Klacht: Bedreiging onmiddellijke betaling

op 25 februari 2018 over Direct Solutions in de categorie Incassobureaus

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Mijn vrouw krijgt op vrijdag jl telefoon van dit bedrijf met de melding dat wzij een onbetaalde factuur heeft staan uit 2016 van 182,40€.
Het zou gaan om één of andere hotelcheque die zij besteld zou hebben.

De persoon aan de telefoon dreigde indien niet onmiddellijk werd overgegaan tot betaling.
Wij vragen over wat het gaat en dat zij eerst bewijs dienen te geven van deze openstaande factuur waarop ze antwoorden dat er al meermaals een brief werd gestuurd met aanmaning tot betalen.

Nadien volgde een mail kopie hieronder.

“Geachte heer/mevrouw De Clercq

Refererend aan ons telefoongesprek van 23-02-2018 bevestigen wij de gemaakte afspraken met betrekking tot de openstaande posten:

De betalingstermijn van factuurnummer E1588193 is inmiddels ruimschoots verstreken. Het openstaande bedrag van € 182,40 zal uiterlijk 25-02-2018 door u op onze rekening NL02ABNA0245598413, BIC ABNANL2A, t.n.v. Direct Solutions B.V. te zijn bijgeschreven.
Als uw betaling wederom uitblijft binnen de bovengenoemde termijn, zijn wij genoodzaakt de vordering definitief uit handen te geven aan onze incasso-partners in Antwerpen. Wij verwijzen hierbij naar onze algemene voorwaarden.

Zonder omgaand schriftelijk tegenbericht uwerzijds gaan wij ervan uit het bovenstaande correct te hebben verwoord.

Met vriendelijke groet,
Direct Solutions B.V.”

Gewenste Oplossing:

Deze criminele praktijken dienen gestopt te worden.
Oplichting

Alle klachten die gemeld zijn door LiesStef