Klacht: Reactie Interpolis

tuinder op 02 april 2013 over Interpolis in de categorie Verzekering

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Ik moetweer een nieuwe klacht aanmaken, want Interpolis heeft ook de laatste klacht aangemerkt als opgelost, zonder ook maar een poging te doen iets op te lossen. Dat is wel makkelijk scoren op die manier.
Hier mijn antwoord op de reactie van Interpolis:
Waar haalt Interpolis het lef vandaan om in de reactie (een antwoord is het zeker niet) te schrijven dat Interpolis zelfs een regeling had getroffen met de leverancier. Deze regeling hield in dat de schade NIET vergoed zou worden. Tegenprestatie was dat de leverancier de installatie zou herstellen. Volgens de eigen leveringsvoorwaarden moest de leverancier zorgen voor een goede installatie. Een zinloze regeling waardoor 355.000,- niet vergoed kon worden. Blijkbaar is Interpolis nog trots op deze actie ook.
De installateur heeft zich NIET aan de regeling gehouden. Hij heeft wel wat materiaal geleverd zonder rekening te sturen, maar zeeker de installatie niet hersteld. Wat Interpolis schrijft is dus niet waar.
Ik heb samen met deverzekeringsagent een gesprek gehad bij Interpolis. Ook daar is niet naar mijn klacht geluisterd. Ik kreeg wel de toezegging dat ik het geld dat ik Interpolis had moeten betalen omdat ik de rechtzaak had verloren terug zou krijgen.
Later kreeg mijn verzekeringsagent te horen dat ik het alleen terugkreeg als ik nit meer op de zaak terugkwam. Ik heb nooit meer om dat geld gevraagd. Tien jaar na dit geprek kreeg ik het onverwacht op ijn rekening gestort. Ik heb er dus nooit om gevraagd zoals Interpolis zegt. Interpolis ging er volgns mij van uit dat hiermee de zaak afgesloten was, maar dat kan natuurlijk niet. Het bedrag dat ik terugkreeg was ongeveer 1,5% van de schade die door overduidelijke fouten van Interpolis nooit vergoed is.
Interpolis zegt dat het haar spijt dat ik de zaak niet kan laten rusten. Het gaat om een schade van 350.000,- .Het gaat om mjn pensioen. Het gaat er om dat Interpolis mij niet serieus neemt, vragen niet beantwoord, niet luistert en de klachten niet leest.
Ik heb voldoende aangetoont welke fouten Interpolis heeft gemaakt, maar interpolis heeft nog nooit belangstelling gehad voor een oplossing

Gewenste Oplossing:

Interpolis moet zich niet zo hooghartig opstellen.en mij serieus nemen en een meewerken aan een eerlijke oplossing

Bericht van Robin van Klacht.nl

9 jaren geleden - Ik heb een email gestuurd naar Interpolis over deze klacht.

Bericht van Interpolis

9 jaren geleden - Interpolis wijst kortheidshalve naar haar definitief standpunt zoals verwoord in een eerdere reactie.

Reactie van de melder van de klacht

9 jaren geleden - Met dit antwoord bewijst Interpolis dat ik gelijk heb. Interpolis behandelt klanten en klachten hooghartig. Klachten die er toe doen zijn niet bespreekbaar.

Bericht van Robin van Klacht.nl

9 jaren geleden - Ik heb Interpolis een herinnering gestuurd dat deze klacht nog niet in behandeling is genomen.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door Interpolis in behandeling genomen

Alle klachten die gemeld zijn door