Klacht: opzegging

op 09 juli 2016 over Volkskrant in de categorie Kranten - Landelijk

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

de Volkskrant
De Volkskrant Klantenservice Postbus 1002
1000 BA Amsterdam
Nieuwegein, 12 juni 2016
Betreft: opzeggen ‘De Volkskrant’
Geachte heer / mevrouw,
Hierbij zeg ik mijn abonnement per 12 juni 2016 op. De gegevens zijn:
Naam: Dhr. Mostafa el Filali
Adres: Citerlaan 8
Postcode + plaats: 3438 CD Nieuwegein
Mocht u bovengenoemde opzeggingsdatum niet accepteren als de datum van beëindiging van mijn abonnement, omdat mijn contract anders bepaalt, dan verzoek ik u mij gemotiveerd de juiste datum van beëindiging mede te delen. In dat geval geldt die datum als de datum van beëindiging. De door mij aan u verstrekte incassomachtiging ten laste van mijn rekeningnummer komt per diezelfde datum te vervallen. Ik zie uw schriftelijke bevestiging van deze opzegging graag tegemoet. U kunt de bevestiging per mail versturen naar m.filali@casema.nl of per post.
Met vriendelijke groet, Mostafa el Filali

Gewenste Oplossing:

wanneer mijn opzegging geëffectueerd is

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over Volkskrant

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over Volkskrant nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door Mostafa el Filali