Klacht: jurist v.d. Ploeg laat niets horen over de grote schade door autorijschool v.Galen te Oss ons heeft aangedaan.

op 13 februari 2017 over DAS in de categorie Verzekering

Nieuwe klacht
In behandeling
Klacht opgelost
Klacht afgesloten

Mijn Klacht:

Vraag/opmerking
De vraag heeft betrekking op: lopend_dossier – nr416.05.1218
Toelichting: Dossier van Galen -Franssen.
Een klacht die ik heel graag zie opgelost en die me € 4350,- kost, in mindering van € 1950,- door mijn verzekering al betaald, wat eigenlijk niet hoefde, daar de tegenpartij van Galen dit zou moeten betalen, daar hun deze schade veroorzaakt hebben. Deze van Galen wordt door de Heer van der Ploeg (jurist van uw Das) bijgestaan. De heer van der Ploeg weigert antwoord te geven terwijl de tegenpartij van Galen brieven naar mij geschreven had, dat ze wilde betalen. Deze mails heeft de Heer van der Ploeg ook in zijn bezit. Zijn Client van de Das,(van Galen ) heeft zoveel schade aan ons chalet aangebracht, dit onder invloed van drugs en wiet, zodat hij het chalet zwaar beschadigd heeft. We hebben hem alle rekeningen en foto’s toegestuurd. De waterkraan stuk, water weken laten lopen en elektra waardoor er nog een rekening hiervan open staat van nog eens € 1953,25. Van der Ploeg laat niets horen. Ik zou U graag alle brieven met foto’s en rekeningen willen toe sturen zodat dit na een dik jaar afgesloten kan worden, want het mag toch niet zo zijn, dat de van autorijschool van Galen te Oss, zomaar zonder de schade te betalen, door falen of desinteresse van jurist van der Ploeg wij met zoveel schade blijven zitten. Jullie werken toch zo eerlijk mogelijk om de mensen te helpen ,en niet zomaar de wietgebruiker die grote schade aanricht te laten lopen, omdat ze voor een paar centen bij U verzekert zijn.! Ik hoop dat U mijn verhaal wel serieus neemt en hier iets aan kan en wil doen..bvd met vriendelijke groet, Lily Franssen-Koene.

Gewenste Oplossing:

Ik ben tevreden wanneer ik €2000,-terug krijg.

We hebben nu al een jaar zoveel moeite moeten doen, terwijl de Heer van van der Ploeg alle gegevens en foto's in zijn bezit heeft en wel degelijk weet dat van Galen fout zit. We zijn heel coulant geweest, om hun mede te delen, dit bedrag in delen te mogen betalen.
Mevrouw van Galen gaf dit ook in de brieven en whatsapp aan om te betalen, Toch blijven de reacties nu uit en de betalingen achterwegen.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Ik heb een email gestuurd naar DAS over deze klacht.

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - Deze klacht is zojuist door DAS in behandeling genomen

Bericht van Robin van Klacht.nl

1 jaar geleden - We hebben bericht ontvangen dat DAS een oplossing geplaatst heeft bij deze klacht

DAS

Heeft op 20 februari 2017 om 09:27 geantwoord

Geboden Oplossing:

Geachte mevrouw,

Vanwege privacy overwegingen onderhouden wij rechtstreeks contact met u en niet via deze website.

Er is op 16 februari 2017 vanuit DAS, op directieniveau, schriftelijk naar u gereageerd naar aanleiding van uw klacht op klacht.nl d.d. 13 februari 2017.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Servicemanagement DAS

Heeft op 17 maart 2017 om 16:23 geantwoord

De Heer van de Ploeg ,heeft nog steeds niet gereageerd!Zeer onbegrijpelijk.
Ik dacht dat er een goed rechtssysteem was bij U.De Das. Graag reactie van u.
Ik zou graag alle foto's en brieven naar u willen opsturen,zodat er eindelijk een oplossing in deze zaak komt. met vriendelijke groet.L.Franssen -Koene tegen autorijschool van Galen te Oss.

Bericht van DAS

1 jaar geleden - Geachte mevrouw, Wij hebben uw klacht ontvangen en in behandeling genomen. Wij zullen (ook vanwege privacy-overwegingen) rechtstreeks contact met u onderhouden en niet via deze website. De klacht wordt conform onze klachtenregeling opgepakt en afgehandeld. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Servicemanagement DAS

Alle klachten die gemeld zijn door Lily Franssen-Koene