Klacht: onwerkelijke verhoging voorschotbedrag en mysterieuze berekeningen

op 04 oktober 2017 over Ista in de categorie Installatiebedrijven

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Ik woon sinds april 2015 in een klein studio in Maastricht. Voor stokkosten betaalde ik voor dit jaar 40 euro aan maandelijkse voorschot. In 2016 is voorschotbedrag verhoogd naar 70 euro en dit naar 102 euro. Ik ben bijna nooit thuis en gebruik geen oven etc.

Voor het jaar 2017 heb ik een jaarafrekening ontvangen waarbij ik bijna 300 euro bij moest betalen.

Ik vind zowel verhoging van maandelijkse voorschoten alsmede de jaarafrekening niet redelijk.

Gewenste Oplossing:

Nauwkeurig berekenen en voorschotbedragen verlagen en te veel betaalde kosten terugstorten.

Bericht van Robin van Klacht.nl

11 maanden geleden - Ik heb een email gestuurd naar Ista over deze klacht.

Bericht van Ista

11 maanden geleden - Geachte mevrouw, heer Sezer, Naar aanleiding van uw klacht over de hoogte van uw afrekening stookkosten en de verhoging van uw maandelijkse voorschot deel ik u het volgende mee. Doordat u aangeeft bijna niet thuis te zijn en geen gebruik maakt van een oven, etc. vindt u de in rekening gebrachte kosten en de hoogte van het maandelijkse voorschot niet redelijk. Vandaar dat u als gewenste oplossing om een nauwkeurige berekening, verlaging van het maandelijkse voorschot en een terugbetaling van teveel betaalde kosten vermeldt. Allereerst merk ik op dat de kosten welke bij u in rekening werden gemaakt betrekking hebben op het gebruik van uw radiatoren in uw studio. Het gebruik van een oven staat hier los van. In uw complex is er namelijk sprake van een collectieve installatie die alle studio’s van warmte voorziet. De kosten van deze installatie dienen op basis van het gemeten verbruik per studio te worden betaald. De jaarlijkse afrekenperiode voor uw complex loopt gelijk aan een kalenderjaar. Volgens uw afrekening 2015 had u recht op een geringe teruggave van uw betaalde voorschotten en volgens uw afrekening 2016 diende u inderdaad bij te betalen en wel een bedrag ad. € 275,35. Zoals u zelf al schrijft, heeft u in 2015 niet het gehele stookseizoen de beschikking over uw studio gehad. Bij nieuwe bewoners wordt dan ook een gemiddeld bedrag aan voorschot in rekening gebracht dat destijds € 40,00 per maand was. Met behulp van graaddagen (= gemiddelde buitentemperaturen gemeten door het KNMI) hebben wij uw aandeel in de kosten volgens uw afrekening 2015 herleid naar kosten voor een geheel seizoen op basis van het gemeten verbruik in de periode 19 maart t/m 31 december 2015. Deze kosten voor een geheel jaar werden in verband met mogelijke schommelingen in het verbruik dan wel tarieven verhoogd met 10%. De uitkomst van deze berekende stookkosten werd verlaagd met uw betalingen van € 40,00 per maand in de periode van januari t/m juni 2016. Het verschil werd gedeeld door de resterende 6 maanden van 2016, te weten juli t/m december 2016, waarvoor u een voorschot van € 70,00 per maand diende te betalen. Op grond van het werkelijk gemeten verbruik in 2016 en de hiermee gemoeide kosten bleek de totaal door u betaalde voorschotten niet voldoende te zijn. Uw verbruik van 2016 lag dan ook ver boven het gemiddelde waardoor er een bij te betalen bedrag ad. € 275,35 in rekening werd gebracht. Gezien het relatief hoge verbruik in 2016 en de al betaalde voorschotten van € 70,00 voor de maanden januari t/m juni 2017 hebben wij opnieuw uw voorschot voor de maanden juli t/m december 2017 herzien om te voorkomen dat u weer een hoge naheffing zult ontvangen. Om inzicht in het gemeten verbruik te krijgen, heb ik de meterstanden van het huidige seizoen t/m 30 september 2017 uitgelezen. Vooral uw verbruik op de slaapkamermeter blijkt lager te zijn dan voorgaand seizoen waardoor ik verwacht dat uw aandeel in de kosten voor 2017 lager zullen zijn. Hoogstwaarschijnlijk zal uw voorschot op basis van uw afrekening 2017 kunnen worden verlaagd. In ieder geval luidt mijn conclusie dat uw afrekeningen 2015 en 2016 correct werden opgesteld. De uitgelezen meterstanden stemmen overeen met de verwerkte meterstanden op uw beide afrekeningen. Daarnaast werden de door uw verhuurder Woonpunt opgegeven tarieven door ons gehanteerd. Voor het inzicht in uw verbruik adviseer ik u regelmatig zelf uw meterstanden af te lezen en deze te vergelijken met de eindstanden op uw laatste afrekening. Vooral omdat u meent bijna nooit thuis te zijn, is het van belang dat u tijdens de wintermaanden waarin uw verbruik werd gemeten ervan verzekerd te zijn dat uw radiatoren volledig uitstaan tijdens uw afwezigheid. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Een overzicht van uw uitgelezen meterstanden en een brochure over de werking van de aanwezige radiatormeters zal ik u per e-mail toezenden. Met vriendelijke groet, ista Nederland B.V.

Bericht van Robin van Klacht.nl

11 maanden geleden - Deze klacht is zojuist door Ista in behandeling genomen

Bericht van Ista

11 maanden geleden - 13 oktober 2017 om 11:47 Geachte mevrouw, heer Sezer, Naar aanleiding van uw klacht over de hoogte van uw afrekening stookkosten en de verhoging van uw maandelijkse voorschot deel ik u het volgende mee. Doordat u aangeeft bijna niet thuis te zijn en geen gebruik maakt van een oven, etc. vindt u de in rekening gebrachte kosten en de hoogte van het maandelijkse voorschot niet redelijk. Vandaar dat u als gewenste oplossing om een nauwkeurige berekening, verlaging van het maandelijkse voorschot en een terugbetaling van teveel betaalde kosten vermeldt. Allereerst merk ik op dat de kosten welke bij u in rekening werden gemaakt betrekking hebben op het gebruik van uw radiatoren in uw studio. Het gebruik van een oven staat hier los van. In uw complex is er namelijk sprake van een collectieve installatie die alle studio’s van warmte voorziet. De kosten van deze installatie dienen op basis van het gemeten verbruik per studio te worden betaald. De jaarlijkse afrekenperiode voor uw complex loopt gelijk aan een kalenderjaar. Volgens uw afrekening 2015 had u recht op een geringe teruggave van uw betaalde voorschotten en volgens uw afrekening 2016 diende u inderdaad bij te betalen en wel een bedrag ad. € 275,35. Zoals u zelf al schrijft, heeft u in 2015 niet het gehele stookseizoen de beschikking over uw studio gehad. Bij nieuwe bewoners wordt dan ook een gemiddeld bedrag aan voorschot in rekening gebracht dat destijds € 40,00 per maand was. Met behulp van graaddagen (= gemiddelde buitentemperaturen gemeten door het KNMI) hebben wij uw aandeel in de kosten volgens uw afrekening 2015 herleid naar kosten voor een geheel seizoen op basis van het gemeten verbruik in de periode 19 maart t/m 31 december 2015. Deze kosten voor een geheel jaar werden in verband met mogelijke schommelingen in het verbruik dan wel tarieven verhoogd met 10%. De uitkomst van deze berekende stookkosten werd verlaagd met uw betalingen van € 40,00 per maand in de periode van januari t/m juni 2016. Het verschil werd gedeeld door de resterende 6 maanden van 2016, te weten juli t/m december 2016, waarvoor u een voorschot van € 70,00 per maand diende te betalen. Op grond van het werkelijk gemeten verbruik in 2016 en de hiermee gemoeide kosten bleek de totaal door u betaalde voorschotten niet voldoende te zijn. Uw verbruik van 2016 lag dan ook ver boven het gemiddelde waardoor er een bij te betalen bedrag ad. € 275,35 in rekening werd gebracht. Gezien het relatief hoge verbruik in 2016 en de al betaalde voorschotten van € 70,00 voor de maanden januari t/m juni 2017 hebben wij opnieuw uw voorschot voor de maanden juli t/m december 2017 herzien om te voorkomen dat u weer een hoge naheffing zult ontvangen. Om inzicht in het gemeten verbruik te krijgen, heb ik de meterstanden van het huidige seizoen t/m 30 september 2017 uitgelezen. Vooral uw verbruik op de slaapkamermeter blijkt lager te zijn dan voorgaand seizoen waardoor ik verwacht dat uw aandeel in de kosten voor 2017 lager zullen zijn. Hoogstwaarschijnlijk zal uw voorschot op basis van uw afrekening 2017 kunnen worden verlaagd. In ieder geval luidt mijn conclusie dat uw afrekeningen 2015 en 2016 correct werden opgesteld. De uitgelezen meterstanden stemmen overeen met de verwerkte meterstanden op uw beide afrekeningen. Daarnaast werden de door uw verhuurder Woonpunt opgegeven tarieven door ons gehanteerd. Voor het inzicht in uw verbruik adviseer ik u regelmatig zelf uw meterstanden af te lezen en deze te vergelijken met de eindstanden op uw laatste afrekening. Vooral omdat u meent bijna nooit thuis te zijn, is het van belang dat u tijdens de wintermaanden waarin uw verbruik werd gemeten ervan verzekerd te zijn dat uw radiatoren volledig uitstaan tijdens uw afwezigheid. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Een overzicht van uw uitgelezen meterstanden en een brochure over de werking van de aanwezige radiatormeters zal ik u per e-mail toezenden. Met vriendelijke groet, ista Nederland B.V.

Bericht van Robin van Klacht.nl

10 maanden geleden - We hebben bericht ontvangen dat Ista een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

Ista

Heeft op 01 november 2017 om 11:01 geantwoord

Geboden Oplossing:

Oplossing is alleen zichtbaar voor melder van de klacht

Alle klachten die gemeld zijn door GulcanSezer