Klacht: Beslag op mijn vakantiegeld

op 29 juni 2016 over Syncasso in de categorie Incassobureaus

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Syncasso heeft beslag gelegd op mijn vakantiegeld , wij leven al onder het beslagvrije voet , en nog hebben ze al mijn vakantiegeld ingepikt .
wij hebben een berekening gestuurd van het KBvG en na wat getrouwtrek , hebben wij ze te weten overtuigen dat onze beslagvrije voet hoger is dan dat wat hun hadden berekend . maar ze willen het niet met terugwerkende kracht toepassen , en ging in halverwege juni , dus met andere woorden vakantiegeld krijgen wij niet terug , terwijl een uitspraak van de nationale ombudsman anders luid .
En mijn partner wilde ook even wat zeggen over de beslag , en daar wilde ze niet mee praten omdat het zijn dossier niet is , terwijl ze ook zijn gedeelte van het vakantiegeld erbij zit , rare snuiters daar bij Syncasso .
Bij toeval heeft een kennis van mij , ook zo iets gehad bij LAVG , en die hebben hun excuses aangeboden en netjes zoals het hoort alles terug betaald .

Gewenste Oplossing:

Als ik mijn vakantiegeld weer terug krijgt , zoals het hoort volgens de wet .

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door Syncasso in behandeling genomen

Reactie van de melder van de klacht elpe25

1 jaar geleden - Ja , zoals gewoonlijk krijg ik een vaag bericht , dat ze bij hun standpunt blijven . en dat terwijl het eigenlijk heel duidelijk is , zie hier onze uitleg : Valt vakantiegeld onder het beslag? Al het meerdere boven de beslagvrije voet, w.o. het vakantiegeld valt onder het beslag. Dit is ook het geval wanneer op 1 april beslag gelegd wordt. Ook dan valt het volledige vakantiegeld onder het beslag. Maar hoe is de situatie wanneer de beslagvrije voet hoger is dan het inkomen en er maandelijks niets afgedragen kan worden? Valt dan ook het vakantiegeld onder het beslag of moet er rekening mee worden gehouden dat het inkomen in de voorgaande maanden te laag was? De uitbetaling van vakantiegeld in de maand mei is strikt geen nabetaling. De Hoge Raad heeft echter bepaald dat het vakantiegeld wel toegerekend moet worden aan de maand waarin het is opgebouwd. De jaarlijkse betaling van het vakantiegeld is in verband daarmee niet voor beslag vatbaar indien en voor zover in de maanden waarover de opbouw van het vakantiegeld plaatsvond, het inkomen (inclusief de maandelijkse aanspraak op het vakantiegeld) onder de beslagvrije voet bleef. Dit ongeacht of in de betreffende maanden al beslag is gelegd. Voorbeeld Er is op 1 april beslag gelegd. Het inkomen is € 1000. De beslagvrije voet is € 1050. Over 12 maanden wordt maandelijks € 75 aan vakantiegeld opgebouwd, zodat in de maand mei € 900 beschikbaar komt. Van de € 1900 (1000 + 900) die in de maand mei betaalbaar wordt gesteld gaat € 300 (12 x 25) naar de beslaglegger en € 1600 naar de schuldenaar. Maar blijkbaar kunnen ze niet lezen bij syncasso , of ze begrijpen er helemaal niks van. Elpe 25

Reactie van de melder van de klacht elpe25

1 jaar geleden - “In deze uitspraak is uitgemaakt dat een te laag opgegeven beslagvrije voet, zelfs in geval er sprake is van een gehalveerde beslagvrije voet ex art. 475g lid 2 RV, altijd met terugwerkende kracht gecorrigeerd dient te worden, indien de geëxecuteerde achteraf alsnog de juiste gegevens voor toepassing van een hogere beslagvrije voet aan de deurwaarder aanlevert. Over deze kwestie is mij geen andere gepubliceerde uitspraak bekend. Onze ervaring was dat sommige deurwaarders met name in art. 475g lid 2 Rv gevallen weigerden de gehalveerde – gehuwde norm – beslagvrije voet met terugwerkende kracht tot de dag van beslaglegging aan te passen, indien de geëxecuteerde na de beslaglegging naderhand alsnog aan de deurwaarder doorgaf geen mee-verdienende partner te hebben. Deze deurwaarders verhoogden in die gevallen de aanvankelijk aan de derde-beslagene opgegeven te lage beslagvrije voet vanaf de dag waarop alsnog de gegevens waren verstrekt. Voor de daarvoor liggende periode wensten de deurwaarders toch het op grond van de te lage beslagvrije voet in te houden bedrag te ontvangen, omdat het volgens hen immers ging om een (financiële) straf. Deze uitspraak maakt in ieder geval duidelijk dat het standpunt van de betreffende deurwaarders niet spoort met de bedoeling van de wetgever zoals neergelegd in de parlementaire stukken m.b.t. wetsontwerp 17897. Dit wetsontwerp leidde tot invoering van de artikelen 475 e.v. Rv. In de procedure heb ik in de conclusie van dupliek een aantal passages uit dit wetsontwerp aangehaald, waaruit was op te maken dat iedere aanvankelijk te laag opgegeven beslagvrije voet – zelfs de gehalveerde van art. 475g lid 2 Rv – altijd met terugwerkende kracht moet worden aangepast zodra daarvoor de juiste gegevens zijn aangedragen.” Dus hier heeft Syncasso zich ook aan te houden !!!!! Ik denk dat medewerkers van Syncasso meer werk hebben van het behandelen van klachten !!! elpe 25

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - We hebben bericht ontvangen dat Syncasso een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Syncasso

Heeft op 06 juli 2016 om 08:37 geantwoord

Geboden Oplossing:

In deze kwestie heeft Syncasso aan betrokkene meegedeeld wat onze standpunten zijn en verteld dat deze niet veranderen. Tevens hebben wij de gang van zaken met betrekking tot het op deze klacht betrekking hebbende dossier uitvoerig aan betrokkene hebben toegelicht. Wij vertrouwen erop deze klacht hiermee naar behoren te hebben afgehandeld.

Heeft op 06 juli 2016 om 11:28 geantwoord

Deze klacht is helemaal niet opgelost !!!!!
Hun zienswijze in deze is niet bepalend .klacht is inmiddels gegaan naar de Nationale Ombudsman ..
Ook de sociale raadslieden hebben wij deze klacht gedeponeerd en die hebben ons gelijk gegeven in deze .
Nu afwachten op reactie Nationale Ombudsman , dus klacht is zeker niet opgelost !!
elpe 25

Alle klachten die gemeld zijn door elpe25