Klacht: Tiener dupe van trage medewerker

op 03 augustus 2017 over Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in de categorie

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Op 21 juli jl. dienden wij een verzoek in tot inzage van de Staatsexamens op 5 augustus in Amersfoort. Dat was dus ruim voor de uiterlijke verzoekdatum. Op zaterdag 29 juli ontvingen wij een bevestiging van ontvangst van ons verzoek, de medewerkster van DUO stelde voor dat wij niet alle examens wilden inzien maar slechts enkele, want uit ervaring wist zij dat 2 uur te kort was om alle examens in te zien. Aangezien wij meer dan 600 km moeten afleggen om “even” de examens te mogen inzien, en wij bovendien denken snel te kunnen zien waar het fout ging bij het maken van de examens (kennis van de taal ofwel gebrekkig leren), beantwoordden wij maandag 31 juli meteen terug dat wij toch echt alle examens in wilden zien. Toen werd ons verzoek afgewezen omdat wij te laat zouden hebben aangevraagd! Voor ons is spoedige inzage belangrijk, omdat inzage in het probleem voor scholen een anker is om te zien hoe we nu verder moeten, op welk niveau deze leerling het best kan aanschuiven. Een belangrijk gegeven dus voor zijn toekomst. Helaas, ondanks dat DUO zelf zo lang had gewacht met ons een mail te sturen en bovendien zelf de keuze van inzage wilde beperken, krijgen wij geen inzage op 5 augustus onder het motto dat WIJ te laat zouden hebben gereageerd! Schandalig! Daar komt nog bij dat DUO alleen inzage wilde toestaan aan de examenkandidaat. Maar aangezien deze kandidaat een minderjarige is, mag wettelijk gezien niet geweigerd worden dat de ouder/verzorger meekijkt. Terwijl het ook gunstiger is voor de kandidaat omdat de ouder misschien beter kan inschatten waar de zwakke plekken van het kind zitten. De volgende inzage is pas in september, dat komt voor deze kandidaat te laat. Dan zou het schooljaar al weer van start zijn en dan zou de kandidaat inmiddels een plekje hebben moeten kunnen vinden. In het beste geval dus een passend plekje.

Gewenste Oplossing:

DUO is een overheidsinstantie, in dienst van het publiek. Zij dient in eerste instantie de belangen van het volk en de studenten. Regeltjes zijn nodig ter ondersteuning hierbij en niet een doel op zich. Als DUO zelf een probleem of een wijziging creëert, dan dient DUO te beseffen dat dit soms grote gevolgen heeft voor een student en de verantwoordelijkheid te nemen door proberen deze problemen op te lossen en zich niet verschuilen achter deze regels. Verder, dat DUO een overheidsinstantie is, wil niet zeggen dat zij boven de wet staat. Ouders zijn verantwoordelijk voor minderjarigen, dat geldt ook bij inzage examens. Ik ben dus tevreden als wij alsnog op 5 augustus inzage kunnen krijgen (dus deze datum en dan zowel het kind als de ouder.). Als online inzage mogelijk is, zou dat nog beter zijn. Maar om onbekende reden is DUO bang dat anderen het examen inzien dan de kandidaat.

Alle klachten die gemeld zijn door LaJa