Klacht: slechte administratie; onoverzichtelijk eigen risico en eigen bijdrage, onterechte weigering vergoedingen

op 20 december 2012 over Turien in de categorie Verzekering

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

verschrikkelijk slechte afhandeling; geen digitaal bijgewerkt overzicht van ingediende declaraties; navorderen eigen risico/bijdrage na jaren; foutieve administratie declaraties en weigering slechte klachtenafhandeling, keer op keer!!!!; teveel betaalde autoverzekeringspremie ongevraagd compenseren met door mij betwistte eigen risico/bijdrage; etc etc.

Gewenste Oplossing:

jaarlijks overzicht waar op staat wat wanneer voor welke verzekerde is gedeclarrerd; wel/niet verzekerd; wat ingehouden als eigen risico/bijdrage met optelsom wat dus voor die verzekerde voor elk jaar is berekend! moet niet zo moeilijk zijn!

Alle klachten die gemeld zijn door gwmfroger