Klacht: klantvriendelijkheid

verswyvel op 01 maart 2021 over Gamma in de categorie Bouwmarkten

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Geachte,
Ik wens mijn verontwaardiging uit te drukken betreffende de verwerpelijke handelswijze van een medewerker van het Gamma filiaal GEEL, incasu betreft het de winkel/filiaal verantwoordelijke.
Op maandag 22 februari ll kocht ik in het hogergenoemde Gamma filiaal 6 zakjes cement en 40 betonnen boordstenen (100 x 20 x 6).
De cement zakken had ik op mijn winkelkar geladen en aan de kassa heb ik deze samen met de 40 boordstenen afgerekend. De kassierster heeft hierop een medewerker gevraagd om de boordstenen buiten een de poort van het openlucht depot te laden op mijn aanhangwagen.
Even later komt een medewerker met een palet boordstenen op een heftruck aangereden, hij is vergezeld van een collega. Terwijl men het plastic omhulsel van het palet verwijderd wordt gaat ons gesprek over het totaal gewicht van de 40 boordstenen en of mijn aanhanger voldoende draagkracht heeft. Hiertoe doen de werknemers nazicht van het label dat aan het palet kleeft met het gewicht.
Op dat ogenblik komt een derde Gamma medewerker op ons aangestapt, deze man is gekleed in een soort uniform met in zijn handen een schrijfplankje. Duidelijk een verantwoordelijke, hetzij de filiaalhouder.
De man spreekt mij direct en , zeggende: “Wie gaat die stenen laden?
“ Ik was een beetje verrast omtrent zijn vraag, en antwoord hierop: “ Ik ben de klant hé “.
En dan begint het …Kordaat: “Gij moet helpen laden. Gij gaat toch niet denken dat mijn mensen heel de dag niet anders moeten doen dan boorstenen te laden, gij moet helpen ”. Gepikeerd antwoord ik hierop dat hij mij niet hoeft te commanderen en dat hij beter de plaats verlaat en achter zijn bureau gaat zitten. Zonder hem zal er ook wel geladen worden.
Het non-verbale gedrag van de man is ergerlijk, met zijn dikke vooruitstekende buik…wat een air.
De man gaat verder in zijn betoog en zegt dat hij opkomt voor zijn mensen dat die niet de hele dag moeten sleuren met boordstenen, en dat ze wel wat anders te doen hebben. Een van de werknemers (de heftruck chauffeur) is duidelijk zeer verveeld met de gang van zaken en verlaat de plaats. De verantwoordelijke daarentegen weet van geen ophouden en gaat met zijn betoog.
Ik vraag hem of hij misschien kan helpen laden, waarop hij zegt: “ Ik zeker niet, ik heb ik mijn leven meer boordstenen geladen dan gij “.
Ik heb hem gezegd dat ik dit voorval zou melden aan zijn directie, even later heeft hij de plaats verlaten.
Samen met een overgebleven werknemer hebben wij de boordstenen geladen. Gezien het gewicht van de stenen heb ik de lading in twee verdeeld, (op de aanhanger lag 150 kgr cement). De tweede lading van de overige 20 stenen werden nadien opgehaald en samen geladen zonder enige problemen. Zoals het in normale omstandigheden gebeurt.
Ik ben regelmatige klant van Gamma Geel, als ik grotere hoeveelheden nodig heb die ik op mijn aanhangwagen dien te vervoeren, zal ik deze altijd helpen laden. Nooit, nergens ben ik zo als klant behandeld, schandelijk. Is dit de nieuwe manier is om klanten te benaderen… is dit de nieuwe commerciële verantwoordelijke, manager van een Gamma filiaal?.
Wat aansteller, wat een moeial, wat een boer… eigenlijk een eikel…en dan druk ik me nog voorzichtig uit.
Deze man lijdt ongetwijfeld aan een overtreffende vorm profileringsdrang…door zijn gedrag, houding en bemoeizucht jaagt hij de klanten weg… (ik verneem dat hij zich letterlijk overal mee bemoeid).

Tot slot, er is nog hoop voor deze man: Hij wordt nog iets, niets is hij al “. Als hij iets wordt sluipt het gevaar van “ Als niets iets wordt, kent het zichzelve niet “.
Ik denk dat dit laatste erg van toepasselijk is.

Met vriendelijke groeten,

Jef Verswyvel,

Gewenste Oplossing:

ik heb voor dit fenomeen geen oplossing. Ik heb er geen probleem mee om met deze man geconfronteerd te worden, wel in het bijzijn van een derde, onafhankelijke persoon.
Ik wens mijn adres gegevens niet correct weer te geven, deze mogen in geen geval in handen komen van deze persoon.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over Gamma

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over Gamma nog niet in behandeling is genomen.

Alle klachten die gemeld zijn door verswyvel