Klacht: Belachelijk hoog aantal eenheden.

op 20 mei 2020 over Techem in de categorie Energieleveranciers

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Al 15 jaar woon ik in een appartement Santhorst in Leiderdorp.
Al die jaren is mijn gemiddelde gebruik aan eenheden verwarmings gebruik.
Rond de 16000. Nu krijg ik opeens een gebruik van 64000 onder mijn neus.
Techem gebeld zij zeggen gewoon meter geeft het aan dus is het zo .
Met andere woorden zoek het maar uit.
Heel veel andere buren het zelfde verhaal.
Mijn Vve ondersteund door Vve diensten.nl zegt regel het maar met Techem.
Ongelofelijk. De Maand januari 2019 alleen al gaf een heel jaar gebruik van 17000 eenheden aan .Je hoeft niet hoog opgeleid te zijn om te zien dat dit niet klopt. Ik heb 2 radiatoren die dit zelfs nooit in 1maand kunnen verstoken. Wat kan ik ondernemen doen ?

Gewenste Oplossing:

Als rekening gemiddelde is zo als al 15 jaar gebruik.

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 maanden geleden - Ik heb een email gestuurd naar Techem over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

3 maanden geleden - Deze klacht is zojuist door Techem in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

3 maanden geleden - We hebben bericht ontvangen dat Techem een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Techem

Heeft op 28 mei 2020 om 14:44 geantwoord

Geboden Oplossing:

Oplossing is alleen zichtbaar voor melder van de klacht

Bericht van Techem

3 maanden geleden - Geachte heer Kruijs,Naar aanleiding van uw bericht op klacht.nl d.d. 20.05.2020 kunnen wij u als volgt informeren. In dit appartementencomplex is sprake van een collectief systeem voor warmte. Techem is het meetbedrijf (niet de energieleverancier), wij zijn aangesteld door de VvE (beheerder) voor het meten van het individuele warmte verbruik en het verdelen de daarbij behorende kosten. De kosten en bewoners gegevens welke verwerkt dienen te worden op de afrekening worden door de VvE Beheerder aangeleverd. Techem heeft alleen gemeten wat ieders aandeel is geweest in het totaal verbruik.Warmtekostenverdelers (de meters op de radiatoren) maken het mogelijk om warmteafgifte van iedere radiator in een woningruimte te registreren. De naam van deze meter zegt eigenlijk al wat het doet, ze verdelen de warmte kosten door ieders aandeel in het totaal verbruik te bepalen. Deze meters meten niet in m3 gas, GJ, een bedrag of een andere absolute waarde, maar in “eenheden”. Pas na afloop van het stookseizoen wanneer wij de kosten van de beheerder krijgen aangeleverd kunnen wij de waarde van zo’n eenheid berekenen. Alvorens dit bekend is weten we slechts wat iemands aandeel is geweest in het totaal verbruik. De meters bepalen niet hoe hoog de kosten zijn, maar alleen wat iemands aandeel is in de totale kosten. Buiten dat uw verbruik is toegenomen hebben we in deze ook te maken met toegenomen kosten. We zien dat het verbruik is toegenomen, maar de waardes die u noemt kunnen wij niet herleiden, in 2018 was uw verbruik 3950 eenheden en in 2019 was uw verbruik 6354 eenheden.Voor ons is het niet mogelijk aan te geven waarom een bepaald verbruik laag of hoog is, dit wordt namelijk veroorzaakt door individueel stookgedrag. Wij kunnen dus wel meten wat er verbruikt wordt in een bepaalde periode op een bepaald adres, maar wij kunnen hier geen verklaring voor geven. Een niet goed functionerende radiator, grotere vraag naar warmte, een minder goed geïsoleerde woning, inregeling van de ketel, de strengheid van de winter enof de positie van de woning kan hier allemaal invloed op hebben, dit zijn factoren die niet meetbaar zijn voor ons.De radiatormeters beginnen met registreren op het moment dat de radiatorplaat een temperatuur bereikt boven 22,5 graden en de omgevingstemperatuur hierbij 4 graden of meer lager ligt, de meters meten dus zowel; de plaat als de omgevingstemperatuur. Wanneer geen of maar 1 van de factoren aanwezig is dan zullen de meters niet gaan registreren, met een maximale temperatuur van 40 graden in de zomer en 30 graden in de winter, vanaf dat moment speelt de omgevingstemperatuur geen rol meer. De meter zal alleen oplopen als bovengenoemde factoren aanwezig zijn, een meter kan niet oplopen als deze factoren niet aanwezig zijn. Hoe groter het verschil tussen omgevingstemperatuur en plaattemperatuur hoe sneller de meters zullen gaan tellen. Wij kunnen aangeven waardoor er verbruik wordt geregistreerd, maar niet wat de oorzaak hiervan is.Om alle verschillende radiatoren vergelijkbaar met elkaar te maken worden de meters van Techem bij plaatsing van een “productschaal” voorzien. Dit wil zeggen dat er een waarderingsfactor in de meter wordt geprogrammeerd, die rekening houdt met onder andere het verschil in capaciteit, materiaal en oppervlak van de radiator waarop de warmtekostenverdeler is aangebracht. Immers verbruikt een radiator met een grotere warmteafgifte meer energie, als een kleinere variant.De meters kunnen geen onderscheid maken tussen gewenste en ongewenste warmte. Wanneer er bijvoorbeeld een defect in een radiator of de bedieningsknop zit, kan dit nadelige gevolgen hebben op het individuele verbruik. De meters worden geprogrammeerd naar het volledig vermogen van een radiator, verlies van vermogen door luchtophoping wordt hierin niet meegenomen. Bij twijfel over het correct functioneren van een radiator is het advies om dit te laten controleren door een CV installateur.Techem heeft er geen enkel belang bij om meer of minder te registreren in een woning, wij zijn niet de energieleverancier en hebben met de bewoners geen financiële relatie. Wat voor ons het belangrijkste is dat er correct gemeten wordt, hier ligt dan ook onze expertise. Indien u toch twijfels heeft betreft het correct werken onze meters dan kan onze firma een controle uitvoeren. De opdracht hiertoe dienen wij schriftelijk te ontvangen van de VvE Beheerder en zal plaatsvinden op basis van ongelijk. Dit betekent dat als bij de controle blijkt dat de meters correct functioneren er kosten doorbelast zullen worden voor dit bezoek aan de beheerder, die dit mogelijkerwijs weer op zijn bewoner of eigenaar verhaalt. De kosten hiervan bedragen € 103,74 exclusief btw.Wij hebben uw afrekening nogmaals gecontroleerd, aan de hand van de bij ons bekende gegevens kunnen we geen onjuistheden ontdekken.Vertrouwende erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.Met vriendelijke groet,KlantenserviceTechem Energy Services B.V. Postbus 2152, 4800 CD Breda Bezoekadres Breda: Takkebijsters 17 A1, 4817 BLTel.: 31 76 57 25 800 Fax: 31 76 57 25 880Internet: www.techem.nl

Heeft op 28 mei 2020 om 16:29 geantwoord

Mooi verhaal . Maar de rekening wordt bij mij neer gelegd.
Nogmaals voor 2018 voor dat Techem in ons leven is gekomen waren de totaal eenheden gemiddeld per jaar ik ben 10 jaar terug gegaan nooit hoger dan 16000.
Opeens in 2018. 430000 en 2019. 630000. Wat brengt 2020. In januari 2019 in een maand een jaar gebruik ( buiten temperatuur was 3,5 graden boven normaal )mijn woning en gezinds samenstelling En ook ons stook gedrag is het zelfde gebleven.
Zelfs een leek begrijpt toch dat hier iets fout gaat.zeker gezien de honderden klachten die je op het net kan vinden met een vergelijkbaar verhaal als mij.
Dit wil je toch niet mee maken Techem . Ik zou hier zelf mijn onderzoek instellen om dit uit de wereld te helpen . Nogmaals hier klopt iets niet dit lijkt mij wel duidelijk. Om volgend jaar het zelfde probleem te vermijden zou ik zeker een onderzoek doen. Bij mij komt dit allemaal over van dit is het en je zoekt het maar uit. Ik zal ook zeker nog geen betaling doen . En als jullie geen stappen gaan ondernemen ga ik het zeker juridisch aanvechten .Ook via consumenten platforms zoals Radar en Kassa.
Gr C Kruijs.

Reactie van de melder van de klacht Chris kruijs

3 maanden geleden - Kan niet anders dan dat die meters te veel tellen. Lijkt mij die zijn niet goed ingesteld. Ook volgens erkende installateurs waar ik geïnformeerd heb.

Bericht van Techem

3 maanden geleden - Geachte heer Kruijs,In onze eerdere reactie is aangegeven dat wanneer u de meters in twijfel trekt, deze kunt laten controleren op basis van ongelijk.Tevens zouden wij u erop willen attenderen dat u gebruik kunt maken van onze Energiecoach, dit is een betaalde dienst die door de VvE (beheerder) wordt afgenomen. U kunt uw verbruik online inzien en monitoren via de volgende link https:www.energiecoach.nlLogOn?ReturnUrl%2f , eenmaal ingelogd kunt u uw verbruik inzien, vergelijken met voorliggende jaar (wanneer men langer dan 1 jaar op het adres woont) en vergelijken met het gemiddelde verbruik in het complex. Wanneer u nog niet geregistreerd bent dan is het van belang om eerst de stappen te volgen voor eerste registratie.Wij zullen zonder opdracht vanuit de VvE (beheerder) geen verdere actiesstappen ondernemen. De VvE (beheerder) is onze klant, wij voeren alleen uit in opdracht van deze partij.U bent vrij om andere partijen in te schakelen om u bij te staan of juridische stappen te ondernemen als u denk dat u in uw recht staat, de kosten het initiatief hiervoor komen voor eigen rekening.Vertrouwende erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet,KlantenserviceTechem Energy Services B.V. Postbus 2152, 4800 CD Breda Bezoekadres Breda: Takkebijsters 17 A1, 4817 BLTel.: 31 76 57 25 800 Fax: 31 76 57 25 880

Bericht van Techem

3 maanden geleden - Geachte heer Kruijs,Hierbij de reactie op uw bericht van 16:44.De meters zijn geplaatst en geprogrammeerd in december 2013, als er een programmeringsfout in zit, dan is dat vanaf datum plaatsing. Wij kunnen de programmering op afstand niet wijzigen, hiervoor moeten we aanwezig zijn in de woning.Het toegenomen verbruik is niet te wijten aan 1 meter, maar aan 2 meters, zowel het verbruik van de keuken en de woonkamer is ongeveer evenredig toegenomen. Hierdoor achten wij de kans dat er een fout aanwezig is in de meter klein, ook geeft het systeem geen foutmelding aan, hierdoor zien wij geen reden om zonder opdracht vanuit de VvE beheerder de meters te komen controleren.Met vriendelijke groet,KlantenserviceTechem Energy Services B.V. Postbus 2152, 4800 CD Breda Bezoekadres Breda: Takkebijsters 17 A1, 4817 BLTel.: 31 76 57 25 800 Fax: 31 76 57 25 880Internet: www.techem.nl

Alle klachten die gemeld zijn door Chris kruijs