Klacht: LOI komt belofte niet waar

op 01 januari 2020 over LOI in de categorie Opleidingen en cursussen

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

1. LOI geeft aan dat opleiding 8 uur per week vergt. Er staat echter 16 uur voor.
2. LOI geeft misleidende informatie over de inhoud van de opleiding.Doet deze anders voorkomen dan het in werkelijkheid is.
3. LOI (Mw. de Veer) doet belofte aanpassingen in lesstof en examen te maken voor leerling met beperking. Komt hierna er opeens op terug en is vervolgens onbereikbaar.

Gewenste Oplossing:

Terugbetaling helft van de studiegelden.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 maand geleden - Ik heb een email gestuurd naar LOI over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 maand geleden - Deze klacht is zojuist door LOI in behandeling genomen

Bericht van LOI

1 maand geleden - Beste Sanne,Wat vervelend om te vernemen dat er onduidelijkheid blijkt omtrent de studie HBO Bachelor Engels. Onze excuses hier voor.We hebben aan de hand van je genoemde punten onderzoek gedaan. De genoemde punten komen echter niet overeen met de informatie die wij hebben.Graag verzoeken wij je de punten toe te lichten, zodat wij verder onderzoek kunnen verrichten.1. Waar is dit aangegeven? Voor een HBO bachelor staan andere uren, echter is dit natuurlijk altijd flexibel gezien het een thuis studie is. 2. Wat komt er precies niet overeen binnen de opleiding met wat de LOI vermeld? 3. Wij kunnen geen gesprekken inzien met deze LOI collega. Wel zien wij dat er een goedkeuring is gegeven door de examencommissie omtrent een aangepaste vorm van het maken van examens. Dit is per e-mail bevestigd op 10-04-2019. Graag vernemen wij wat de gemaakte afspraken zijn zodat wij hier over contact met de desbetreffende collega.Zou je je toelichting, onder vermelding van je cursistennummer kunnen sturen naar webcare@loi.nl? Zodra wij je e-mail hebben ontvangen doen wij onze best om je zo snel mogelijk van een antwoord te voorzien.Een prettige dag toegewenst.Met vriendelijke groet,Linsey, LOI Webcare

Reactie van de melder van de klacht Engels112

1 maand geleden - De informatie die hierboven wordt gevraagd is direct aan het LOIgestuurd. Op 16 januari jl hebben wij hierop een reactie mogen ontvangen. Hierin wordt echter niet op bovengenoemde klachten ingegaan. Te weten: de verkeerde voorstelling van zaken betreft studie-inhoud en studieduur en de intrekking van de belofte van aanpassingen en het vervolgens niet reageren op onze mails en telefoontjes. Wel worden we uitgenodigd voor een gesprek waarbij ze bij voorbaat al aangeven geen beloofde aanpassingen te kunnen doen: een wassen neus dus. Bovendien waren we ruim een half jaar geleden al uitgenodigd voor een gesprek om wél de benodigde aanpassingen te bespreken, waarna radiostilte. Het lijkt me duidelijk dat het voorstel van het LOI om in gesprek te gaan uiterlijk vertoon is omdat er niet op de daadwerkelijke klacht of eis wordt ingegaan en ze aangeven ze zich toch niet aan hun eerder gedane belofte te houden. Door de misleidende communicatie vanuit het LOI is de leerling met beperking dus niet in staat de opleiding af te ronden. Bovendien is er studievertraging opgetreden omdat het jaar dat aan de LOI studie is besteed verloren tijd is geweest en er via een andere weg opnieuw gestart is met het behalen van het einddoel; (een 'toegangsbewijs' voor het wetenschappelijk onderwijs). De billijke eis blijft hierbij dus staan: de helft van de studiegelden retour.

Alle klachten die gemeld zijn door Engels112