Klacht: klacht over advisering en rekening

op 04 februari 2016 over goedkopehypotheek.nl in de categorie Hypotheken

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Beste,

Wij hebben een klacht over de manier waarop wij zijn geadviseerd door goedkopehypotheek.nl.
Wij willen officieel een klacht in dienen op de klachtensite van jullie en dan aan ook deze klacht aanmelden bij KIFID.
We geven jullie 3 dagen om op deze mail te reageren, zo niet dan gaan we verdere stappen ondernemen.

Onze klacht staat hieronder:
We heb een klacht over hypotheek oversluiten.
Ik heb gereageerd op een advertentie van goedkopehypotheek.nl over oversluiten van de huidige hypotheek naar een hypotheek met lagere renten dus ook lagere maandlasten.
Ik ben hierna benaderd door Wolter Bronkhorst voor een oriënterend gesprek.
Wij wilden graag een lagere maandlasten en de rente is laag dus kan het aantrekkelijk zijn om de hypotheek over te sluiten, dit werd bevestigd in ons oriënterend gesprek. Onze netto maandlasten zouden minimaal 150 euro kunnen dalen. Daarnaast hadden we volgens jullie adviseur een veel te dure levensverzekering, dit kon ook veel goedkoper.
Ik heb later nog
We hebben alle gevraagde gegevens naar jullie adviseur gestuurd, hij heeft al onze gegevens bestudeerd en kwam met een aantrekkelijk voorstel, onze maandelijkse lasten werden met minimaal 150 euro verlaagd en we kregen een annuïteiten hypotheek i.p.v. spaarhypotheek wat volgens hem in ons geval veel gunstiger is voor de toekomst. De bank waarbij de nieuwe hypotheek kan worden afgesloten is de ING, dit geeft vertrouwen. Daarnaast werd de levensverzekering ook nog goedkoper. (De gegevens over het eerste voorstel zit in jullie dossier onder de naam Kramer en Haag).

Ons hoofddoel was lagere maandlast dus wij waren erg blij met dit voorstel. Mijn man is oude baan kwijt door gezondheid en verdient bij nieuwe baan stuk minder. Het feit dat onze maandlast netto naar beneden kan is zeer welkom. Het is voor ons niet zo belangrijk om aan het einde minder kwijt te zijn, we kunnen wat erfenissen tegemoet zien in de toekomst. Ons doel was dus het nu en niet het later.

Wij tekenen opdracht om voor ons de nieuwe hypotheek in orde te brengen. De adviseur neemt niet het hele document met ons door, daar staat namelijk in wat we besproken hebben samen. Alleen de hoofdlijnen worden besproken. Hij neemt het mee en we kregen in eerste instantie geen kopie, hier heb ik om moeten vragen.
Hij legt nog uit dat de kosten voor bemiddeling worden verwerkt in de nieuwe hypotheek.
Ook de afkoop van de kosten van onze huidige hypotheek worden in eerste instantie in de nieuwe hypotheek meegenomen en we kunnen dit later aflossen. Hij schat de kosten op €12.000. (We hebben later zelf gebeld en Florius zegt € 20.000, dit bevreemd ons.)
Tot onze verbazing krijgen we een rekening voor bemiddeling, zie mail 10-11-2015 en herinnering 03-12-2015 van debiteurenbeheer@edrworks.nl
Ik mail hierover met de adviseur en hij zegt dat dit een standaardprocedure is , waar wij niets mee hoeven(zie mail verkeer).

Er is geen contact meer met de adviseur en vervolgens krijgen we adviesrapport wat sterk afwijkt van het eerste voorstel. de maandlast is veel hoger en onze huidige hypotheek en weer een spaarhypotheek. Bovendien niet bij de ING, maar bij Nationale Nederlanden.
Vreemd ook dat we dit rapport toegestuurd krijgen zonder te zijn ingelicht over de veranderingen. Het rapport is getekend door Don Bandstra, naar we later horen de leidinggevende van Wolter Bronkhorst, onze adviseur.
We hebben gebeld en de adviseur zei dat het nog steeds goed voorstel was , maar als we niet akkoord gingen zouden we stoppen. De opdracht werd dan ingetrokken, omdat niet wordt geleverd wat is beloofd.(zie ook mail verkeer wat is doorgestuurd door Wolter Bokhorst aan zijn leidinggevende).
We hebben aangegeven geen vertrouwen meer te hebben en inderdaad onze opdracht te willen intrekken, omdat er niet wordt voldaan aan hetgeen waarop we in zee zijn gegaan met goedkopehypotheek.nl.
Wolter mailde terug dat hij dit niet kon toe zeggen, terwijl hij dit telefonisch wel had gedaan.(zie mailverkeer). Naar aanleiding hiervan heb ik hem gebeld op 14-12-2016 en hebben we afgesproken hem een kans te geven het voorstel uit te leggen. In dit gesprek gaf hij aan volledig begrip te hebben voor onze situatie en dat hij op 17-12-2016 een gesprek had op kantoor en dan zou er een definitief voorstel komen. Weer zei hij toe dat wij als we niet akkoord gingen, dat hij persoonlijk zou opdraaien voor de gevolgen, omdat hij volledig begrip had voor de situatie. Ook het feit dat we tegenstijdige berichten kregen wat betreft de afspraken die we maakten met de adviseur en wat we daadwerkelijk aan mail kregen.
Uiteindelijk hebben we met Wolter een afspraak gemaakt op 21-12-2015 om dit volgens hem voor ons ook goede voorstel door te spreken.
Hij had dan ook het definitieve voorstel, want ook het adviesrapport leverde problemen op met onze financiële situatie. Hierover zouden we uitgebreid uitleg krijgen.
De dag dat de adviseur zou komen krijgen we ’s ochtends een mail dat hij ziek is, maar hij stuurt wel het uiteindelijke voorstel dat ze ons kunnen doen.(zie mailverkeer)
Tot onze verbazing krijgen we een voorstel waarin onze maandlast bijna 150 euro duurder wordt dan de huidige situatie. Uiteindelijk zouden we aan het einde wel wat uitsparen, maar zoals ik hierboven al heb geschreven was dat voor ons niet interessant.
Bovendien kunnen we door onze situatie die hogere maandlast niet betalen, zie boven.

Wij gaan niet akkoord, maar nu meld de adviseur dat hij hier niet over gaat, er is al werk verricht dus we kunnen niet zomaar af van hetgeen we getekend hebben. hij heeft alles doorgestuurd aan zijn leidinggevende op 22-12-2015. Hij gaat ervan uit dat alles correct zal worden afgehandeld.(zie mail
.

Zie hieronder:
Ik respecteer jullie keuze en heb dit doorgegeven aan de directie. En ik verwacht dat men hierop rechtstreeks aan jullie op reageert
Mijn werkzaamheden en bevoegdheid houd hierop, dit is een zaak tussen goedkopehypotheek.nl.
Ga er van uit dat dit correct zal worden afgehandeld.

We hebben nog een aanvullende mail gestuurd aan Don Bandstra, maar helaas tot op heden(11-01-2016) geen antwoord ontvangen. Ook de ontvangstbevestiging niet gekregen, wordt dus niet gelezen.

Wij voelen ons niet verplicht tot betalen, omdat goedkopehypotheek.nl zich niet aan de afspraken heeft gehouden. We hebben niet gekregen hetgeen we voor getekend hebben.
Goedkopehypotheek.nl is in gebreke gebleven, zij leveren niet hetgeen ze ons hebben beloofd. We komen duurder uit i.p.v. goedkoper.
Indien we volgens Goedkopehypotheek.nl vind dat we wel moeten betalen, vinden wij dat ze ons moeten leveren wat ze hebben beloofd.
Graag horen we z.s.m. meer over deze vervelende situatie.

Met vriendelijke groet,

Sjoerd Kramer en Ditty Haag

Gewenste Oplossing:

We zijn tevreden wanneer Goedkopehypotheek.nl zich houd aan de toezeggingen die hun adviseur Wolter Bokhoe=rst aan ons heeft gedaan, namelijk dat we niets hoeven te betalen omdat goedkopehotheek.nl niet heeft voldaan aan hetgeen is afgesproken.
Wij hebben dit ook al via de mail gemeld en hebben daarna nog 3x telefonisch contact gehad. Er word dan beloofd te reageren, maar dit gebeurt niet.
Bijgevoegd eerste voorstel met gunstige maandlasten en het uiteindelijke voorstel met duurdere maandlasten dan nu het geval is.

Bericht van Robin van Klacht.nl

2 jaren geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst over deze klacht over goedkopehypotheek.nl

Bericht van Robin van Klacht.nl

2 jaren geleden - Ik heb een email gestuurd naar goedkopehypotheek.nl over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

2 jaren geleden - Ik heb een bericht op Twitter geplaatst dat deze klacht over goedkopehypotheek.nl nog niet in behandeling is genomen.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door goedkopehypotheek.nl in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - We hebben bericht ontvangen dat goedkopehypotheek.nl een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

goedkopehypotheek.nl

Heeft op 23 augustus 2016 om 11:14 geantwoord

Geboden Oplossing:

Geachte relatie,
Wij van Goedkopehypotheek.nl zijn verheugd te kunnen melden dat wij als uw adviseur en u als relatie inmiddels aan alle gestelde voorwaarden voor een oplossing hebben voldaan.
Er is in overleg tussen u en Goedkopehtheek.nl overeenstemming bereikt over de oplossing.
Verdere details over deze oplossing zijn bij u bekend.

Met vriendelijke groet,

Alle klachten die gemeld zijn door Kramer-Haag