Klacht: Slecht handelen door bureau jeugdzorg, Raad en Politie

op 23 juli 2012 over Bureau Jeugdzorg in de categorie klachtmelden

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Na jarenlang huiselijk geweld en na het verbreken van de relatie met vriend en vader van mijn dochter, mocht hij toch een bezoekregeling want hij had erkent. Mijn dochter onderving veel last van de wisselende contacten en spanning tussen de ouders omdat we nooit op een lijn zaten en ik vaak werd gestalkt, geduwd, geslagen of bedreigd ook in haar bijzijn door haar vader. Maar ik kon niets doen. Ja politie bellen maar dan werd er een melding van gemaakt en een enkele keer een aangifte en dan ontkende hij gewoon alles en had ik geen poot om op te staan. Zelfs in rechtszaken is zijn gedrag gewoon genegeert en werd er gezegd dat ik niet zijn dochter bij hem weg mocht houden. Dus kortom ik mocht niets doen en de stappen die ik ondernam haalden niets uit. Hij kon gewoon z’n gang gaan met zijn intimiderende en dominante gedrag. Hierdoor heeft ze een reactieve hechtingsstoornis opgelopen en achterstanden op school op vele vlakken en ernstig eczeem. Ik heb als moeder zelf meerdere malen aan de bel getrokken bij verschillende instanties en ben toen bij bureau jeugdzorg met * in aanraking gekomen. Ik heb vele gesprekken met haar gevoerd over het onvermogen mijn dochter en mezelf te kunnen beschermen en haar opstandige en verstoorde gedrag te kunnen verhelpen omdat elke twee weken bij vader we weer terug bij af waren. Mijn dochter moest naar een MKD omdat ze op school niet goed functioneerde en de verwijzing gaat helaas enkel via bureau jeugdzorg. Terwijl de vader de oorzaak was van de problemen, werd hij tijdens gesprekken en onderzoek veelal buiten beschouwing gelaten en werd ik als moeder door * en de Raad v/d Kinderbescherming helemaal binnenste buiten gekeerd. Alles wat ik zei om de situatie goed in kaart te brengen over mijn dochter en wat ze volgns mij nodig had aan hulp, verzorging en opvoeding/omgeving, werd in de wind geslagen alsof ik dom, onbekwaam en onwetend was. Al mijn woorden werden in verslagen verdraaid, belangrijke punten en feiten werden weggelaten of er werden onwaarheden over mij verteld.Ik zag ook veel tegenstrijdigheden in de verslagen dus ze ging zeer slordig te werk met de informatie en trok alles uit z’n verband om te werken samen met de Raad aan een eindoordeel dat het beste paste in hun straatje.Ik heb vaak met verbijstering de verslagen en brieven die ik dan voor akkoord moest tekenen, zitten lezen die * en de Raad * in elkaar zetten. Natuurlijk tekende ik niets en er werd tegen mij gezegd dat als ik onwaardheden of fouten ontdekte, ik ze op de brief of het verslag mocht verbeteren corrigeren en dan zou * of de Raad het aanpassen. Maar wat gebeurde er nu..Ze kopieerden gewoon hun verslag met mijn erbij geschreven tekst of correcties zonder iets zelf aan te passen!Alsof ze gewoon bezig waren met nog meer “bewijzen” te verzamelen over mij. Het kwam er uiteindelijk op neer dat ik onbekwaam was en onvermogend om mijn dochter op te voeden (heb nota bene een pedagogische opleiding gedaan) en haar vader die altijd heeft gezorgd voor spanning, manipulatie van dochter en strijd en agressie wordt wel serieus genomen en weet de waarheid zo te verdraaien dat hij hulp van * krijgt en dochter bij hem mocht gaan wonen. * en Raad hebben nooit serieus onderzoek gedaan naar vader, zijn verleden en hem zo en zijn familie, op z’n woord gelooft. Het is zelfs zo dat hij ontkende dat z’n dochter hulp nodig had en naar speciaal onderwijs moest. Hij zag niet eens in dat er iets mis was met zijn dochter terwijl ik al twee jaar eerder bepaalt gedrag en vertraagde ontwikkeling opmerkte bij haar. Hoe kan hij dan in vredesnaam de opvoeding en verantwoording op zich nemen.Ik heb besloten toen om mijn handen er vanaf te trekken hoe moeilijk dat ook is als moeder..Hij speelde onder een hoedje met Jeugdzorg en ik zou degene zijn die “hulp” nodig had. Ik heb gezegd dat ze al hun energie en hulp moeten geven aan mijn dochter en vader en moeten stoppen met zich met mij te bemoeien en op mij te focussen.Ik heb na deze ervaring absoluut geen vertrouwen meer in die instanties. Ze maken meer kapot dan dat ze oplossen. * was absoluut niet neutraal en was niet bezig met het belang van het kind behartigen maar met haar moeder af te breken en haar alle zeggenschap, verantwoording, gevoel en moederinstinct af te nemen. Er zullen gerust moeders rondlopen die niets of weinig met hun kind kunnen of willen doen of er echt niet voor kunnen zorgen maar het is een zeer slechte zaak om een betrokken, liefdevolle en intelligente moeder die al heel veel weet en zich heeft verdiept in de ontwikkeling van haar dochter en behandeling, zo aan de kant te zetten om vervolgens achter haar rug om en zonder overleg de boel over te nemen alsof ik dood en begraven ben of in de gevangenis zit…Ik hoor niets meer van jeugdzorg over mijn dochter haar ontwikkeling bij vader en op school en toen ik na een jaar een briefje kreeg, stond er eigenlijk weinig informatie in. Alleen dat het nu veel beter gaat met haar en dat ze niet meer onder toezicht is gesteld en vader met vriendin het prima doen en anders hulp krijgen van achterban. In welke opzichten het beter gaat, waar ze nu op school zit, hoe het is met haar hechtingsproblemen enz. dat wordt me niet verteld maar ja dat is dus typisch Jeugdzorg, feiten weglaten, waarheden verdraaien en onzin schrijven/vertellen…dat ben ik nu wel gewend!
Ik ervaar nu wel rust en ik hoop maar dat het echt goed gaat met mijn dochter en dat ze gelukkig is.
Dit is mijn verhaal en ervaring van de hulpverlening, de zorg van onze jeugd en bescherming ervan. Daar moeten we het van hebben…!hahaha!
Ik hoop dat door dit te hebben verteld, er meer mensen hun ervaring/klacht gaan delen zodat de kwaliteit van hulpverlening en zorg in Nederland verbeterd.

Gewenste Oplossing:

Zolas het nu is. Geen contact meer met deze instanties.

Alle klachten die gemeld zijn door Kanthi6