Klacht: Opleiding van de Bestuursacademie Nederland, ronduit schandalig!!!

op 06 juni 2018 over Bestuursacademie Nederland in de categorie Opleidingen en cursussen

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Aller eerst wil ik kenbaar maken dat dit gericht is naar de Bestuursacademie Nederland, echter kan ik het instituut niet op jullie site aangeven. NCOI doet echter wel de examinering

Gisteren ontving ik een reactie op mijn bezwaarschrift die ik ingediend heb nadat ik gezakt was voor het examen dat ik via de Bestuursacademie heb afgelegd. Vol woedeongelooffrustratie lees ik het bezwaar vandaag door. Ik wil iedereen waarschuwen voor de praktijken die de Bestuursacademie voert. Jammer genoeg kan ik het hele verhaal hier niet neerzetten i.v.m. een limiet aan tekst op de site.

Het is een MBO-niveau 4 opleiding maar ook mijn collega`s constateerden door de vragen die er gesteld worden dat veel vragen getoetst worden op HBO niveau.
De laatste module waar de klacht over gaat, heb ik eerste keer examen in gedaan en kreeg gelijk het resultaat te zien. Mijn score op het examen was een 4. Week later kreeg ik van de Bestuursacademie een mailtje dat er ontzettend veel bezwaren binnen waren gekomen, dat de manier van examinering niet correct was. Ze hadden besloten om alle toeten te vernieuwen en aan te passen, we mochten op kosten van de Bestuursacademie de toets opnieuw maken. Na het maken van de tweede toets van de zelfde module ontdekte ik dat er totaal niks was gewijzigd, veel vragen waren nog steeds het zelfde. Resultaat was weer gezakt. Vol goede moed ging ik derde keer weer herkansen (dezelfde module), resultaat weer gezakt. Je begint aan jezelf te twijfelen of je de lesstof wel beheerst.

Nadat ik de module voor de derde keer heb afgelegd en weer was gezakt, besloot ik het examen in te zien. Ik moest hiervoor helemaal naar Utrecht. Dat is voor mij 2,5 uur rijden. Eenmaal aangekomen heb je 1 uur de tijd om het examen in te zien en je mag niks noteren. Bij het inzien van het examen ontdekte ik al snel dat er fouten waren gemaakt in het examen. Zoals ik al eerder zei, vragen die totaal niet overeen kwamen met het antwoord. Meerdere antwoorden mogelijk, of vraagstukken die niet in het boek staan. Antwoord van de Bestuursacademie op het bezwaar dat vragen niet in het boek staan: ”dat klopt dat vragen niet in het boek staan, dat zou ook niet best zijn want dan zou je alle vragen goed scoren. Daarnaast leer je deze vragen in de praktijk”. Van zo’n antwoord zakt toch je de broek van je kont af. Ik had destijds 3 leerlingen die helemaal nog geen praktijk hadden maar een carrier switch hadden gemaakt. Hoe leren die dat dan in de praktijk? Ik had dus het examen ingezien en de vragen goed onthouden. Eenmaal thuis ben ik het bezwaar gaan maken. Ik zou volgens Bestuursacademie 20 vragen fout hebben waarvan ik 10 vragen heb uitgevist waarbij de vraagstelling niet klopte, meerdere antwoorden mogelijk waren, of de formulering niet correct was. Dit waren zulke grove fouten waarvan de Bestuursacademie niet onderuit kon komen. Om maar een voorbeeld te noemen.

Er was een vraag met betrekking tot aangifte van overlijden. Voor de mensen die hier niks van af weten. Aangifte van overlijden doe je in de gemeente bij de ABS (bij een rijdend voertuig), daar waar de auto tot stilstand komt. De vraag was. Persoon rijdt van Ter Apel naar Stadskanaal, halverwege overlijdt de persoon achter het stuur. De auto met het dode lijk rijdt nog enkele kilometers door en komt tot stilstand in Stadskanaal. Ik moet zeggen dat ik de Bestuursacademie een dikke tien geef op de creativiteit van de vraagstelling maar dat ter zijde. Het antwoord moet dus zijn Stadskanaal omdat het voertuig in Stadskanaal tot stilstand komt. Bestuursacademie zegt dus dat het antwoord Ter Apel moet zijn, omdat na het lijk tot stilstand is gekomen in Stadskanaal, is het lijk overgeplaatst naar Ter Apel. Dit is niet vermeld in de vraag. Dit maakt mij dus woedend. Dit is onrecht. Een erkend groot instituut die zo te werk gaat. Dit is pure oplichting. Je zou zeggen dat de Bestuursacademie zijn fout toegeeft in de door mij ingeleverde bezwaar. Niet dus. Het antwoord wat zij geven is, antwoord is juist zie artikel 1:19g BW, lid 1. Het interesseert mij totaal niks wat er in het artikel staat, het staat niet in mijn BOEK!!! En nog erger, hoe kan je zeggen dat een vraag klopt als er in het antwoord iets bij verzonnen is wat in de vraag niet genoemd wordt. Hier gaat de Bestuursacademie dus helemaal niet op in. Ik vind dit echt schrikbarend. Je levert een bezwaar in, betaald 75 euro, waar vervolgens helemaal niet naar de inhoud gekeken wordt.

Van de 17 vragen waarop ik bezwaar heb ingediend hebben ze maar 3 vragen gegrond verklaard. Het cijfer is aangepast van een 4 naar 4,9, wat betekend dat ik nog steeds gezakt ben. Van de 17 vragen zijn 4 collega`s en ik tot de conclusie gekomen dat er 10 fouten zijn die de Bestuursacademie heeft gemaakt in het examen. Bestuursacademie wil dit echter niet toegeven. Dit zou duiden op een voldoende, en daar gaan ze natuurlijk niet mee akkoord.

Nog het laatste wat ik hieraan toe wil voegen. Als je een bezwaar indient kun je nog in hoger beroep, dit geintje kost je 340 euro. Dit wordt getoetst door een onafhankelijke commissie. Ik had al in het bezwaar aangegeven dat ik in hoger beroep ging mochten ze mij toch door een gekke reden geen gelijk geven. De ironie van het hoger beroep is echter wel, dat deze commissie niet inhoudelijk op argumenten in gaat. Dit staat namelijk op de achterkant van het oordeel van het bezwaar, er staat namelijk: de commissie kijkt uitdrukkelijk niet naar de inhoudelijke argumenten. Dat is nou net waar het om draait. Dus de Bestuursacademie speelt hier lekker een machtspositie en heeft zich van top tot teen volledig ingedekt.

Gewenste Oplossing:

Ik wil dat de Bestuursacademie mijn bezwaar goed keurt, lijkt me ook niet meer dan logisch als je ziet wat zich heeft afgespeeld, en hoe de examen is afgelegd. De bewijsstukken heb ik hier voor mij liggen. Als het bezwaar van mij nogmaals opnieuw getoetst wordt, dan raad ik ze aan om het door meerdere personen te laten toetsen. Het lijkt erop dat diegene die de bezwaren verwerkt er op uit is om de Bestuursacademie in zijn gelijk te stellen (kosten wat het kost!). Ik neem daarnaast ook geen genoegen om het examen opnieuw af te leggen. Lijkt me ook niet meer dan logisch. Ten eerste heb ik het examen gehaald, en ten tweede opnieuw een examen afleggen waarbij de inhoud niet klopt ga ik niet mee akkoord. Want de Bestuursacademie gebruikt keer op keer dezelfde toetsen, ze gebruiken per module namelijk iedere keer 4 toetsen die steeds gerouleerd worden)

Ik wil iedereen waarschuwen tegen de praktijken van de Bestuursacademie. Ga alsjeblieft niet met ze in zee. Ik snap echt niet dat hier nog steeds geen onderzoek naar gedaan is. Dat er geen instantie is die naar het regelement en de examens kijkt van de Bestuursacademie . Google staat vol klachten over de examinering die door de Bestuursacademie afgelegd wordt. En ze kunnen nog steeds vrolijk verder met het afleggen van incorrecte examens.

Alle klachten die gemeld zijn door J. Ibra