Klacht: Slecht behandeld door verzekerings arts, en onjuiste rapportage.

op 04 april 2013 over UWV Groningen in de categorie klachtmelden

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Via deze weg wil ik een klacht indienen over verzekeringsarts Dhr. [Naam niet vermeld ivm privacy] van het UWV-kantoor in Groningen, locatie Stationsweg 10. Ik ben erg ontevreden over de manier waarop verzekeringsarts Dhr. [Naam niet vermeld ivm privacy] mij, en mijn vertrouwenspersoon heeft behandeld bij de beoordeling van mijn arbeids(on)geschiktheid in het kader van de ziektewet. Mijn ontevredenheid is gebaseerd op het volgende:

– Verzekeringsarts Dhr. [Naam niet vermeld ivm privacy] heeft mij niet correct bejegend

– Verzekeringsarts Dhr. [Naam niet vermeld ivm privacy] gaf tijdens het spreekuur blijk van vooroordelen over mijn ziekte (ME/CVS) en over mij als persoon.

– Verzekeringsarts Dhr. [Naam niet vermeld ivm privacy] heeft mij niet serieus genomen. Dat blijkt onder andere uit het feit dat hij:
> mij onvoldoende in de gelegenheid heeft gesteld om de gevolgen van mijn zieke voor mijn functioneren naar voren te brengen
> mijn behandelaar Dhr. [Naam niet vermeld ivm privacy], huisarts, niet heeft geraadpleegd, hoewel ik dat wel had gewild. Hij heeft mij ook niet de mogelijkheid gegeven om dit aan te geven.
> mij niet in de gelegenheid heeft gesteld om de door hem veronderstelde, maar onjuiste feiten recht te zetten.

– Verzekeringsarts Dhr. [Naam niet vermeld ivm privacy] accepteerde mijn vertrouwenspersoon niet bij het spreekuur, wat voor mij een grote steun is, gezien ik zelf gedesoriënteerd ben door mijn ziekte, en mijn woorden niet goed naar voren kan brengen.

– Verzekeringsarts Dhr. [Naam niet vermeld ivm privacy] heeft mij woorden verdraaid, en ze anders omschreven in zijn rapportage, dan hoe ze besproken zijn

– Verzekeringsarts Dhr. [Naam niet vermeld ivm privacy] geeft in de rapportage aan dat mijn beperkingen verbeterd zijn, terwijl ik daar, voor zover ik aan het woord kon zijn, uitleg over heb gegeven, dat ze het laatste jaar juist erger zijn geworden

– Verzekeringsarts Dhr. [Naam niet vermeld ivm privacy] omschrijft dingen in zijn rapportage die onjuist zijn

Gewenste Oplossing:

Ik vraag u deze klacht, samen met de klacht van 3-4-2013 in eerste instantie in een gesprek af te handelen. In dat gesprek kan mijn klacht nader toegelicht worden.
Tevens wil ik dat de beslissing over de ziektewet wordt uitgesteld nadat er een gesprek heeft plaatsgevonden, of dat er een oplossing komt.

Bericht van Robin van Klacht.nl

6 jaren geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over UWV Groningen

Bericht van Robin van Klacht.nl

6 jaren geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over UWV Groningen nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door NobbeN