Klacht: Klacht stuiven Kappersweg Heino

op 11 mei 2020 over Raalte in de categorie Gemeente

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Geachte lezer,
Hierbij doen wij, als aanwonenden van de Kappersweg, een dringend verzoek om maatregelen te treffen tegen het stuiven van de weg . Ondanks dat de vaste gebruikers van deze weg de snelheid veelal wat minderen, is de overlast niet meer acceptabel.
Oorzaken van de toename van overlast zijn:
• de Kappersweg wordt steeds intensiever gebruikt door gemotoriseerd verkeerd
• steeds groter en zwaarder wordende tractoren, landbouwmachines, vrachtwagens, enz.
• werkzaamheden t.b.v. een nieuwe woning daarna nieuwe bewoners die gebruik (gaan) maken van de Kappersweg
• dat er steeds meer (fijn) puin opgebracht is
Wij hebben veel hinder van opwaaiend stuifzand met als gevolg met name lichamelijke klachten, onder andere:
• prikkende ogen
• keelpijn
• geïrriteerde luchtwegen
Omdat we nogal wat stof van de betreffende weg inademen, willen we graag de ‘schone grond verklaring’ van het opgebrachte fijn puin van u ontvangen.
Daarnaast zijn er natuurlijk legio praktische ongemakken vanwege het stuifzand. We beperken ons echter tot onze gezondheidsklachten.

We hebben deze klacht ook per e-mail verzonden omdat we er foto’s als bijlage bij hebben gevoegd

Gewenste Oplossing:

Wanneer wij geen hinder meer hebben van het stuifzand

Bericht van Robin van Klacht.nl

4 maanden geleden - Ik heb een email gestuurd naar Raalte over deze klacht.

Alle klachten die gemeld zijn door J.M. Ogink