Klachten over zoover.nl

Hieronder kunt u zien welke klachten, complimenten en suggesties er over zoover.nl zijn gemeld. Lees meer >

0% van alle klachten opgelost. Nog 47 klachten nodig voor een plaats in de categorie Media

0%
3 klachten gemeld
3 openstaande klachten
0 klachten in behandeling
0 klachten opgelost

Tijdslijn

Ik wil van de website van Zoover af

Klacht van op 01 februari 2017 over zoover.nl in de categorie Media

Wij hebben enkele jaren geleden toestemming gegeven aan Zoover om onze accommodatie op hun website te plaatsen. Deze toestemming hebben wij ingetrokken maar Zoover weigert onze accommodatie te verwijderen. Zij doen daarbij een beroep op de wet vrijheid... Lees meer