Klacht: gijzeling

op 25 maart 2020 over Belcentrale in de categorie Vaste Telefonie

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Naar aanleiding van de door ons ingediende klacht op maandag 9 maart 2020 vanwege het feit dat wij telefonisch op bovengenoemd telefoonnummer niet meer bereikbaar zijn sedert 6 maart 2020 als gevolg van een door uw organisatie uitgevoerde protering naar een digitale omgeving, stellen wij het volgende.
De genoemde portering heeft plaatsgevonden zonder dat wij daartoe uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven. Sterker nog, wij hebben meerdere malen aangegeven dat wij deze verandering niet willen. Tevens is het zo dat deze op grond van het feit dat er GEEN wijzigingen zouden plaatsvinden in de door KPN indertijd bij ons aangelegde analoge telefoonlijnen voor dit telefoonnumer niet noodzakelijk zou zijn! De portering heeft blijkbaar alleen en uitsluitend plaatsgevonden omdat u als organisatie zelf een wijziging wil doorvoeren.
Telefonisch contaTc hierover met verschillende van uw medewerkers heeft steeds weer geresulteerd in een starre en infelxibele houding van deze medewerkers dat de uitgevoerde portering niet omkeerbaar zou zijn en dat het teruggeven van de nummers voor een aansluiting via bijvoorbeeld KPN uitsluitend en alleen mogelijk zou ijn als er door ons een afkoopsom voor het lopende contract zou worden voldaan. De proforma nota die daartoe is opgemaakt en per e-mail aan ons is toegezonden is volstrekt onaanvaarbaar en gaat werkelijk alle perken te buiten.
Op deze wijze stellen wij dat uw organisatie de aan ons toebehorende telefoonlijnen gegzijzeld heeft en deze slechts onder het voldoen van een losgeld weer aan ons als rechtmatige eigenaar wil teruggeven.
Dit alles, mede in combinatie met de in mei 2019 bij u neergelegde klachten en opzegging, geeft ons aanleiding om te stellen dat wij door u zijn misleid en bedrogen in uw communicatie over en uitvoering van uw dienstverlening op telefoongebied jegens ons.
Op grond hiervan verlangen wij directe ontbinding van de overeenkomst, uiteraard zonder enige afkoopsom onzerzijds. Daarbij zal een teruggave van onze lijnen aan een door ons nog nader aan te geven telefoon-provider dienen plaats te vinden op zo kort mogelijke termijn.
Daarnaast eisen wij voor iedere dag dat wij niet over onze telefoonnummers kunnen beschikken een schadevergoeding van € 250,00 (tweehonderdenvijftig euro), dit te rekenen vanaf 6 maart 2020.

Gewenste Oplossing:

zie klacht

Bericht van Robin van Klacht.nl

2 maanden geleden - Ik heb een email gestuurd naar Belcentrale over deze klacht.

Alle klachten die gemeld zijn door raad.lonen