Ondanks het feit mijn opleiding tussentijds te hebben opgezegd. Ook vraag ik u uitstel van betaling voor 17 maart 2020.

Ik verblijf in afwachting van uw reactie.

Hoogachtend,

Safora Ommel

Gewenste Oplossing:

Nog steeds ben ik aan het wachten op een tegemoetkoming van het Nti,
En uitstel voor 17 maart 2020.Ik krijg geen grondige antwoord terug voor mijn oplossing.

Ik ben pas tevreden,als het volledige lesgeld van de opleiding wordt kwijt gescholden.

Bericht van Robin van Klacht.nl

6 maanden geleden - Ik heb een email gestuurd naar NTI over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

6 maanden geleden - Deze klacht is zojuist door NTI in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

6 maanden geleden - We hebben bericht ontvangen dat NTI een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

NTI

Heeft op 19 maart 2020 om 12:41 geantwoord

Geboden Oplossing:

Beste mevrouw Van Ommel,

Hartelijk dank voor uw bericht en de uiteenzetting van uw klacht. Ik zal proberen per ‘onderdeel’ van uw klacht een zo duidelijk mogelijke reactie te geven.

Opleiding Doktersassistente
Het concept van de NTI-opleidingen bestaat uit het thuis- en online-studeren, waardoor inderdaad een groot deel van de studie neerkomt op de zelfdiscipline van de student. Daarnaast is de opleiding Doktersassistent, meer dan bij veel andere NTI-opleidingen, zeer intensief wat betreft de verplichte praktijkdagen waarin de vereiste medische vaardigheden worden aangeleerd en beoefend. NTI probeert juist vanwege de intensiviteit en grote hoeveelheid aan literatuur van deze opleiding daarom ook te allen tijde haar lesmaterialen zo actueel en inhoudelijk professioneel mogelijk te houden. U geeft echter aan dat u ontevreden bent over zowel de lesmaterialen, als de wijze van toetsing, als de studiebegeleiding. Helaas legt u niet nader uit waarom u dit alles als onprofessioneel hebt ervaren, behalve dat de examenstof verouderd zou zijn, iets dat mij niet eerder ter ore is gekomen van (mede-)studenten. Indien u alsnog specifieker kunt aangeven wat u als onprofessioneel hebt ervaren (stonden de studiebegeleiders u niet goed of onvoldoende te woord, was er sprake van veel inhoudelijke fouten in de boeken?) kunnen wij uw feedback gerichter doorgeven binnen onze organisatie.

Studiebegeleiding
U geeft aan dat u zich als studente in de maling voelt genomen en aan uw lot voelt overgelaten. Uiteraard is dit niet het gevoel waarmee NTI haar studenten de studie wilt laten volgen, of de studie mee wilt laten verlaten. Begeleiding zit te allen tijde voor u klaar, maar de vrijheid van een online thuisstudie heeft zowel voor- als nadelen. Het voordeel is de grotere flexibiliteit, het nadeel is dat u als student zelf actiever moet vragen naar begeleiding. Omdat er geen sprake is van frequente klassikale bijeenkomsten, of fysieke aanwezigheid op school, is het ook voor ons moeilijker te peilen hoe een student de opleiding ervaart. U bent daarom te allen tijde welkom om contact op te nemen met het mentoraat, niet alleen voor studietechnische zaken, maar juist ook als u op meer persoonlijk niveau moeilijkheden met de studie ervaart. Van u wordt in dit geval inderdaad wel een meer pro-actieve houding gevraagd dan bij reguliere klassikale opleidingen het geval is. Indien u hier alsnog behoefte aan heeft horen wij dit graag.

Bedenktijd
De kosteloze bedenktijd van veertien dagen is niet zozeer bedoeld om de studie volledig in te kunnen zien, maar wel om u persoonlijke bedenktijd te bieden. Mocht bijvoorbeeld toch blijken dat uw schema te vol is om een studie te kunnen volgen, of mocht het boekenpakket u inhoudelijk direct niet bevallen, heeft u zodoende de mogelijkheid alsnog alles binnen veertien dagen na inschrijving stop te zetten zonder verdere financiële verplichtingen. Dit geldt voor alle opleidingen en al onze studenten en is bovendien een wettelijke bedenktijd: de WVA- Wet Verkoop Afstand. Wat betreft de ruiling hoopt NTI natuurlijk vooral dat de student direct de passende opleiding voor hemhaar heeft gevonden, maar willen wij nog wel de mogelijkheid bieden om eventueel een andere studie op te kunnen pakken. Drie maanden is een zodanige periode dat er al flinke studievoordering gemaakt zou kunnen zijn. Naarmate deze periode vordert wordt het ook administratief gezien alsmaar gecompliceerder om studiegegevens (bijvoorbeeld ook al behaalde examenresultaten) nog over te hevelen naar een nieuwe inschrijving. Vandaar dat NTI genoodzaakt is een stricte termijn aan te houden wat betreft het vrij kunnen ruilen van opleiding.

Opzegvoorwaarden
De reguliere opzegvoorwaarden wanneer de kosteloze bedenktermijn is verstreken gelden te allen tijde voor iedere student, ongeacht welke opleiding de student volgt. Hier kan alleen van afgeweken worden onder uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld medische problemen waardoor de student genoodzaakt is te stoppen. Om hoeveel opzegtermijnen het gaat is afhankelijk van het type opleiding (cursusMBOHBO). Bij een voltijd MBO opleiding geldt de standaard-opzegtermijn van zes maanden. Onze webpagina, www.nti.nl, zegt hier het volgende over wanneer u zoekt op ‘Inschrijfvoorwaarden’ en ‘Volledige MBO-opleidingen’: Behoudens de kosten voor eventueel (nog) niet geleverd lesmateriaal blijft bij tussentijdse opzegging het verschuldigde les- en examengeld over zes maandtermijnen bij de versnelde en aanbevolen studieduur en negen maandtermijnen bij de verlengde studieduur verschuldigd vanaf het moment van opzegging c.q. wordt deze niet gerestitueerd, ongeacht of u al dan niet aan de lessen en examens hebt deelgenomen. Dit zijn dan ook de voorwaarden die voor u van toepassing zijn momenteel. Het eventueel uitstellen van betaling kunt u het beste overleggen met onze Klantenservice.

Met vriendelijke groet,

Frederike de Hek

MBO Mentor

31 (0)88-1630 606
www.nti.nl routebeschrijving

Heeft op 19 maart 2020 om 14:14 geantwoord

Beste Frederike,

Het is goed dat het reglement actief is en men zich daarmee kan blijven verweren.Dat maakt nog steeds dat
men al vanaf het begin bewust is en studenten hier tegen aanlopen.En dit nog steeds blijft aanbieden en voortzetten, om geld te blijven incasseren.Het structuur of het beleid hiervan te laten onderzoeken of corrigeren. Zodat er in de toekomst minder misverstanden en gedupeerden hier uit voort komen. En dit neemt nog steeds niet weg dat ik nu ten onrechte verder moet betalen voor een lespakket die niet voortgezet kan worden.

Met term de (niet professioneel) geef ik aan dat NTI de studenten niet goed op de hoogte houdt over de informatie, inhoud, begeleiding, regelingen en communicatie van de opleidingen. U geeft aan dat het bedrijf zich goed van bewust is dat de inhoud van alle opleidingen actueel zijn. Verder worden er geen betere opties aangeboden voor de opleidingen als je herroepingsrecht al verstreken is. Er zijn al meerder gedupeerden die hier in het algemeen erover klagen en dat aangeven.Telkens wordt er steeds dezelfde woorden en verhalen je in de mond voorgelegd, door verschillende mentoren en dat is geen oplossing. Een beetje sympathie kan ik nergens op aanmerken bij Nti.Als Nti de studenten met goed onderwijs wilt helpen, biedt dan een dergelijke
tegemoetkoming zodat er minder klachten blijven komen.ik ben misleid door Nti en loop nu schade op.

Nogmaals ik vraag kwijtschelding voor het verschuldigde lesgeld.

Met vriendelijke groet,

Safora Ommel

Alle klachten die gemeld zijn door Ommel