Melding onrechtmatige informatie

Formulier voor melding van vermeend onrechtmatige informatie

Door middel van onderstaand formulier kunt  u een melding maken van door klagers/organisaties geplaatst vermeend onrechtmatige informatie op de website www.klacht.nl. Klacht.nl zal uw melding zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 10 werkdagen behandelen, en zo nodig in overleg met haar juridisch adviseurs.

Uitsluitend volledig en naar waarheid ingevulde formulieren, verstuurd per aangetekende post zullen door ons in behandeling worden genomen.

Formulier melding onrechtmatige informatie