Klacht: Afwijzing verzoek om kwijtschelding

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

In januari 2017 heb ik kwijtschelding aangevraagd voor de lokale Belastingen.
Nadat mijn kwijtscheldings-verzoek was afgewezen en ik hier tegen bezwaar had ingediend, kreeg ik op 12 juli j.l. de beschikking dat mijn kwijtscheldingsverzoek was afgewezen. Ik vind dit onbegrijpelijk, omdat mijn inkomen en “vermogen” onveranderd zijn ten opzichte van 2016 en 2015. Terwijl ik die jaren wél kwijtschelding heb gekregen van de BSR.
Bovendien heb ik in 2017, net als in 2016 en 2015 wél kwijtschelding gekregen van de BghU.
Aangezien er tegen dit besluit geen verdere beroepsmogelijkheid is, wil ik een klacht indienen over deze voor mij onbegrijpelijke beslissing, die mij bovendien in financiële moeilijkheden brengt, omdat ik de middelen niet heb Eur. 395,64 te betalen. Wat hierbij het kwalijkste is, dat dit bedrag uiterlijk 20 juli 2017 op de rekening van BSR moet zijn bijgeschreven! Eén week nadat ik de beschikking heb ontvangen! Terwijl mijn gegevens en verzoek om kwijtschelding reeds in januari 2017 bij BSR in bezit waren.

Gewenste Oplossing:

Ik wil alsnog kwijtschelding van de opgelegde Belasting, om alle hierboven genoemde redenen.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over BSR Belastingsamenwerking Rivierenland

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over BSR Belastingsamenwerking Rivierenland nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door I Kampers