Klacht: Zover ik kan zien is er geen rekening gehouden datum intrek woning.

op 13 september 2017 over Ista in de categorie Installatiebedrijven

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Geachte Heer/Mevrouw,

Ik heb mijn eindafrekening over 2016 gehad. Ik ben het niet eens met de berekening van de kosten van leiding afgifte.

Het totaal verbruik in het complex voor leiding afgifte over het hele jaar was:

626,130 (In Giga Joule neem ik voor het gemak maar even aan)

Dat wordt gedeeld door het complete vloeroppervlakte van het complex 3,565,510 vierkante meter, geeft een “Giga joule factor” van 0,175607 voor het HELE JAAR, toch?

Die 0,175607 doet u maal het vloeroppervlakte wat ik inneem in het complex, alhoewel niet gespecificeerd, neem ik aan dat dit cijfer in mijn geval 11,56 (percentage van het geheel) betreft zoals in de eindafrekening vermeld?

0,175607 x 11,56 = 2,030

Daar komt dan een verbruik uit van 2,030 Giga Joule over het HELE JAAR “leiding afgifte” uit, toch?

Die 2,030 Giga Joule vermenigvuldigd u met de kosten van 1 Giga Joule te weten €22,11 in mijn specifieke geval.

2,030 x €22,11 = €44,88

Deze €44,88 is het bedrag dat op mijn eindafrekening staat. Dit is mijn bijdrage aan de kosten van “leiding afgifte” over het HELE JAAR, zoals ik de cijfers lees.

Het is echter zo dat ik de woning in 2016 maar 38 dagen bewoond heb. Vanaf 23 november, moment dat ik de woning betrok, tot het moment van meteropname.

Ik zie nergens in de afrekening in cijfers gespecificeerd dat ik gecompenseerd ben voor dat feit.

Laten we daarvoor het bedrag dat me berekend is voor “leiding afgifte” nemen (€44,88 : 365 (dagen van het jaar)) * 38 dagen van bewoning = € 4,67

Dat bedrag komt ook veel meer overeen (alhoewel nog steeds erg hoog!!) met de verhouding 65% variabel kosten (kosten op de meter) en 35% vast kosten (leiding afgifte) die als gangbaar wordt gezien.

Het is nu in de eindafrekening zo dat ik in een maand + paar dagen tijd alleen al 2,03 Giga Joule aan “leiding afgifte” “verbruikt” heb. Dat zou wel een vreselijk inefficiënte installatie betreffen.

In de €44,88 die me aan “leiding afgifte” berekend is mogen geen verborgen kosten zitten als administratie? Mogelijk andere kosten zouden gespecificeerd moeten zijn op de eindafrekening?

Kunt u mij uitleggen waar in de berekening van de “leiding afgifte” in de eindafrekening rekening is gehouden met de 38 dagen van bewoning in het jaar 2016 door mij als (nieuwe) bewoner?

Hoogachtend,
Remco

Gewenste Oplossing:

Adequate uitleg en waar mogelijk het teveel betaalde terug.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een email gestuurd naar Ista over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door Ista in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - We hebben bericht ontvangen dat Ista een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Ista

Heeft op 18 september 2017 om 10:01 geantwoord

Geboden Oplossing:

Oplossing is alleen zichtbaar voor melder van de klacht

Reactie van de melder van de klacht DeRaafMedia

1 jaar geleden - Ik geloof dat het heel makkelijk werken is in een wereld zonder geschillencommissie. U gaat al uit van verkeerd aangeleverde cijfers. U zegt "ista Nederland B.V. is een onafhankelijk tussenpersoon", houdt dat misschien in dat u de door de opdrachtgevende partij aangeleverde cijfers op "onafhankelijkheid" te toetsen hebt? Mijn bewoonde vloeroppervlakte is namelijk al geen 70 vierkante meter. Als dat cijfer al niet betrouwbaar is hoe staat het dan met de rest van de aangeleverde cijfers voor de berekening?

Heeft op 19 september 2017 om 16:13 geantwoord

Alleen jammer dat uw \"onafhankelijke\" methodiek mij wel tegenhouden te kiezen voor een duurzame oplossing (IR panelen).

Het is natuurlijk niet te doen om een andere systeem aan te schaffen, het gebruik van twee systemen te MOETEN opbrengen (terwijl het niet duurzame systeem radicaal dichtgedraaid is!!!!), en het onderhoud van twee systemen te MOETEN opbrengen.

Dat het oude niet duurzame systeem onderhouden moet worden kan ik begrijpen, anders wordt het lastig de woning onverhuurbaar mocht ik er uit trekken. Maar dat ik, terwijl ik de CV radicaal heb dichtgedraaid, het (groot?) verbruik van andere bewoners loop te subsidieren is natuurlijk compleet van de zotte in deze tijd dat we allemaal onze verantwoordelijkheid moet nemen om het verbruik van aardgas en andere niet duurzame energiebronnen terug te brengen.

Uw absurde rekenmethodiek (een appartement wat willekeurig met de seizoenen groeit en krimpt) is absoluut niet behulpzaam om aan de echte verbruikers duidelijk te maken wat ze nu eigenlijk verbruiken.

Dit is aan u om te veranderen, neem uw verantwoordelijkheid zonder u achter regeltjes en wetgeving te verschuilen. Leg de rekening neer bij de mensen waar het verbruik vandaan komt!! Waarom zijn er anders individuele meters aangebracht???

Bericht van Ista

1 jaar geleden - Geachte heer Platjes, Wij hebben diverse malen getracht telefonisch contact met u op te nemen vandaag, hetgeen helaas niet is gelukt. Wij hebben u een e-mail gezonden met verdere informatie. Met vriendelijke groet, ista Nederland B.V.

Alle klachten die gemeld zijn door DeRaafMedia