Klacht: nog steeds niet opgelost

jolanda3656 op 17 april 2018 over Quion Hypotheken in de categorie Hypotheken

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Het gaat om het volgende , asr is mijn overlijdingsrisicoverzekering die gekoppeld is aan quion , aangezien mijn tussenpersoon telefonisch contact heeft gehad en telefonische heeft afgesproken ( heeft de naam van de mevrouw die ze destijds heeft gesproken ) dat het afkoopbedrag naar mijn rekening gestort gaat worden . Quion blokkeerd nu de boel en willen hier vanaf en zijn nu allemaal smoezen aan het verzinnen om er onderuit te komen .Mijn tussen persoon heeft in november contact gehad met quion en de vraag gesteld kan het gespaarde bedrag naar mw olsthoorn of moet dit afgelost worden in de hypotheek . Deze mw bij quion vertelde dat de mogelijkheid er is om het in het huis te stoppen of de hypotheek ermee aftelossen . Deze strijd wordt gevoerd over mijn rug en ik ben het ontzettend zat . Na veel heen en weer bellen is de afspraak gemaakt om de opname band terug luisteren om te kijken wat er is afgesproken. Em tevens geeist dat mijn tussen persoon de opname banden in haar bezit wilt hebben , dat is waar ik recht op heb ! Wat nu heel toevallig is dat ze de opname tape kwijt zijn . Mijn tussenpersoon heeft destijds ook alles in een mail verstuurd wat er is afgesproken. Quion weigerd te buigen ondanks dat alles telefonisch is afgesproken .
Ik kan je zeggen dat ik enorm spijt heb dat ik ooit bij quion een lening ben aangegaan. Zolang de overlijdings risico verzekering niet is losgekoppeld betaal ik maandelijks nog steeds 130 euro boven op mijn hypotheek bedrag …

De brief die ik van quion heb gekregen waar mijn tussenpersoon ervan beticht wordt geen naam te weten helaas is die naam dus Mevrouw E de nooijer .

Op 23 maart 2018 heeft u via Klachten.nl uw ongenoegen geuit over de afhandeling van uw ASR polis bij het omzetten van uw lening. Hierbij ontvangt u onze reactie.
Uw tussenpersoon heeft een verzoek tot omzetting gedaan welke wij hebben uitgevoerd. Bij een omzetting wordt de verpande polis in mindering gestrekt op de hoofdsom van de lening. Dit is een vereiste. Uw tussenpersoon heeft aangegeven dat de polis moet worden uitgekeerd aan u. Wij hebben hierop gereageerd dat dit niet mogelijk was.
Uw tussenpersoon heeft ons aangegeven dat zij op voorhand met ons heeft overlegd en dat een medewerker de toezegging heeft gedaan dat de polis gelden mogen worden uitgekeerd aan u.
Wij hebben naar aanleiding hiervan een onderzoek verricht. Wij hebben uw tussenpersoon gevraagd wie en wanneer zij heeft gesproken. Uw tussenpersoon kon bij ons niet aangeven wie zij heeft gesproken en precies wanneer. Dit wordt voor ons een stuk lastiger om onderzoek te doen. Wij hebben toen aan de hand van onze aantekeningen diverse gesprekken terug geluisterd. In al die gesprekken is er geen sprake geweest van een toezegging dat de polis gelden aan u worden uitbetaald.
U en uw tussenpersoon hebben gevraagd om een kopie van de betreffende gesprekken. Wij zien geen reden om deze te verstrekken aangezien de inhoud van de gesprekken niet relevant zijn voor uw klacht.
In het laatste gesprek met uw tussenpersoon op 5 april 2018 hebben wij aangegeven dat we eventueel bereid zijn om een verzoek te doen bij de geldverstrekker om coulance te vragen. Wij hebben aan uw tussenpersoon gevraagd ons een goede onderbouwing te verstrekken zodat wij dit kunnen voorleggen.
De situatie zoals u beschrijft in uw klacht is iets wat genuanceerder. Wij kunnen niets terug vinden van een toezegging evenals dat uw tussenpersoon niet kan aangeven wie en wanneer dit is besproken met ons. Wij hopen dat u enof uw tussenpersoon ons de gevraagde informatie kan verstrekken zodat wij dit kunnen voorleggen aan de geldverstrekker.
Wij gaan ervan uit dat hiermee uw klacht is beantwoord.
helaas hebben jullie hem beantwoord maar niet opgelost !!!!

Gewenste Oplossing:

Als het bedrag waar ik recht op heb op mijn rekening wordt gestort en quion zijn fout toegeeft .

Ik vind het jammer dat het zover moet komen , wetende als je fout als hypotheek verstrekker ....maar niet willen toegeven

Bericht van Robin van Klacht.nl

3 jaren geleden - Ik heb een email gestuurd naar Quion Hypotheken over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

3 jaren geleden - Deze klacht is zojuist door Quion Hypotheken in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

3 jaren geleden - We hebben bericht ontvangen dat Quion Hypotheken een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Quion Hypotheken

Heeft op 17 april 2018 om 15:20 geantwoord

Geboden Oplossing:

Geachte mevrouw Olsthoorn,

In geen van de door uw tussenpersoon aangegeven gesprekken is er een toezegging gedaan door ons. Wij hebben er dan ook geen belang bij om te ontkennen.
Wat van belang is dat wij een oplossing kunnen bieden om aan de geldverstrekker te vragen om alsnog akkoord te geven. Hiervoor hebben wij aan uw tussenpersoon gevraagd om een verbouwingsspecificatie of een offerte aan te leveren.
Zodra wij deze in ons bezit hebben kunnen wij dit bij de geldverstrekker gaan voorleggen.

Graag zien wij deze stukken dan ook tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Klachten Team
Hyportust

Bericht van Quion Hypotheken

3 jaren geleden - Geachte mevrouw Olsthoorn, Zoals wij reeds eerder hebben aangegeven hebben wij uw verzoek voorgelegd bij de geldverstrekker. Wij zijn wachtende op hun reactie. Wij hebben geen invloed op de verwerkingstijd van de geldverstrekker. Zodra deze is ontvangen krijgt u van ons een inhoudelijke reactie. Verder verzoeken wij u om op dit medium geen namen te vermelden van onze medewerkers aangezien dit een inbreuk kan zijn op hun privacy. Wij verzoeken u dan ook om verdere correspondentie te richten aan [email protected] Met vriendelijke groet, Klachtenteam Hypotrust

Reactie van de melder van de klacht

3 jaren geleden - De reden dat ik namen noem is dat die persoon dit heeft toegezegd . Als jullie niets te verbergen hebben dan is het noemen van namen geen probleem !!!! Ik kan er niets aandoen dat de persoon in kwestie een foutje heeft begaan . Als er tegen mij en mijn tussen persoon 5 werkdagen wordt verteld dan ga ik ook uit van de 5 werkdagen . En niet van 10, 20 en 30 want mijn betalingen aan asr gaan gewoon door . Dus betaal ik een dubbele overlijdensverzekering !

Reactie van de melder van de klacht

3 jaren geleden - Aangezien hypotrustquion niets aan de situatie willen doen zal ik namen op het forum blijven verspreidden. Dit heeft niets te maken met privacy. Ik zeg niets slechts over deze mevrouw . Tevens hebben jullie aangeven dat wij geen naam hadden die deze belofte heeft gedaan. Dan heeft quion niets te vrezen . Toch ? Vera de nooijer werkend bij quion

Bericht van Quion Hypotheken

3 jaren geleden - Geachte mevrouw Olsthoorn, Zoals wij reeds eerder hebben aangegeven zijn wij wachtende op de uitspraak van de geldverstrekker. Zodra wij van hen een reactie hebben ontvangen ontvangt u c.q. uw tussenpersoon daarover bericht buiten deze forum om. Met betrekking tot de telefonische toezeggingen hebben wij reeds eerder u geantwoord. Wij gaan verder niet langer meer inhoudelijk reageren op dit forum. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via [email protected] Met vriendelijke groet, Klachtenteam Hypotrust

jolanda3656

Heeft op 04 mei 2018 om 22:56 geantwoord

De telefonische toezegging is gedaan door Vera de nooijer en als jullie niets te verbergen hebben dan laat je mij/ tussen persoon gewoon de tapes luisteren. En dan komt er nu een of andere lullige oplossing waar ik me bij moet neerleggen want de groot machten en banken spelen altijd een smerig spel over de rug van de consument ...... hebben jullie quion enig idee hoe slecht jullie als bedrijf te boek staan . Je zou je dood moeten schamen !!!!!!

Alle klachten die gemeld zijn door