Klacht: verkeerd advies, negeren hulp en slecht uitgevoerd technisch onderzoek

op 24 januari 2014 over DAS in de categorie Verzekering

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Door een onenigheid met de reparateur / reviseur van het motorblok van mijn auto: garagebedrijf Oranje Peijl was ik genoodzaakt om medio April 2013 juridische bijstand in te schakelen via mijn DAS-Verzekering. De onenigheid met de reparateur / reviseur duurde van januari 2012 tot april 2013!

Aangezien ik geen ervaring heb met dit soort zaken had ik juridische bijstand nodig omdat de argumenten, waardoor de onenigheid ontstond in de praktijk duidelijk zijn tevens gedocumenteerd zijn!

In de periode van april 2013 tot nu is mij het volgende gebeurd met de “vreemde” hulp van DAS:
– verkeerd advies gegeven aan mij door DAS, dat de garagehouder geen resultaatverplichting zou hebben terwijl andere bronnen aangeven dat er zowel resultaatverplichting als inspanningsverplichting geldt voor de garagehouder. Zeker als het gaat om de revisie van het motorblok van mijn auto, waar ik van januari 2012 tot april 2013 niet eens 2 maanden na ieder probleem/defect fatsoenlijk erin heb kunnen rijden. Daarnaast heb ik genoeg informatie op papier, die aantoont dat de garagehouder zijn afspraken niet nakomt;
– Verzekering van de tegenpartij start het spel door partijdig een onderzoek uit te voeren, waar wij vervolgens geen rapport van ontvangen. De reactiesnelheid en de druk vanuit DAS is echt enorm laag, waardoor de verzekering van de tegenpartij lachend achterover wacht tot er iets gebeurt en ik sta daar met een defecte auto die niet gerepareerd kan worden tot het geschil opgelost is. NB: ik heb als eerste bijstand aangevraagd en de garage heeft daarna de verzekering ingeschakeld;
– wordt ik door DAS geadviseerd dat wij eerst het rapport van de tegenpartij afwachten om vervolgens daarop deskundig te reageren? Rapport komt maar niet door vorig opgesomd punt en vliegen weer een paar maanden voorbij zonder resultaat!
– Wordt vervolgens door DAS een traject opgestart om zelf een onafhankelijke deskundige in te schakelen omdat de tegenpartij niet wilde reageren met een rapport. Wordt door onze eigen zgn. onafhankelijke deskundige een rapport opgeleverd, waarin onwaarheden staan (gecommuniceerd door geïnterviewde getuigen) en meer een visuele constateringen met meningen dan een daadwerkelijk technisch onderzoek onderbouwd met feiten! Een ander kwalijk punt is dat het onderzoek grotendeels is uitgevoerd door de tegenpartij en de onafhankelijke deskundige heeft dit materiaal gebruikt in zijn rapportage. Zijn eigen constateringen komen niet terug. Daarnaast doet de deskundige uitspraken dat hij met geïnterviewde getuigen (in rapport benoemd) gesproken zou hebben en op basis daarvan de inhoud van het rapport kon samenstellen, maar de geïnterviewde getuigen zijn nooit aangesproken. Alleen de tegenpartij is benaderd!!
– Ik geef met de nodige hulp duidelijke argumenten met feiten aan, waarom inhoud van rapport niet klopt wordt deze boodschap nog niet eens serieus genomen door DAS. Het zijn echt duidelijke feiten. De geïnterviewde getuigen, waren echt niet te spreken dat hun naam werd gebruikt in een rapportage, waar de deskundige vermeldt dat de geïnterviewde getuigen eens zijn met de bevindingen terwijl ze daarover nooit aangesproken zijn. Tot vandaag de dag is niets gedaan met mijn argumenten;
– Heb ik nog wat uitzoekwerk gedaan, wat ik dus helemaal niet moet doen! neemt de DAS dit ook niet serieus. vervolgens krijg ik te horen dat tegenpartij het rapport al ontvangen had en de deskundige al betaald is geworden! Dit kan toch niet als ik vooraf al concrete opmerkingen heb!!
– Vervolgens kaart ik aan dat ik echt niet te spreken ben over deze werkwijze, de onkosten die ik door deze onkunde maak en dat ik een klacht ga indienen. Krijg ik dan ineens een reactie van de teamleider van DAS. Zij geeft mij informatie door dat er dus nog een rapport zou zijn en nog wat andere punten, waar ik niets vanaf wist. Kaart ik mijn ongenoegen uit en stel wat vragen over de overige informatie, krijg ik vervolgens van medio dec 2013 tot vandaag de dag gewoon geen respons.
– Via Consumentenbond kom ik erachter dat garagehouder dus wel degelijke resultaatverplichting heeft naast inspanningsverplichting, maar er zou zelfs een procedure bestaan hoe je dit moet aanpakken van garagehouder – Bovag – Juridisch Bijstand – Consumentenbond – Rechter. Deze procedure is mij nooit verteld door DAS! Deze moet ik dus nog gaan starten door de verloren tijd door de hulp van DAS!

Ik ben echt zwaar teleurgesteld in DAS door deze amateuristische werkwijze, ondanks alle inspanningen die ik meegeleverd heb om deze zaak aan te kunnen kaarten. Het ergste vond ik dat ik heel erg het gevoel had dat DAS niet achter mijn situatie stond en mijn inspanningen om te helpen niet gewaardeerd zijn. Alles heel traag, de informatie niet controleren en alleen wat standaard communicatie sturen, slecht communiceren naar de klant (naar mij toe) toe hoe de situatie daadwerkelijk is, etc.
Ik zit nu met een defecte auto, hoge onkosten, frustratie en nog altijd geen oplossing om de garagehouder aan te spreken op zijn gedrag.

De onenigheid met garagehouder is ontstaan, omdat na de revisie allerlei defecten opkwamen die te maken hadden met revisie en het (de)-monteren van motorblok. De garagehouder heeft van mij meer dan 1 jaar de tijd gehad om een fatsoenlijke gereviseerde motorblok op te leveren, maar dat gebeurde niet. Bij een andere garage heb ik het motorblok laten nakijken en toen kwamen de basisoorzaken al heel snel naar voren. DAS wil hier geen gehoor aangeven en ook niet van de informatie van de andere garage, die de constateringen heeft gedaan!

Gewenste Oplossing:

De zaak serieus genomen wordt en daadwerkelijk naar feitenmateriaal wordt gekeken tevens opnieuw een deskundig technisch onderzoek uitvoeren door een daadwerkelijk onafhankelijke motortechnische deskundige!

Heb ik aangekaart, maar moet niet genegeerd worden. Zaak moet serieus behandeld worden, zodat ik in een fatsoenlijke auto kan rijden!

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 jaren geleden - Ik heb een email gestuurd naar DAS over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 jaren geleden - Deze klacht is zojuist door DAS in behandeling genomen

Bericht van DAS

4 jaren geleden - De klacht op 27 januari in behandeling genomen en doorgegeven aan de verantwoordelijke behandelaar en teamleider. Zij pakken het intern verder op.

Bericht van DAS

4 jaren geleden - De klant heeft ook direct bij DAS een klacht ingediend. De afdeling Servicemanagement heeft deze in behandeling genomen. Daarom sluiten wij de klacht op deze site af.

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 jaren geleden - We hebben bericht ontvangen dat DAS een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Reactie van de melder van de klacht Mhaouia

4 jaren geleden - De klacht is nog niet afgehandeld, maar ligt nu bij de directie. Afhankelijk wat de directie van DAS doet, wil ik deze toch nog graag aanhouden!! Ik wil dat mijn probleem serieus opgelost wordt!

Bericht van DAS

4 jaren geleden - Geachte heer Mhaoui, Wij kennen inmiddels uw separate directieklacht en hebben u dat vrijdag (24 januari 2014) per e-mail bevestigd. Wij zullen (ook vanwege privacy-overwegingen) rechtstreeks contact met u onderhouden en niet via deze website. De directieklacht wordt conform onze klachtenregeling opgepakt en afgehandeld. Met vriendelijke groet, afdeling Servicemanagement DAS

Reactie van de melder van de klacht Mhaouia

4 jaren geleden - De klacht kan nog niet opgelost zijn, want er is nog geen oplossing! DAS wil dit privé met mij oplossen! Prima, maar klacht blijft gehandhaafd tot de oplossing er is, zodat vaart erin blijft! Ik wordt nu al bijna 1 jaar voor de gek gehouden! Klacht blijft tot oplossing daar is!

Bericht van DAS

4 jaren geleden - Geachte heer Mhaoui, De reactie vanuit de directie is vrijdag 31 januari jl. per post aan u verzonden. Met vriendelijke groet, Jet Corporate Communicatie

Alle klachten die gemeld zijn door Mhaouia