Klacht: Onrechtmatige voortzetting IZA verzekering voor mijn zoon

op 29 augustus 2014 over IZA in de categorie Zorgverzekering

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Geachte dame of heer,

Mijn zoon X is  achttien jaar geworden. Hij stond destijds als kind van mij op mijn IZA polis.

Ik heb in november 2013 IZA gebeld met het verzoek om mijn zoon van mijn zorgverzekering te halen omdat hij zelf een zorgverzekering, naar eigen keuze, moest afsluiten.

IZA heeft toen toegezegd de IZA verzekering voor mijn zoon te
beeindigen, maar heeft dit nagelaten om te doen. Toen ik op 5 december 2013 belde met IZA, omdat ik geen bevestiging gekregen had, heeft IZA mijn zoon alsnog van mijn polis gehaald.

Ik heb deze week gevraagd of zij mij een bevestiging konden sturen dat/wanneer mijn zoon van de polis gehaald is. De IZA medewerker wilde hier geen medewerking aan verlenen. Ik werd verwezen naar mijn polis waarop staat dat mijn zoon op 30 november 2013 van mijn polis gehaald is.

Wat IZA mij destijds niet heeft verteld is, dat zij mijn zoon een brief gestuurd hebben incl. een nieuwe IZA Polis. En dat de IZA ervan uit gaat dat hij akkoord is, indien zij geen tegenbericht van hem ontvangen.

Ik verbaas me over deze werkwijze van IZA. Kennelijk is op de website van IZA aangegeven dat indien er geen wijziging wordt doorgegeven voor het bereiken van de 18 jarige leeftijd van het kind, het kind verzekerd blijft bij IZA. Echter normaliter in het privaatrecht moeten beide partijen een contract tekenen voordat deze geldig is. Hoe kan dit. Ik twijfel aan de rechtmatigheid.En wat bijvoorbeeld als de post de brief en polis niet afgeleverd heeft ?

Ik twijfel aan de rechtmatigheid, zeker omdat ik in November 2013 al expliciet bij IZA aangegeven heb dat mijn zoon van de IZA polis afgehaald moest worden. En desondanks gaat IZA ervan uit zonder tegenbericht van hem de IZA verzekering toch voortgezet moet worden. Ik heb helemaal niet aangegeven dat mijn zoon verder wil met IZA !

Volgens mij hebben we hier een probleem te pakken binnen de IZA administratie. Een probleem waar ik en mijn zoon nu dreigen slachtoffer van te worden. Hierover wil ik bij deze een
klacht indienen.

Mijn zoon Bram heeft geen tegenbericht gestuurd. Hij zegt geen brief en geen polis te hebben ontvangen. Hij is sinds januari 2014 bij VGZ verzekerd.

Hij heeft van IZA een rekening gekregen voor december 2013 inmiddels met incassokosten (zie bijlage). Hij heeft tot nu toe
geweigerd om deze te betalen. Ik moet die maar betalen omdat ik
het met IZA niet goed geregeld heb…

Mijn inziens is IZA verantwoordelijkheid voor de ontstane situatie, zoals ik hierboven uiteengezet heb.

Gaarne wil ik u vragen ons tegemoet te komen.

Gewenste Oplossing:

Als IZA de vordering om de rekening incl. incassokosten te betalen intrekt

Bericht van Robin van Klacht.nl

6 jaren geleden - Ik heb een email gestuurd naar IZA over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

6 jaren geleden - Deze klacht is zojuist door IZA in behandeling genomen

Alle klachten die gemeld zijn door Ed Kuijper