Klacht: puinhoop

ravaga op 12 februari 2024 over Tijdelijk Noodfonds Energie in de categorie Algemeen

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

contactformulier Rijksoverheid
Met mensen van wie de aanvraag onverhoopt niet automatisch kan
worden afgehandeld, treedt het Noodfonds in contact om de aanvraag in
behandeling te nemen (maatwerk).
aanvraag lukt niet loopt digitaal vast. verzoek om contact maar hoor/verneem helemaal niets. in de recensies honderden klachten

Gewenste Oplossing:

wettig moeten ze contact met me opnemen maar verzuimen dat

Beoordeling 1/10 star-1 (10)

Bericht van Robin van Klacht.nl

2 maanden geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over Tijdelijk Noodfonds Energie

Reactie van de melder van de klacht ravaga

2 maanden geleden - hoewel wettelijk verplicht nemen ze geen contact met me op

Reactie van de melder van de klacht ravaga

2 maanden geleden - De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Prinses Irenestraat 6 2595 BD Den Haag Met uw Kamer wil ik de toegankelijkheid en dienstverlening van het Noodfonds verbeteren ten aanzien van 2023. De vorig jaar geuite kritiek hierover is begrijpelijk omdat juist de doelgroep van het Noodfonds belang erbij heeft om op een simpele en toegankelijke manier steun te ontvangen. Voor 2024 heeft het Noodfonds aangegeven binnen de gestelde kaders (beschikbare tijd en middelen) verdere verbeteringen in de toegankelijkheid en dienstverlening door te voeren. Bijvoorbeeld door in samenspraak met belangenorganisaties en ervaringsdeskundigen het aanvraagproces te verbeteren en een netwerk aan hulpverleners te faciliteren. Daarbij hecht ik eraan erop te wijzen dat toekenningen vanuit het Noodfonds geen publiekrechtelijke besluiten zijn. Dit vloeit voort uit het private karakter van het Noodfonds. Concreet betekent dit dat er wel een verbeterde klachtenregeling van kracht is en een herbeoordelingsroute, maar in formele zin geen bezwaar op beroep kan worden ingesteld. Met mensen van wie de aanvraag onverhoopt niet automatisch kan worden afgehandeld, treedt het Noodfonds in contact om de aanvraag in behandeling te nemen (maatwerk). Rijksoverheid De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, C.J. Schouten (Verder gaat de brief in op verbeteringen van de toegankelijkheid die het Noodfonds doorvoert (verbeteren aanvraagproces). Onder meer de Tweede Kamer is daar kritisch over geweest. ) NOODFONDS ONDERNEEMT HELEMAAL NIETS, SCHANDALIG

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 maand geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over Tijdelijk Noodfonds Energie nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door ravaga