Klacht: Allianz Verzekeringen dupeert ondernemer voor tonnen euro’s in 1 jaar!

op 13 december 2019 over Allianz in de categorie Verzekering

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

30 januari 2019 ben ik van achteren aangereden op de snelweg door een bestuurder welke zakelijk verzekerd is bij Allianz Schadeverzekeringen. Na ongeval heeft de behandelaar, zijn hakken in het zand gezet en letterlijk de drie apen uitgehangen.

Maanden ben ik genegeerd op alle vlakken, volgens Allianz betrof het een low impact schade. Er wordt door Allianz niet gemotiveerd dat de klachten niet door het ongeval veroorzaakt zijn of van wel.

Ik ben niet geholpen om aan mijn herstel te werken waarbij in de tussentijd een aanvang gemaakt kon worden met het onderzoeken van de hypothetische verdiencapaciteit zonder ongeval. Ondanks de negeer modus van Allianz werden er wel verschillende financiële stukken opgevraagd, waaronder mijn ondernemingsplan. Uiteraard zijn deze stukken binnen enkele dagen aangeleverd, echter werd er niets mee gedaan.

Mijn advocaat, Wolthers Jagersma letselschade advocaten, heeft diverse pogingen gedaan om Allianz in beweging te krijgen, welke weer genegeerd en opgeschoven werd. Uiteindelijk heeft mijn advocaat bij Niewold Advies BV een medisch adviesrapport aangevraagd en een second opinion bij Baan Hofman ongevallenanalyse.

In het medisch adviesrapport vraagt Wolthers Jagersma letselschade advocaten specifiek vraagt de medische informatie te bespreken en aan te geven in hoeverre de klachten in causale relatie met het ongeval staan. Daarnaast vraagt hij Niewold Advies BV om in te gaan op de medische voorgeschiedenis en aan te geven of deze voorgeschiedenis relevant is en mogelijk het causale verband doorbreekt, en in te gaan op het entameren van een medische expertise, inclusief discipline, namen en vraagstelling. Op basis van het rapport komt het volgende advies en conclusie tot stand welke is opgesteld op 21 november 2019.

Conclusie
Gezien de aard van het ongeval kan aangenomen worden dat er sprake is van een mechanisch te begrijpen geweldsinwerking op de cervicale wervelkolom. Ten gevolge van dit ongeval heeft betrokkene klachten ontwikkeld passend bij een Whiplash Associated Disorder (WAD): nekklachten, pijnklachten in de rug en schouders, duizeligheid en concentratieproblemen. De in het dossier beschreven klachten hebben zich aansluitend aan het ongeval ontwikkeld, waren voor het ongeval niet aanwezig en persisteren tot op heden. Naar mijn mening bestaat er dan ook geen enkele twijfel over het medisch causaal verband tussen het ongeval en de daarna ontstane klachten. De medische voorgeschiedenis betreft geen nek-, rug enof schouderklachten en is naar mijn mening niet relevant. Het ongeval heeft in januari 2019 plaatsgehad, er kan voorlopig nog niet gesproken worden van een medische eindsituatie.

Advies
Ik begrijp dat betrokkene een multidisciplinair revalidatietraject overweegt. Een dergelijk traject is het meest aangewezen bij de klachten die betrokkene ervaart. In een dergelijk programma neemt de fysieke belasting geleidelijk toe en wordt hij daarnaast op psychischcognitief vlak begeleid. Op deze manier probeert men een maximale verbetering in de huidige situatie te krijgen en leert betrokkene zo goed mogelijk om te gaan met de resterende beperkingen. Ik adviseer hem dan ook om een dergelijk traject te gaan volgen. Tenslotte vroeg u mij naar het entameren van een medische expertise. Ik adviseer u om een neurologische expertise te entameren. Neurologen die deze expertise kunnen uitvoeren zijn o.a. Verlooy te Haarlem, Verhagen te Nijmegen of Oosterhoff van het NOC. De standaard IWMD- vraagstelling voldoet.

Volgens het rapport van Baan Hofman lijkt het Delta-V onderzoek welke door Allianz is uitgevoerd, na herstel van mijn auto, onvolledig en daarom onbetrouwbaar.

Middels deze schrijven wil ik dan ook aandacht vragen aan de zaak en alles op alles zetten om de situatie, hoe makkelijk Allianz Nederland Verzekeringen de drie apen uithangt, bekend te maken bij de publieke opinie.

Ben je van de pers en heb je interesse in meer informatie omtrent deze zaak? Schroom niet om mij te contacten. Uiteraard ben ik bereid alle medewerking te verlenen om deze handelswijze van Allianz bekend te maken.

Gewenste Oplossing:

Ondersteuning van herstel van mijn gezondheid!

Bericht van Robin van Klacht.nl

3 maanden geleden - Ik heb een email gestuurd naar Allianz over deze klacht.

Alle klachten die gemeld zijn door mkilinc