Klachten over BSR Belastingsamenwerking Rivierenland

Hieronder vindt u een overzicht van klachten die gemeld zijn over BSR Belastingsamenwerking Rivierenland in de categorie Belastingdiensten. Bovenaan deze... Lees meer >

Statistieken van BSR Belastingsamenwerking Rivierenland in de categorie Belastingdiensten

31 klachten gemeld
1.9 /10
27 stemmen
27

Tijdslijn

Mijn moeder krijgt 3 aanslagbrieven tegelijk binnen om te betalen. Onduidelijk is waarvoor ze moet betalen, hoe het te betalen bedrag tot stand is gekomen en er wordt dus gevraagd om voor 3 jaar tegelijk inhaal betalingen te verrichten. Ook... Lees meer

Sinds mei 2018 wordt maandelijks door u automatisch € 6.75 van mijn rekening afgeschreven. Ik weet niet waarom. Al sinds 30 mei 2017 zijn wij niet meer woonachtig in uw werkingsgebied. Ook heb ik geen brief of iets dergelijks gehad over de... Lees meer

O mijn aanslagbiljet staat, U heeft ons gemachtigd om automatisch af te schrijven in 8 maandelijkse termijnen. U denkt toch niét dat ik maandelijks kan bijhouden, wat er telkens wordt afgeschreven. Hierbij heb ik nu een kwijtschelding aangevraagd, die ik de... Lees meer

Op donderdag 11 oktober 2018 een beschikking kwijtschelding ontvangen gedateerd 28 september 2018. Binnen 10 dagen was er een beroepschrift mogelijk doch deze termijn was door de late verzending verstreken. Ook wordt bezwaar gemaakt dat er onjuistheden instaat zoals de datum... Lees meer

Op donderdag 11 oktober 2018 een beschikking kwijtschelding ontvangen gedateerd 28 september 2018. Binnen 10 dagen was er een beroepschrift mogelijk doch deze termijn was door de late verzending verstreken. Ook wordt bezwaar gemaakt dat er onjuistheden instaat zoals de datum... Lees meer

Begin Januari heb brief ontvangen van de Bsr dat ik aanslag 2018 moest gaan betalen.Heb al jaren kwijtschelding omdat ik een minima inkomen heb! Eind januari kreeg ik dat ze het in behandeling hadden genomen en ik het binnen... Lees meer

KWIJTSCHELDING

Klacht van op 20 september 2018 over BSR Belastingsamenwerking Rivierenland in de categorie Belastingdiensten

15-2-2018 heb ik een verzoek tot kwijt schelding ingediend wat schets mijn verbazing na 7 maanden krijg ik bericht dat het verzoek is afgewezen. En dat het bedrag van 507,09 euro in een keer afgeschreven zal worden. Ik heb toen gebeld... Lees meer

Mijn klacht... Bsr zou mijn bezwaar in behandeling nemen. Nu krijg ik ineens herinnering van van 497, 28. van GEMEENTE LEERDAM Tellen jullie nu werkelijk waar de eenmalige uitkering mee van https:schadefonds.nlwijziging-wet-schadefonds-geweldsmisdrijven Dat kan en mag niet. Lees meer