Klacht: afwijken van de polisvoorwaarden(7201295)niet opgelost!

op 25 mei 2016 over Reaal in de categorie Verzekering

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

eerder klachtnummer 486731 23 dec. 2015
Mijn Klacht

Klacht is helemaal niet opgelost! nu 25 mei 2016!

donderdag 17 dec 2015 zijn de benodigde gegevens ontvangen door de afdeling aangaande de afkoop van een hooge huys participatie sparen beleggingspolis. In de polisvoorwaarden waarnaar verwezen word in de polis staat aangaande de waarde vaststelling het volgende.
“16. Tussentijdse beëindiging De verzekeringnemer heeft de mogelijkheid de maatschappij middels een schriftelijk verzoek daartoe de verzekering te laten beëindigen. In een dergelijk geval wordt de guldenswaarde van de participaties uitgekeerd. De maatschappij voert de waardevaststelling uit op de dag van binnenkomst bij de maatschappij van dit verzoek, waarbij de koers van de daarop volgende beursdag gehanteerd wordt. De gehele overeenkomst komt hierbij te vervallen. De mogelijkheid van tussentijdse beëindiging kan in de aanvullende voorwaarden uitgesloten worden of worden beperkt.”

Er is voor zover bekend geen aanvullende voorwaarde die het verzoek beperkt of uitsluit.

Het lijkt nu dat een en ander via het Reaal/WeCare (NOT) forum is opgelost,
niets is minder waar. (ruim 5 maanden later ondertussen)

Het loopt nu dus via het Kifid.

de procedure…
De afkoop loopt dus anders dan wij verwachten.
Reaal zegt, wat we doen is gebruikelijk.
Niet mee eens?, dien maar een klacht in bij onze klachten afdeling.
Klachtenafdeling is Reaal, dus zegt, wat we doen is gebruikelijk.
Niet mee eens? ga maar naar het Kifid of de rechter.

Alle argumenten worden niet meegewogen omdat wat Reaal doet gebruikelijk is en zij zien niet in waarom het bij ons anders zou moeten!
Antwoorden geven zonder het dossier in te hebben gezien, en beloven, beloven, beloven… er naar te kijken, hun best te doen met een oplossing te komen etc..
NOT!

Reaal gaf eerder aan via hun forum in gesprek te zijn, en het via 1 kanaal overzichtelijk te willen houden, echter heeft dit niet tot een oplossing geleid helaas.
Nu verplichten ze ons wel zelf een 2e kanaal (Kifid) in te schakelen omdat er geen oplossing geboden is.

Gewenste Oplossing:

Echt in gesprek komen, niet via een WeCare team die niet kan/mag of wil reageren!
Waarde 18 dec. uitkeren
Rente die ik te veel heb betaald aan de hypotheek compenseren
Boeterente betalen door te laat uitkeren
Het verschil in afkoopwaarde verrekenen

update 20 juni 2016
Er is een uitspraak van het Kifid.
De afkoopdatum is dus 17 dec 2015, de koersdatum zoals wij al dachten 18 dec 2015.

Enkele citaten uit de uitspraak.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Commissie met Consument van mening is dat artikel 16 van de
Voorwaarden niet duidelijk en begrijpelijk is geformuleerd en, conform artikel 6:238
lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, de voor Consument meest gunstige lezing dient te
prevaleren (de contra-proferentem regel)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Het volgen van de voor Consument meest gunstige uitleg leidt er in dit geval
toe dat Verzekeraar de datum van afkoop dient vast te stellen op de dag nadat het
schriftelijke afkoopverzoek door Verzekeraar is ontvangen. Verzekeraar had de
verzekering dan ook op 18 december 2015 moeten afkopen en de afkoopwaarde,
binnen de redelijke termijn van veertien dagen, moeten uitkeren. De afkoopwaarde
had, rekening houdend met de binnen de termijn vallende feestdagen, uiterlijk
4 januari 2016 moeten worden uitgekeerd. Verzekeraar heeft de afkoopwaarde
echter op 13 januari 2016 aan de bank overgemaakt en derhalve niet binnen redelijke
termijn uitgekeerd\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"

Reaal heeft de uitspraak, begeleidend schrijven en het dossier grondig bestudeerd en het dossier gesloten. punt.

Er is nooit inhoudelijk gesproken met ons als klant, alles is afgeschoven, ga je gelijk maar bij het Kifid halen, en dan toch niet op de zaak inhoudelijk terugkomen.

REAAL is niet aan te raden, zeer klantonvriendelijk.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een email gestuurd naar Reaal over deze klacht.

Alle klachten die gemeld zijn door Desimaas