Klacht: Schorsing Om Reden Van Niet Garant Willen Staan Zoals Wel Door PayPal Wordt Beloofd / Gegarandeerd

op 17 maart 2017 over Paypal in de categorie Betalingsdiensten

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Beschrijving Van de DHL + PayPal Klacht :

Aangezien ik op KLACHT.NL in zowel

MIJN KLACHT
+ in
GEWENSTE OPLOSSING
+ in
EXTRA INFORMATIE

vrij volledig ben in de wanprestaties / tegenwerkingen van de SABOTERENDE ADVOCATEN
die er net als PayPal en DHL tot op heden met succes alles aan hebben gedaan de zaak en de bewijsstukken bij de rechter weg te houden , vrees ik een voortijdige verwijdering van mijn via KLACHT.NL openbaar gemaakte zaak , die vergezeld is gegaan van vele tegenwerkingen en opzettelijke wanprestaties !!!!!
De enige persoon die ik het voordeel van de twijfel NOG gun is de heer B.A. Zevenbergen !!!!!
(Al stond ook deze persoon niet direct te springen bij mijn verzoek om deze en verwante zaken namens mij te behartigen toen de uitgebreide voorgeschiedenis hem bekend werd gemaakt !!!!!)

Mijn klacht is dat ik door DHL en door PayPal ben benadeeld op een klacht van een van mij ontvreemde zending doordat DHL geen correcte controle heeft uitgevoerd inzake de ontvangen Handtekening / Krabbel die niet van mij is en ook niet in mijn opdracht namens mij gezet is ! Op de DHL vrachtbrief ontbreekt tevens het Paspoortnummer / Identiteitskaartnummer en is er door DHL desondanks op de vrachtbrief een onjuiste / valse verklaring neergezet , waarin zij ten onrechte aangeven dat de zending door de juiste persoon ontvangen is en er tevens door de juiste ontvanger van de zending getekend is , wat absoluut niet waar is !!!!! Zowel DHL alsmede PayPal hebben zich met ” Valse Aannames ” – (in de zin van dat ik toch iemand anders namens mij getekend zou laten hebben) – gekozen voor het niet vergoeden van een door DHL gemaakte fout van de dienstdoende bezorger die op meerdere terreinen niet correct met de zending en invulling + controle van de vrachtbrief heeft verwaarloosd en er zelfs de feiten verkeerd op heeft weergegeven + dat dezelfde DHL-chauffeur de identiteitscontrole op meerdere punten heeft verwaarloosd door het traceerbare identiteitsnummer niet te hebben genoteerd , waardoor het de dader – (zeer wel mogelijk de DHL chauffeur zelf!) – zeer makkelijk identiteitsfraude met diefstal door middel van het ontvreemden van andermans goederen met het zetten van een slecht gecontroleerde en niet opgenomen identiteitsdocumentnummer heeft kunnen plegen wegens nalatigheid van de DHL chauffeur !!!!! PayPal heeft de pijn enkel verergerd door met valse en onjuiste aanname(s) mij als dader van de diefstal te bestempelen en mijn PayPal-account permanent te schorsen om zelf te ontsnappen (samen met DHL) aan het geheel vergoeden van de van mij ontvreemde zending die 538,11 Euro gekost heeft en samen met de rechtsbijstandskosten en Permanente schorsing van mijn PayPal account gezorgd hebben voor een forse schade in contanten , alsmede dat ik een valse reputatieschade aan mijn broek gesmeerd krijg van zowel PayPal als door DHL en dat de permanente PayPal schorsing mij belemmerd in het kunnen uitvoeren van transacties met personen die alleen PayPal kunnen / willen accepteren !!!!! Toen iemand anders (CLM Vereijken) mij het plezier deed om voor mij een PayPal account te openen en PayPal een verband zag tussen CLM Vereijken en MJ Lankamp heeft PayPal , ondanks dat er geen vervelende gebeurtenis(sen) op de CLM Vereijken PayPal account heeft / hebben plaatsgevonden heeft PayPal na ontdekking van de connectie tussen MJ Lankamp en CLM Vereijken ook de account van CLM Vereijken voor hun eigen gemak geschorst !

Deze zaak is bekend onder PayPal Transactie : PP-001-362-585-239 (als een van de vele PayPal Dossiernummers inzake dezelfde ontvreemding van goederen) en is tevens bekend onder DHL Vrachtbiefnummer / Zendingnummer : 19755798 . Meermaals heb ik aan PayPal gemeld dat de zaak die al speelt sinds 24 Juni 2011 wegens een op valse gronden permanent geblokkeerde bestaande PayPal account van MJ Lankamp niet kan verjaren , omdat het probleem van de permanent geblokkeerde PayPal-accounts van zowel in het geval van CLM Vereijken als van MJ Lankamp actuele , bestaande problemen van ” NU ” betreffen (waardoor van verjaring van de zaak / zaken geen sprake kan zijn) !!!!! Ook beklaag ik mij over het feit dat ook nu nog (Anno 2017) er door DHL en andere koeriersdiensten / vrachtvervoerders bij aflevering doodleuk gezegd wordt dat je niet je eigen handtekening hoeft te zetten , wat na het gebeurde nogal steekt en ik hoop dat meerdere mensen zich zullen melden met deze serieuze klacht over de verkeerde handelwijze wat betreft het accepteren van zomaar iedere krabbel die niet bijbehorend is aan de geadresseerde persoon !!!!!
PayPal en DHL hebben mij (M.J. Lankamp en C.L.M. Vereijken tot op heden SHOFTERIG , ONJUIST en WRAAKZUCHTIG behandeld !!!!!) (Dat belooft wat voor de toekomst , aangezien ik deze bedrijven verdenk van wraakacties via via !!!!!)

Toevoeging 1 is een brief van een van de Inmiddels MEERDERE BIJGEKOMEN ondergane problemen :

Brief aan Hampe2 i.v.m. Misverstand en Improvisatie
(Hampe2 is een Discogs Verkoper met 100 % Betrouwbaarheidsstatus en heeft tot op heden niets anders gedaan dan bereidwillig te zijn en de goederen heeft willen versturen bij IBAN-betaling in plaats van PayPal en de verkoper wijkt hiermee VRIENDELIJK af van zijn enkel betaling via PayPal-Beleid !) Hieronder treft U een van de excuses mijnerzijds aan i.v.m. misverstanden door noodgedwongen improvisaties door toedoen van PayPal (en DHL) !!!!! :

Dear Hampe2 ,

A 1000 Apologies TO YOU for the misunderstanding !!!!!
I have just read your Timeline Message (which i have not received in my personal E-mail : ……@……)

I take it this was the only way for you to accept / handle the order !
(It is PayPal,s & DHL,s dishonesty which makes all these IMPROVISATIONS NECESSARY !!!!!)

I would be thankful if you would notify Discogs that the Item was paid instead of cancelled since it can effect my 100% possitive Status on Discogs !

I would have been able to pay with PayPal if it wasn,t for their dishonest way of doing business !
Since my claim of a 538,11 Euro,s stolen ” Signed For ”- DHL Shipment we (CLM Vereijken & MJ Lankamp) are being confronted with dishonest en even Hostile Signals from PayPal and DHL !

Thank You Again for being so Kind & Friendly for having Accepted my payment per IBAN , which would not have been necessary if PayPal would not have been so dishonest to Block both our accounts because of my PayPal-claim of a very expensive stolen shipment with a False Fabricated Signature , accepted by DHL with a by DHL generated forgery of the lading bill !

Since then it is my opinion that a Regular Shipment is ALMOST just as risky as a SIGNED FOR / REGISTERED (So Called : INSURED …) Shipment ! …..

Because of the unwillingness from both PayPal and DHL

I am forced to have my shipments send to another address instead of my own address !!!!!

Furthermore : I,m hoping to receive my item undamaged + soon !!!!!

Thanks Again + With Kind Regards !!!!! ,

CLM Vereijken & MJ Lankamp

HET BIJGEVOEGDE BESTAND IS EEN FOTO VAN DE VALSE GEFABRICEERDE HANDTEKENING !!!
– (!?!?!?!) –
OP DE VRACHTBRIEF (ZONDER GENOTEERD IDENTITEITSNUMMER!) DIE DHL NA LANG AANDRINGEN MIJNERZIJDS HEEFT VRIJGEGEVEN !!!!!

Gewenste Oplossing:

Gewenste Oplossing: Allereerst dient PayPal de permanente schorsingen van zowel CLM Vereijken , alsmede die van MJ Lankamp te verwijderen , waardoor beide accounts weer permanent te gebruiken zijn en dienen DHL en PayPal samen een oplossing te vinden opdat de financiële schade van de ontvreemde aangetekende DHL zending ter waarde van 538,11 door DHL en/of PayPal in zijn geheel vergoed wordt , inclusief alle bijgekomen kosten : waaronder alle ontstane en nog te ontstane onkosten aan Derden , waaronder Klacht.NL + Totale Vergoeding van alle Geleden en nog eventueel te lijden schade(s) , waaronder Advocatenkosten (waarbij de advocaten uit het verleden eerder tegenwerkten waardoor de zaak nooit door een rechter is bekeken en de handtekening als beveiliging en controle geen enkele betekenis heeft gehad !!!!!) (De vermoedelijk voor PayPal werkende advocaten in plaats van voor mij waren : Arjen Kolthof : ADW Advocaten kolthof@adwadvocaten.nl + Paul Zieltjens : De Vos & Partners pzieltjens@devos.nl en Marjolein Van Vliet : Punt En Van Hapert Advocaten marjoleinvanvliet@pvhadvocaten.nl .
Ook bij de Orde Van Advocaten wordt alle bewijslast niet serieus behandeld en wordt deze ontkend en genegeerd !!!!! Reputatieherstel by Ebay , Discogs en anderen die door noodgedwongen improvisaties en misverstanden mijn 100 % - Betrouwbaarheids-Status hebben aangetast door toedoen van PayPal en DHL !!!!!
De laatste advocaat die ik verzocht heb deze zaak voor mij heeft tot op heden geweigerd !
(Zeer vermoedelijk in verband met het moeten optreden tegen andere prutswerk-leverende advocaten !!!!!)
Hopelijk dat de heer en Advocaat Ben Zevenbergen deze zaken spoedig wel voor mij MJ Lankamp en CLM Vereijken zal willen behartigen , al is mijn vertrouwen in de advocatuur in het algemeen zwaar geschonden !!!!!
De Advocaat die ik het voordeel van die zware twijfel nog wel gun , (gezien een eerdere soortgelijke opgeloste zaak) is de heer (Ben) B.A. Zevenbergen , ben@advocaatzevenbergen.nl , wel wens ik vooraf garanties dat deze zaak en eventuele vervolgzaken door wraakakties met hulp van derden (Andere Bedrijven en/of Overheidsinstanties) tot het uiterste zal gaan om de zaak / zaken voor mij (MJ Lankamp) en/of CLM Vereijken te winnen !!!!!
Advocaten worden nogal terughoudend wanneer zij tegen Grote Bedrijven , Instellingen en (Mede-)Advocaten of zoals de heer Zieltjens sprak over de advocaten van andere advocatenkantoren : ” Collega-Advocaten ” !!!!!
(Dan lopen de zaken zoals U als lezer(es) zult begrijpen snel spaak , wanneer een advocaat liever kiest voor de bescherming van de tegenpartij(en) in plaats van voor het belang van zijn / haar eigen cliënt !!!!!
(Vandaar mijn uitgesproken argwaan tegen advocaten die op een dergelijke manier de zaak / zaken van hun eigen cliënt zogezegd ” SABOTEREN ” !!!!! Met name de Heer Zieltjens dacht er zo over !!!!!
De heer Kolthof kwam bij de orde van advocaten zelfs binnengelopen met een Dreigende / Hatelijke blik in zijn ogen !!!!! Mevrouw Marjolein Van Vliet werd vergezeld van een oudere collega ter haar verdediging bij de Orde Van Advocaten en kon het dus duidelijk niet alleen afhandelen
(Arjen Kolthof , Marjolein Van Vliet en Paul Zieltjens : Geen aanraders , Beste mensen !!!!!)

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over Paypal

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over Paypal nog niet in behandeling is genomen.

Reactie van de melder van de klacht Marco Lankamp

1 jaar geleden - LET OP : DIT IS GEEN REACTIE VAN DE BEKLAAGDE PARTIJEN waaronder DHL & PayPal of van 1 van de Advocaten , maar een reactie van mijzelf ! Dit bericht is een kopie van het bericht van KLACHT.NL dat ik in mijn E-mail-box ontving . Bericht van Klacht.NL aan MJ Lankamp Datum : 20 maart 2017 om 06:21 Onderwerp / Titel Bericht : Wilt u een beoordeling geven ? Beste PayPal DHL Slachtoffer, Je hebt onlangs een klacht gemeld over Paypal. Helaas neemt Paypal jouw klacht niet in behandeling op Klacht.nl. Laat Paypal weten wat je hiervan vindt en geef een cijfer voor de wijze waarop Paypal met jouw klacht omgaat ! EINDE BERICHT van de E-mail . MIJN REACTIE : De klachtenafhandeling van PayPal en DHL is zeer slecht ! In de beoordeling van de KLACHT.NL heb ik hier een "1" voor gegeven , omdat een "0" helaas niet gegeven kon worden ! Een klacht doodzwijgen is dan ook niet 1 puntje waardig ! Zowel DHL alsmede PayPal hebben altijd geweigerd aan mijn verzoek te voldoen een HANDTEKENINGENONDERZOEK uit te laten voeren naar het verschil tussen mijn handtekening en de valse handtekening op een bij DHL vervalste gegevens-vrachtbrief ! Voor iedereen die problemen heeft met PayPal : SKRILL (MoneyBookers) verleent een soortgelijke dienst en PayPal kan wel wat concurentie gebruiken met die arrogante almachtige houding van ze ! (Hier kunt U SKRILL vinden (Copy+Paste Address) : https://www.skrill.com/en/international-money-transfers/ + https://www.skrill.com/en/ Ook hebben PayPal en DHL beiden niet het fatsoen noch het lef gehad mij vanwege hun beschuldinging aan mijn adres mij voor de rechter te dagen en de zaak eens echt eerlijk uit te laten zoeken naar waarheid in plaats van Valse DHL + PayPal - Veronderstellingen !!!!! Vreemd ! , vindt U ook niet !?!?! Vriendelijke Groet , MJ Lankamp en CLM Vereijken (Beiden op dit dossier benadeeld door de handelwijze van PayPal)

Alle klachten die gemeld zijn door Marco Lankamp