Klachten over BSR Belastingsamenwerking Rivierenland

Hieronder vindt u een overzicht van klachten die gemeld zijn over BSR Belastingsamenwerking Rivierenland in de categorie Belastingdiensten. Bovenaan deze... Lees meer >

Statistieken van BSR Belastingsamenwerking Rivierenland in de categorie Belastingdiensten

16 klachten gemeld
3.6 /10
5 stemmen
5

Tijdslijn

Ik krijg, geadresseerd aan mijn nieuwe adres, een aanslag lokale belastingen betreffende een object waarvan ik sinds oktober 2019 geen eigenaar meer van ben. Volgens één van uw medewerkers komt dat doordat aan uw kant blijkbaar een wijziging van het... Lees meer

Mijn klacht is eigenlijk een dubbele klacht. Gisteren kreeg ik een brief binnen van het BSR dat mijn aanvraag kwijtschelding 2019 afgewezen is omdat ik nooit aanvullende informatie heb aangeleverd. Er zou een brief verstuurd zijn met de vraag om... Lees meer

tot op heden heb ik de WOZ beschikking en en watersysteemheffing 2020 niet ontvangen . Erg slordig aangezien de WOZ voor de belastingaangifte hard nodig is. Tevens krijgt mijn partner de reguliere aanslag lokale belastingen 2020 , ook deze heeft nog... Lees meer

Tot 4 maal toe heb ik bezwaar aan moeten tekenen i.v.m. een aanslag van BSR. Tijdig heb ik doorgegeven aan de gemeente waar ik mij gevestigd heb. Zoals op de site van BSR valt te lezen: wijzigingen die doorgegeven zijn... Lees meer